Leit
Loka

Dag- og göngudeild öldrunarlækninga

Endurhæfing aldraðra sem geta nýtt sér meðferð á daginn og greining á sjúkdómum og heilsufarsvanda

Deildarstjóri

Guðný Valgeirsdótti

gudnyval@landspitali.is
Banner mynd fyrir Dag- og göngudeild öldrunarlækninga

Hafðu samband

OPIÐ08:00-16:00

Dag- og göngudeild öldrunarlækningadeildar - mynd

Hér erum við

Landakot - Kjallari og 1. hæð

Hagnýtar upplýsingar

Sýna allt
Á dagdeild fer fram endurhæfing aldraðra sem geta nýtt sér meðferð á daginn en dvalið heima á kvöldin og um helgar.  
 
Á göngudeild fer fram greining á sjúkdómum og heilsufarsvanda; meðferð og eftirlit.
 
Læknar, hjúkrunarfræðingar og aðrir fagaðilar koma að hverju máli eftir því sem við á auk þess að veita sjúklingum og aðstandendum þeirra ráðgjöf og upplýsingar.  

Hjúkrunarfræðingar gefa frekari upplýsingar og veita ráðgjöf í síma 543 9900

Á almennri móttöku fer fram greining, meðferð og eftirlit.

Til móttökunnar er vísað einstaklingum 67 ára og eldri til greiningar og mats á meðferðar- og endurhæfingarmöguleikum við langvarandi heilsubrest og versnandi færni.

Tilvísanir

Alltaf þarf tilvísun. Algengast er að tilvísandi sé læknir í heilsugæslu eða á öðrum deildum Landspítala.

Hægt er að senda tilvísun rafrænt í Heilsugátt hafi viðkomandi fengið aðgang í því kerfi innan Landspítala.

Annars er tilvísun sent bréflega eða í tölvupósti.

Eftirtaldar upplýsingar þurfa að koma fram í tilvísun:

 • Nafn
 • Kennitala
 • Heimili
 • Sími
 • Ástæða fyrir tilvísun
 • Nafn og símanúmer aðstandanda
 • Heilsufarssaga og lyfjameðferð ásamt nafni heilsugæslulæknis
Öldruðum sem þurfa flókin meðferðar- og þjónustuúrræði er oft beint í eftirlit til almennrar móttöku eftir sjúkrahúslegu. Það er oftast gert af öldrunarlækni sem hefur skoðað sjúklinginn í legunni.

Hlutverk og starfsaðferðir 

 • Greina orsök versnandi heilsu og færni.
 • Veita meðferð og fylgja henni eftir.
 • Veita upplýsingar um þjónustu sem samfélagið veitir.
 • Aðstoða sjúklinginn og fjölskyldu hans við að aðlagast breytingum.
 • Gefa leiðbeiningar um hjúkrun og hafa milligöngu um að hún sé veitt.
 • Veita sjúklingum og fjölskyldum þeirra fræðslu.
 • Stunda rannsóknir.
 • Hafa samstarf við aðra sem koma að meðferð sjúklingsins og þjónustu við hann.

 

Yfirlæknir: Anna Björg Jónsdóttir

Öldrunarlækningadeild, dagdeild, er opin virka daga á milli kl. 8:00 og 16:00.

Á deildinni fer fram endurhæfing aldraðra sem geta nýtt sér meðferð á daginn en dvalið heima á kvöldin og um helgar.

Þar fer fram fjölfaglegt mat og meðferð ýmist í framhaldi af dvöl á deildum Landspítala eða ef komið er úr heimahúsi.

Einstaklingar fá akstursþjónustu og eru á deildinni 4 -5 klst í senn tvisvar eða þrisvar í viku meðan á endurhæfingartímabilinu stendur.

Á deildinni starfa: Hjúkrunarfræðingar, læknar, sjúkraliðar, sjúkraþjálfarar og aðstoðarfólk. Einnig fæst ráðgjöf og þjónusta annarra fagstétta eftir atvikum

Sérfræðingar eru: Guðný Bjarnadóttir, yfirlæknir og Tryggvi Þór Egilsson sérfræðilæknir

Læknar geta vísað einstaklingum 67 ára og eldri til byltumóttöku til greiningar á orsökum endurtekinna bylta.

Tilvísanir

Alltaf þarf tilvísun. Algengast er að tilvísandi sé læknir á bráðamóttöku eða í heilsugæslu.

Hægt er að senda tilvísun rafrænt í Heilsugátt hafi viðkomandi fengið aðgang  að því kerfi innan Landspítala.

Annars er tilvísun sent bréflega eða í tölvupósti.

Eftirtaldar upplýsingar þurfa að koma fram í tilvísun

 • Nafn
 • Kennitala
 • Heimili
 • Sími
 • Nafn og símanúmer aðstandanda
 • Ástæða fyrir tilvísun
 • Heilsufarssaga og lyfjameðferð ásamt nafni heilsugæslulæknis

Í heimsókninni fer fram læknisskoðun þar sem sérstaklega er leitað að mögulegum byltuorsökum.

Sjúkraþjálfari metur hreyfifærni, styrk og jafnvægi og hjúkrunarfræðingur leggur fyrir spurningar um líðan, heilsufar, félagslegar aðstæður og næringarástand.

Iðjuþjálfi metur aðstæður og hættur í umhverfi heima.

Hlutverk og starfsaðferðir

 • Greina orsök endurtekinna bylta.
 • Veita sérhæfða meðferð og fylgja henni eftir.
 • Veita upplýsingar um þjónustu sem samfélagið veitir.
 • Aðstoða sjúklinginn og fjölskyldu hans við að aðlagast breytingum.
 • Gefa leiðbeiningar um hjúkrun og hafa milligöngu um að hún sé veitt.
 • Veita sjúklingum og fjölskyldum þeirra fræðslu.
 • Stunda rannsóknir.
 • Hafa samstarf við aðra sem koma að meðferð sjúklingsins og þjónustu við hann.

Yfirlæknir: Pálmi V. Jónsson

Minnismóttakan er fyrir einstaklinga sem hafa einkenni sem benda til heilabilunarsjúkdóma.

Helstu einkenni eru minnistap, skert ratvísi, verkstol og málstol. Einnig geta verið geðræn einkenni svo sem ranghugmyndir, þunglyndi, kvíði, dægurvilla og fleira.

Tilvísanir

Alltaf þarf tilvísun. Algengast er að tilvísandi sé læknir á heilsugæslu.  

Hægt er að senda tilvísun rafrænt í Heilsugátt hafi viðkomandi fengið aðgang að því kerfi innan Landspítala.

Annars er tilvísun sent bréflega eða í tölvupósti. 

Tilvísandi þarf að hafa metið eftir föngum hvort um tímabundið ástand er að ræða sem gæti t.d. stafað af streitu, áföllum eða líkamlegum veikindum.

Æskilegt er að tilvísandi hafi metið vitræna getu með viðtali við sjúkling og aðstandanda eftir atvikum og með einföldum prófum.

Auk þess þarf eftirfarandi að koma fram í tilvísun:
 • Nafn
 • Kennitala
 • Heimili
 • Sími
 • Nafn og símanúmer aðstandanda
 • Ástæða fyrir tilvísun á minnismóttöku
 • Heilsufarssaga og lyfjameðferð ásamt nafni heilsugæslulæknis
Mikilvægt er að aðstandandi komi með til að gefa upplýsingar en þær eru mikilvægur þáttur í greiningu.
 • Heimsóknin hefst á viðtali læknis og hjúkrunarfræðings við sjúklinginn og aðstandanda hans
 • Farið er yfir sjúkra- og heilsufarssögu
 • Þá leggur læknir fyrir einföld próf og framkvæmir almenna læknisskoðun
 • Aðstandandi fer í viðtal við hjúkrunarfræðing á meðan.
Að lokum er tekin ákvörðun um frekari rannsóknir.

Hlutverk og starfsaðferðir 

 • Greina orsök einkenna um vitræna skerðingu.
 • Veita sérhæfða meðferð og fylgja henni eftir.
 • Veita upplýsingar um þjónustu sem samfélagið veitir.
 • Aðstoða sjúklinginn og fjölskyldu hans við að aðlagast breytingum sem sjúkdómurinn veldur á daglegu lífi og högum fjölskyldunnar.
 • Gefa leiðbeiningar um hjúkrun og hafa milligöngu um að hún sé veitt.
 • Veita sjúklingum og fjölskyldum þeirra fræðslu og auka þekkingu fagfólks um heilabilunarsjúkdóma og afleiðingar þeirra.
 • Stunda rannsóknir.
 • Hafa samstarf við aðra sem vinna að málefnum heilabilaðra utan lands sem innan.

Yfirlæknir: Jón G. Snædal

Fyrsta heimsókn fer oft fram í kjölfar tilvísunar frá bráðamóttöku, öðrum deildum Landspítala, útskriftarteymi spítalans, heimahjúkrun, heimaþjónustu eða heilsugæslustöðvum.

Læknar göngudeildarinnar geta vísað fólki til eftirlits í hjúkrunarmóttöku eftir komu til læknis.

Einnig eru bókaðir tímar í hjúkrunarmóttöku í kjölfar ráðgjafarsímtals við hjúkrunarfræðing á göngudeildinni ef ástæða þykir til.

Hjúkrunarfræðingur metur andlegt og líkamlegt heilsufar, aðstæður og þjónustuþörf. Einnig er veitt ráðgjöf og stuðningur í síma.

Hlutverk og starfsaðferðir 

 • Greina áhrif heilsubrests á sjálfsbjargargetu og þjónustuþörf. 
 • Veita upplýsingar um þjónustu sem samfélagið veitir.
 • Aðstoða sjúklinginn og fjölskyldu hans við að aðlagast breytingum sem heilsubrestur veldur á daglegu lífi og högum fjölskyldunnar. 
 • Gefa leiðbeiningar um hjúkrun og hafa milligöngu um að hún sé veitt.
 • Veita sjúklingum og fjölskyldum þeirra fræðslu.
 • Leita lausna í samvinnu við einstaklinginn og fjölskyldu hans.
 • Hafa samstarf við aðra sem koma að meðferð sjúklingsins og þjónustu við hann.
 • Stunda rannsóknir.
Hjúkrunarmóttaka byggir á hugmyndafræði fjölskylduhjúkrunar samkvæmt stefnu Landspítala.

Sjúklingafræðsla