planki-í-júní.png (573129 bytes)

Sjúkraþjálfun

Sjúkraþjálfarar Landspítala sinna öllum deildum spítalans. Stefna sjúkraþjálfunar Landspítala er að veita fyrsta flokks gagnreynda þjónustu, veita nemum í sjúkraþjálfun framúrskarandi menntun og efla þróun fagsins.

Staðsetning á korti

Fossvogur (krækja á kort)

Símanúmer sjúkraþjálfunar: 543 9134

Yfirsjúkraþjálfari í Fossvogi: Sara Hafsteinsdóttir
netfang: sarahaf@landspitali.is

Almennar upplýsingar

Í Fossvogi starfa sjúkraþjálfarar, sérhæfðir aðstoðarmenn og ritarar.
Sjúkraþjálfunin er staðsett á 1. hæð í B álmu hússins og ber deildarheitið: Sjúkraþjálfun B-1.

Almennur þjónustutími er frá kl. 8:00 til 16:00 á virkum dögum.
Sjúkraþjálfari er á bakvakt frá kl. 16:00 til 00:00 alla virka daga vikunnar og 08:00 til 00:00 helgar og hátíðisdaga

Starfsemi

Sólarhringsdeildir/ dagdeildir: Sérhæfð meðferð eftir beinbrot, fjöláverka, aflimanir, höfuðáverka, mænuskaða , brjósklos, bruna, heilablóðföll og við tauga-, lungna- gigtar- ,smit- og öldrunarsjúkdómum.
Göngudeild: Þangað koma aðallega einstaklingar af slysa- og endurkomudeild, bæklunarlækninga deild og fleiri deildum spítalans. Einnig einstaklingar sem þurfa sérhæfða meðferð og fræðslu eftir meiðsli og/eða aðgerðir á höndum.
Auk einstaklingsþjálfunar er boðið upp á fræðslu eftir úlnliðsbrot, lungnahóp, sjálfsæfingahóp og bakskóla .

Staðsetning á korti

Grensás

Heimilisfang

Landspítali Grensási
við Álmgerði, 108 Reykjavík

Hafa samband símanúmer

Sjúkraþjálfun: 543-9605
Ritari/sundlaug: 543-9319/543-9606

Yfirsjúkraþjálfari á Grensási :
Ída Braga Ómarsdóttir
netfang: idabraga@landspitali.is
sími: 543 9104

Almennar upplýsingar

Sjúkraþjálfarar Grensási sinna sólarhringsdeild, dagdeild og göngudeild.
Stefna sjúkraþjálfunar Landspítala er að veita fyrsta flokks gagnreynda þjónustu, veita nemum í sjúkraþjálfun framúrskarandi menntun og efla þróun fagsins.

Staðsetning og þjónusta

Á Grensás starfa sjúkraþjálfarar, sérhæfðir aðstoðarmenn, sjúkraliðar og ritari.
Sjúkraþjálfunin er staðsett á 1. hæð.
Almennur þjónustutími er frá kl. 8:00 til 16:00 á virkum dögum.

Starfsemin

Sólarhringsdeild/dagdeild
Í endurhæfingu á Grensás koma einstaklingar eftir slys eða alvarleg veikindi. Meðferð sjúkraþjálfara er einstaklingsmiðuð og byggir á niðurstöðu skoðunar og greiningar. Hún felst meðal annars í einstaklingsþjálfun, hópæfingum, fræðslu og ráðgjöf bæði til sjúklings og aðstandenda, heimilisathugun og vali á hjálpartækjum.
Meðferðin miðar að því að byggja upp almennt ástand sjúklings ásamt því að hvetja hann til að taka ábyrgð á eigin heilsu.
Við útskrift aðstoðar sjúkraþjálfari við að skipuleggja áframhaldandi sjúkraþjálfun eða heilsurækt eftir þörfum hvers og eins.
Göngudeild
Einstaklingar sem þurfa sérhæfða meðferð eða ráðgjöf.
TNS útlán
Rafspelku prófun og útlán.

Hópþjálfun
Heilsurækt fyrir fólk með mænuskaða, æfir undir leiðsögn sjúkraþjálfara. Mánudaga og miðvikudaga 15:00-16:00.
Heilsurækt ætluð fólki sem hefur fengið heilablóðfal, æfir undir leiðsögn sjúkraþjálfara. Þriðjudaga og fimmtudaga 15:30-17:00.
Heilsurækt fyrir fólk með gervifót, æfir undir leiðsögn sjúkraþjálfara. Þriðjudaga og fimmtudaga 8:00-9:30.

Staðsetning á korti

Hringbraut

Heimilisfang

Landspítali Hringbraut
101 Reykjavík

Hafa samband símanúmer

Sjúkraþjálfun: 543-9313 

Yfirsjúkraþjálfari á Hringbraut: Ragnheiður S. Einarsdóttir
netfang: ragnheie@landspitali.is

Almennar upplýsingar

Á Hringbraut starfa sjúkraþjálfarar, sérhæfðir aðstoðarmenn og ritari. Sjúkraþjálfunin er staðsett á 4.hæð í D álmu hússins og ber deildarheitið: Endurhæfingardeild 14D.

 Almennur þjónustutími er frá kl. 8:00 til 16:00 á virkum dögum.
Sjúkraþjálfari er á bakvakt frá kl. 16:00 til 00:00 alla virka daga vikunnar og 08:00 til 00:00 helgar og hátíðisdaga

Starfsemin

Sólarhringsdeildir/ dagdeildir: Sjúkraþjálfarar veita sérhæfða meðferð á öllum legudeildum Landspítalans við Hringbraut.

Göngudeild: Hjartaendurhæfing, grindarbotnsgöngudeild og göngudeild fyrir konur eftir aðgerðir á brjósti. Göngudeild barna.
Boðið er upp á heilsurækt fyrir krabbameinsgreinda og einstaklinga sem eru að bíða eftir að fara / eru nýkomnir úr ígræðsluaðgerðum.

Fræðsla fyrir hjartasjúklinga og aðstandendur: Haldnir eru fræðslufundir á vegum deildarinnar einu sinni í viku. Fyrirlesarar eru ýmist innan eða utan deildar.

Staðsetning á korti

Landakot

Heimilisfang

Landakot við Túngötu, 101 Reykjavík

Almennar upplýsingar

Almennur þjónustutími er á virkum dögum frá 8:00 til 16:00 sími 543-9843.
Yfirsjúkraþjálfari á Landakoti Jóhanna Soffía Mar Óskarsdóttir
netfang: joosk@landspitali.is
Sjúkraþjálfun Landakoti : Deildin sinnir sjúkraþjálfun á öllum legudeildum og dagdeild Landakots. Einnig starfa sjúkraþjálfarar í þverfaglegum teymum á Byltu og beinverndarmóttöku og Greiningarmóttöku fyrir aldraða með fjölþætt vandamál.

Þjónusta
Á sjúkraþjálfunardeild Landakots starfa sjúkraþjálfarar, sérhæfðir aðstoðarmenn og ritari.
Aðstaða sjúkraþjálfunar er á 3. hæð í vesturálmu hússins og ber deildarheitið K-3.

Starfsemin

Á Landakoti fer fram mat, meðferð og endurhæfing aldraðra. Mikið er lagt upp úr þverfaglegu samstarfi. Flestir sem leggjast inn á Landakot koma frá bráðadeildum Landspítalans. 

Göngudeild sjúkraþjálfunar K-3

Á göngudeild sjúkraþjálfunar á Landakoti er starfrækt sérhæfð móttaka fyrir einstaklinga á öllum aldri sem glíma við jafnvægistruflanir og svima.Sjúkraþjálfarar deildarinnar meta, veita ráðgjöf og þjálfa jafnvægi. Þeir nota ýmiss klínísk próf og mæla jafnvægisstjórnun í SMART Balance Master tæki. Unnt er að panta tíma í jafnvægisgreiningu og ráðgjöf í s. 543-9843


Heilsurækt starfsfólks er opin yfir vetrartímann og stýra sjúkraþjálfarar starfseminni.

Staðsetning á korti

Kleppur

Yfirsjúkraþjálfari í Fossvogi : Ragnheiður S. Einarsdóttir
netfang: ragnheie@landspitala.is

Þjónusta sjúkraþjálfara á Kleppi felst í mati, ráðgjöf, endurhæfingu og eftirfylgni.

Staðsetning á korti

Líknardeild

Hafa samband símanúmer og netfang:

Yfirsjúkraþjálfari Landspítala: Ragnheiður S. Einarsdóttir netfang: ragnheie@landspitali.is

Almennar upplýsingar

Á líknardeild er starfsemi deildarinnar byggð á hugmyndafræði líknarmeðferðar. Þar er veitt sérhæfð einkennameðferð, ráðgjöf og stuðningur til sjúklinga með langt gengna sjúkdóma og aðstandenda þeirra.

Staðsetning á korti

Vífilsstaðir

Almennar upplýsingar

Yfirsjúkraþjálfari á Landkoti: Jóhanna Soffía Mar Óskarsdóttir netfang: joosk@landspitali.is

Á Vífilsstöðum fer fram þjálfun og meðferð einstaklinga með gilt Færni og heilsufarsmat og eru í bið eftir hjúkrunarheimiliSjúkraþjálfun Landspítala tekur á móti u.þ.b 40 nemum frá Námsbraut í sjúkraþjálfun HÍ í klíníska kennslu á ári. Klíníska kennslan varir í 6-8 vikur í senn og kynnast nemarnir sjúkraþjálfun á flestum deildum spítalans. Einnig hafa komið nemar frá öðrum Norðurlöndum til námsdvalar.

Margir sjúkraþjálfara spítalans sinna stundakennslu í Námsbraut i sjúkraþjálfun og Hjúkrunarfræðideild HÍ, stundarkennslu í HR og mennta/fjölbrautar skólum. Auk þess að vera leiðbeinendur í Bs og Ms verkefnum sjúkraþjálfaranema og prófdómarar í verklegum prófum innan sjúkraþjálfunar.

Markmið með sjúkraþjálfun á gæsluvakt er að minnka líkur á að ástand sjúklings versni og að auðvelda/flýta fyrir útskrift.

Sjúkraþjálfarar sinna útköllum vegna inniliggjandi sjúklinga á Landspítala Fossvogi og Hringbraut . Gæsluvaktin stendur yfir virka daga frá kl. 16.00-00.00, en um helgar og á öðrum helgidögum frá kl. 08.00 - 00.00. Tveir sjúkraþjálfarar eru á gæsluvakt utan reglulegs vinnutíma, annar sinnir Fossvogi og hinn Hringbraut. 

Vakthafandi sjúkraþjálfari sinnir þeim sjúklingum sem eru settir á vakt af sjúkraþjálfurum og sinnir útköllum meðan á gæsluvaktinni stendur.

Rannsóknir eru mikilvægar til að stuðla að þróun fagsins, auka þekkingu og bæta þjónustu. Þær eru oftast gerðar í samvinnu við Háskóla Íslands sem og aðrar stofnanir og fagstéttir.


 • Fræða um líkamlega áhættuþætti í starfi
 • Þjálfa og kenna starfsmönnum líkamsbeitingu og vinnutækni. Boðið er upp á námskeið um líkamlegt álag og forvarnir. Námskeiðin eru opin öllum starfsmönnum.
 • Meta vinnuaðstöðu starfsmanna m.t.t. líkamlegs álags, veita ráðgjöf og koma með tillögur um úrbætur
 • Koma að mati á starfshæfni starfsmanna eftir langvarandi veikindi
 • Koma að skipulagi og framkvæmd vinnuverndar og heilsueflingu starfsmanna

Sjúkraþjálfarar veita þjónustu sem miðar að því að bæta, viðhalda og endurhæfa hreyfigetu og virkni fólks. Þeir aðstoða fólk á öllum lífsskeiðum þegar sótt er að hreyfigetu og virkni vegna öldrunar, slysa, sjúkdóma, kvilla, ástands eða umhverfislegra þátta.
Sjúkraþjálfarar stuðla að auknum lífsgæðum fólks með því að huga að líkamlegri, huglægri, tilfinningalegri og félagslegri vellíðan. Þeir starfa innan heilbrigðisgeirans við heilsueflingu, forvarnir, meðferð, þjálfun, hæfingu og endurhæfingu.

Sjúkraþjálfarar eru þjálfaðir í og skyldaðir til að:

 • Framkvæma heildstæða skoðun /mat á skjólstæðingi sínum eða þörfum skjólstæðingahóps síns
 • Meta niðurstöður skoðunar til að greiningar vanda skjólstæðinga sinna.
 • Ákvarða greiningu, horfur og áætlun
 • Veita ráðgjöf sem hæfir sérsviði viðkomandi og ákvarða hvort/hvenær það sé skjólstæðing fyrir bestu að leita til annarra heilbrigðisstarfsmanna.
  Útfæra sjúkraþjálfunarmeðferð
 • Meta árangur meðferðar
 • Leiðbeina um aðferðir til sjálfshjálpar

Þekking sjúkraþjálfara á mannslíkamanum og hreyfifærni hans er lykilatriði til greiningar og ákvörðunar varðandi meðferð og þjálfun skjólstæðinga. Sjúkraþjálfunin tekur þá mið af því hvort verið er að leita til sjúkraþjálfarans vegna heilsueflingar, forvarna, meðhöndlunar, þjálfunar, hæfingar eða endurhæfingar.

Starfssvið sjúkraþjálfara einskorðast ekki við meðhöndlun skjólstæðinga, heldur er sjúkraþjálfara einnig að finna í:

 • Stefnumótun í heilbrigðiskerfinu
 • Hagsmunagæslu fyrir skjólstæðinga
 • Ráðgjöf og leiðbeiningu til annarra (heilbriðgisstétta)
 • Handleiðslu
 • Stjórnun
 • Kennslu
 • Rannsóknum
 • Þróun og innleiðingu heilbrigðisáætlana, staðbundið, landsbundið og á alþjóðlegum grunni.

Sjúkraþjálfarar eru ýmist sjálfstætt starfandi eða hluti af teymi fleiri heilbrigðisstétta og eru bundnir siðareglum heimssambands sjúkraþjálfara (WCPT). Leita má til sjúkraþjálfara án tilvísunar frá lækni. Sjá nánar hér >> 

Siðareglur Félags sjúkraþjálfara sjá hér >>
Stór þáttur í starfi sjúkraþjálfara er að meta þörf fyrir hjálpartæki og hvort/ hvernig sjúklingur geti nýtt sér þau. Sjúkraþjálfarar sjá um að sækja um hjálpartæki til Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) ef sjúklingur á rétt á þeim skv. reglugerð. 

Hjálpartækjamiðstöð SÍ sendir svar um úrskurð til sjúklings og sjúkraþjálfara. Í flestum tilfellum þarf sjúklingur að sjá um að sækja tækin sjálfur. Ef viðkomandi á ekki rétt á hjálpartækjum frá SÍ skv. reglugerð geta sjúkraþjálfarar veitt upplýsingar um hvar hægt sé að kaupa/leigja hjálpartæki.

Til að meta færni sjúklings í eigin umhverfi er gerð heimilisathugun. Metnar eru félags- og efnislegar aðstæður, aðstæður innandyra og hvernig sjúklingi gengur að fara um. Heimilisathugun er framkvæmd af iðjuþjálfa og sjúkraþjálfara í samvinnu við sjúkling og aðstandendur hans.

Veitt er ýmis fræðsla og ráðgjöf t.d. vegna líkamsbeitingar, hjálpartækja og húsnæðisbreytinga.

Við bjóðum upp á sérhannaða þjálfunarlaug með góðu aðgengi fyrir fatlaða. Sundlaugin er 17 metra löng og 10 metra breið. Dýpt er 1-2 metrar. Hitastig vatnsins er um 33°C. Tveir heitir pottar með vatnsnuddi eru við laugina. Laugin er notuð bæði fyrir einstaklings- og hópmeðferðir.

Starfræktir eru vatnsleikfimihópar, jafnt fyrir inniliggjandi sjúklinga og göngudeildarsjúklinga.
Einstaklingsmeðferð er eingöngu í boði fyrir sjúklinga deildarinnar.

Laugin er einnig leigð út til félagasamtaka og einstaklinga.
Vatnsleikfimi fyrir einstaklinga sem ekki hentar að þjálfa í almenningslaug. Boðið er upp á 7 hópa í viku og er hver hópur 2x í viku 30 mín í senn. Tímarnir eru kl 8:15, 9:00, 11:30,13:00 og 13:30

Vatnsleikfimi fyrir einstaklinga sem hafa greinst með krabbamein. Þjálfunin er fyrir þá sem eru í lyfjameðferð eða hafa lokið henni. Mikilvægt er að þjálfunin sé í samráði við lækni. Mánudaga og miðvikudaga 14:45-15:15.