Leit
Loka

Bæklunarskurðdeild

Starfsfólk deildarinnar leggur áherslu á góð samskipti við sjúklinga og fjölskyldur þeirra og að veita greinargóðar upplýsingar um sjúkdómsástand, rannsóknir, meðferð, hjúkrun og batahorfur.

Deildarstjóri

Ingibjörg Hauksdóttir

Yfirlæknir

Yngvi Ólafsson

Banner mynd fyrir Bæklunarskurðdeild

Hafðu samband

OPIÐDeildin er opin allan sólarhringinn allan ársins hring.

Sjúklingar leggjast inn hvenær sem er sólarhringsins og útskrifað er alla daga.

Bæklunarskurðdeild - mynd

Hér erum við

Landspítali Fossvogi, 5 hæð - B álma. Göngudeild er á 3 hæð - G álmu.

Sjá staðsetningu á korti

Hagnýtar upplýsingar

Sýna allt

Meginviðfangsefni

 • Þjónusta við sjúklinga sem fara í hrygg- eða liðskiptaaðgerðir
 • Þjónusta við sjúklinga sem fara í aðgerðir vegna áverka á stoðkerfi

Sjúklingar sem leggjast inn á deildina koma frá bráðadeild, dagdeild skurðlækninga eða gjörgæsludeild

Deildin er legudeild með 18 rúmum.

Starfsfólk deildarinnar leggur áherslu á góð samskipti við sjúklinga og fjölskyldur þeirra og að veita greinargóðar upplýsingar um sjúkdómsástand, rannsóknir, meðferð, hjúkrun og batahorfur.

Þverfagleg starfsemi fer fram á deildinni.  

Allt starfsfólk og nemar eru bundin þagnarskyldu og farið er með málefni sjúklinga af fyllsta trúnaði.

Starfsfólki ber að gæta þagnarskyldu um heilsufar sjúklings, ástand, sjúkdómsgreiningar, horfur og meðferð ásamt öðrum persónulegum upplýsingum.

Þagnarskyldan nær til allrar vitneskju um sjúklinga, sjúkdóma þeirra, meðferð og annarra persónulegra upplýsinga og helst hún þó að sjúklingur andist.

Við deildina starfa:

Læknar

Aðstoðar- og deildarlæknar annast sjúkdómsgreiningu, stýra lyfjameðferð sjúklinga, gerð meðferðaráætlana og vali á meðferðarúrræðum í samráði við aðrar fagstéttir undir leiðsögn sérfræðilækna.

Sérfræðilæknar sinna kennslu aðstoðar- og deildarlækna og hafa umsjón með þeim í daglegu starfi.

Hjúkrunarfræðingar

Hjúkrunarfræðingar hafa eftirlit með sjúklingum fyrir og eftir aðgerð.

Þeir hafa yfirumsjón með allri hjúkrun, sjá um lyfjagjafir, verkjastillingu, fræðslu til sjúklinga og aðstandenda, þeir skipta um umbúðir á sárum, undirbúa útskriftir o.fl.

Sjúkraliðar 

Sjúkraliðar aðstoða sjúklinga við athafnir daglegs lífs. Þeir mæla lífsmörk, gera verkjamat, og meta næringarástand sjúklinga.

Þeir eru leiðandi í þrýstingssára- og byltuvörnum og aðstoða sjúklinga við hreyfingu o.fl.

Sjúkraþjálfarar

Sjúkraþjálfari býr yfir sérþekkingu á hreyfingum mannslíkamans, þjálfun og líkamsbeitingu.

Starf sjúkraþjálfara er m.a. fólgið í greiningu og meðferð ýmissa sjúkdóma, meiðsla, ofálags eða meðfæddrar fötlunar.

Hann sér einnig um fræðslu varðandi orsakir ýmissa einkenna, ráðgjöf og leiðbeiningar. Sjúkraþjálfari stuðlar að andlegri og líkamlegri vellíðan um leið og hann fær fólk til þess að taka ábyrgð á eigin heilsufari.

Iðjuþjálfar

Iðjuþjálfar gegna mikilvægu hlutverki í meðferð, fræðslu og ráðleggingum til sjúklinga.

Þeir þjónusta einstaklinga sem eiga erfitt með að takast á við athafnir daglegs lífs eftir slys eða veikindi.

Eftir því sem við á er færni skjólstæðings metin við athafnir daglegs lífs (ADL), gerð er skimun á vitrænni getu, aðstæður skjólstæðings metnar svo og hjálpartækjaþörf.

Félagsráðgjafar

Félagsráðgjafar veita ráðgjöf varðandi réttindamál, búsetuúrræði og færni og heilsumat.

Undirbúningur útskriftar er einnig veigamikill þáttur í þjónustu félagsráðgjafa. Leitað er að þjónustuúrræðum sem eru í boði fyrir sjúkling hvort sem hann er að útskrifast heim til sín eða á stofnun.

Samstarf við aðrar stofnanir er veita slíka þjónustu er mikið.

Næringarráðgjafar

Næringarráðgjafar veita fræðslu og ráðgjöf um mataræði.

Beiðnir um næringarráðgjöf koma frá læknum og hjúkrunarfræðingum.

Næringarráðgjafar veita ráðgjöf um mataræði miðað við sjúkdómsástand og næringarástand.

Sálfræðingar

Sálfræðingar eru kallaðir til eftir þörfum bæði fyrir sjúklinga og aðstandendur.

Sálfræðileg aðstoð beinist að því að bæta líðan sjúklingsins, hjálpa honum að ná sáttum við breytta stöðu, efla aðlögunarhæfni og auka sjálfstraustið.

Stuðningur við aðstandendur skiptir hér miklu svo markmið um betri líðan megi nást. 

Sjá einnnig kynningarrit um sálfræðiþjónustu spítalans

Nemar

Landspítali er háskólasjúkrahús og mikill fjöldi nema í heilbrigðisfræðum og tengdum greinum koma í verklega þjálfun sem er hluti af námi þeirra.

Nemar fylgjast með og taka þátt í daglegri meðferð sjúklinga og eru ávallt á ábyrgð og undir handleiðslu leiðbeinenda sinna.

Á deildinni er vatnskælivél og kæliskápur fyrir sjúklinga.
Setustofa fyrir sjúklinga og aðstandendur er staðsett innst á ganginum og þar borða sjúklingar á matmálstímum og boðið er upp á kaffi fyrir aðstandendur.
Sjónvörp eru á öllum sjúkrastofum.

Máltíðir

Allir sjúklingar fá mat á deildinni nema þeir séu tímabundið fastandi vegna rannsókna, aðgerða eða sjúkdómsástands. 

Sjúklingar borða í setustofu sem staðsett er innst á ganginum. 

 • Morgunverður: 8:30-10:30
 • Hádesisverður 12:00-13:00
 • Miðdegiskaffi: 14:30-15:30
 • Kvöldmatur: 17:30-18:30
 • Kvöldkaffi 19:30

Verslanir

Kvennadeild Rauða kross Íslands rekur verslanir í anddyrum Landspítala.

Afgreiðslutímar í Fossvogi

 • Mánudaga til fimmtudaga: 9:30 -16:00 og 17:00 -18:30
 • Föstudaga: 9:30 -16:00
 • Laugardaga og sunnudaga: 13:30 - 16:00

Hraðbanki er í anddyri á 1. hæð í Fossvogi, sjálfsalar á 2. hæð og við inngang á bráðamóttöku.

 • Sjúklingar eru beðnir um að láta vita ef þeir hyggjast fara í verslunina eða af deildinni í öðrum erindagjörðum
 • Blóm eru ekki leyfð vegna ofnæmis
 • Farsíma má nota en vinsamlega hafið símann stilltan á hljóðlausa hringingu og takið tillit til stofufélaga þegar talað er í síma

Nettenging

Sjúklingar og aðstandendur geta fengið aðgang að „gestaneti“ spítalans sem er virkt á flestum starfsstöðvum hans. 

Þannig er hægt að komast í tölvupóstsamskipti, nota samskiptamiðla og vafra á Netinu.

Atriði sem vert er að hafa í huga þegar kemur að notkun á Internetinu: 

 • Talið ekki um aðra sjúklinga, aðstandendur eða starfsfólk nema með leyfi viðkomandi
 • Setjið ekki inn myndir af öðrum, aðstandendum eða starfsfólki nema með leyfi viðkomandi
 • Setjið ekki upplýsingar úr sjúkraskrá á Netið
 • Virðið friðhelgi einkalífsins

Vinsamlega virðið einkalíf annarra sjúklinga og ræðið ekki það sem þið kunnið að verða áskynja um heilsufar þeirra og hagi.

Áfallamiðstöð

Áfallamiðstöð veitir sálrænan stuðning og aðstoð við tilfinningalega úrvinnslu áfalls. 

Tilgangur þjónustunnar er að aðstoða þolendur að takast á við eðlileg streituviðbrögð í kjölfar alvarlegra áfalla.

Þeim sem leita til áfallamiðstöðvarinnar er sýnd fyllsta tillitssemi og hlýja og þess gætt að þeim sé ekki mætt með vantrú eða tortryggni. 

Hringið til að hafa samband:

 • 543 2085 fyrirspurnir til áfallamiðstöðvar - opið allan sólarhringinn
 • 543 2000 afgreiðsla slysa- og bráðadeildar LSH
 

Prestar og djáknar

Prestar og djáknar sinna sálgæslu sjúklinga, aðstandenda og starfsfólks. Markmið sálgæslu er að liðsinna þeim, sem glíma við sárar tilfinningar og erfiðar tilvistarspurningar tengdar veikindum og alvarlegum áföllum. Þessi þjónusta stendur öllum opin, jafnt sjúklingum sem aðstandendum og starfsfólki spítalans, án tillitis til lífsskoðana eða trúarafstöðu.

Guðsþjónustur eru flesta sunnudaga kl.10:00 á 4. hæð. Þær eru auglýstar sérstaklega.

 

Túlkaþjónusta

Landspítali sinnir í vaxandi mæli sjúklingum sem eru af erlendu bergi brotnir og ber að tryggja að þjónusta við þá sé í samræmi við lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997. 
 
Rétturinn til upplýsinga er hluti af grundvallar réttindum sjúklinga.
 
Starfsfólk deilda sjúkrahússins gerir viðeigandi ráðstafanir til að útvega túlk ef þörf er á hverju sinni eða nauðsynlegt reynist.

 

Sjúklingafræðsla