1140x350-Milliforsíðumynda_li9knardeild.jpg (391983 bytes)

Líknardeild Kópavogi

Kópavogsgerði 6 b-d 
200 Kópavogur

Símar: 543 6602 /543 6605

Staðsetning deildarinnar á korti
Ég vil styrkja starfsemina

Deildarstjóri er Kristín Jóhanna Þorbergsdóttir 
Yfirlæknir er Valgerður Sigurðardóttir
Sími líknardeildar er 543 6602 og 543 6605

Starfið á líknardeildinni í Kópavogi grundvallast á skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) frá 2002 um líknarmeðferð:

Líknarmeðferð er meðferð sem miðar að því að bæta lífsgæði sjúklinga og fjölskyldna þeirra sem eru með lífshættulega sjúkdóma og felst meðferðin í að fyrirbyggja og draga úr líkamlegri, sálfélagslegri og andlegri þjáningu. Líknarmeðferð á við snemma á veikindatímabilinu samhliða annarri meðferð (krabbameinslyfjum og geislum) sem notuð er til að linaeinkenni en jafnframt að lengja líf.

Líknardeildin er hugsuð fyrir tímabundna innlögn sjúklinga með ólæknandi, langt genginn sjúkdóm og skertar lífslíkur. Markmiðið er að bæta lífsgæði sjúklinga og fjölskyldna þeirra. Áhersla er lögð á góð samskipti og samvinnu við sjúkling og fjölskyldu hans.
Helstu ástæður innlagna á líknardeild:

 • Meðferð einkenna 
 • Meðferð við lok lífs 

Deildin skiptist í legudeild, fimm daga deild, dagdeild og göngudeild. Náin samvinna er við líknarráðgjafateymi LSH, heimahlynningu LSH og hjúkrunar- og ráðgjafarþjónustuna Karítas. Tvær síðastnefndu þjónusturnar sinna sjúklingum sem dvelja heima.

Á deildinni eru 12 einbýli í tveimur húsum en innangengt er á milli húsa. Á líknardeildinni er veitt er læknis- og hjúkrunarþjónusta, sjúkraþjálfun og sálgæsla sem og félagsráðgjöf og annar stuðningur eftir þörfum. Þessar starfsstéttir starfa náið saman að því að veita einstaklingsmiðað þjónustu til sjúklinga og fjölskyldu þeirra Umhverfið á deildinni er heimilislegt og leitast er við að mæta þörfum sjúklinga og fjölskyldna eins og framast er unnt.

Heimilisfang líknardeildar:

Líknardeild Landspítala Hús nr. 10 
Kópavogsgerði 6 d
200 Kópavogur 

Símar: 543 6602 og 543 6605
 

Deildin er opin frá mánudegi til föstudags. Þar eru þrjú legurými. Markmið innlagna er að veita einkennameðferð. Hún er ætluð sjúklingum með ólæknandi langt genginn sjúkdóm sem dvelja heima eða eru á leið heim eftir langa sjúkrahúsdvöl. Lagt er upp með að sjúklingar dvelji í 1-3 vikur frá mánudegi til föstudags.
Á deildinni starfar þverfaglegt teymi þar sem saman vinna hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, læknar, prestur, sjúkraþjálfari ásamt öðru starfsfólki í býtibúri og ræstingu.

Heimilisfang líknardeildar:

Fimm daga deild líknardeildar Hús nr. 9 
Kópavogsgerði 6 c
200 Kópavogur 

Símar: 543 6607 og 543 6609

 

 

Dagdeild líknardeildar er hugsuð sem stuðningur við þá sjúklinga sem eru með ólæknandi langvinnan sjúkdóm og dvelja heima. Sjúklingar fá þjónustu heima, oftast hjá sérhæfðri heimaþjónustu, heimahlynningu LSH eða hjúkrunar- og ráðgjafarþjónustunni Karítas. Á dagdeildinni er lögð er áhersla á að viðhalda sem bestum lífsgæðum og sjálfsbjargargetu sjúklinganna sem og að veita sálfélagslegan, andlegan og trúarlegan stuðning. Koma á dagdeild getur hjálpað til við að rjúfa félagslega einangrun. 

Dagdeildin er opin tvo daga í viku, á þriðjudögum og fimmtudögum. Hverjum sjúklingi stendur til boða að koma einu sinni í viku, á fyrirfram ákveðnum vikudegi, í 12 vikur. Ef þörf er á lengri dvöl er það metið hjá hverjum og einum. Áhersla er lögð á góð samskipti og því er æskilegt að aðstandandi komi með í innskriftarviðtal.

Á deildinni starfar hjúkrunarfræðingur, sjúkraþjálfari og starfsfólk í eldhúsi og listasmiðju. Samstarf er við lækna líknardeildar, prest og aðrar starfstéttir spítalans.

Heimilisfang líknardeildar:

Dagdeild líknardeildar Hús nr. 8 
Kópavogsgerði 6 b
200 Kópavogur 

Sími: 543 6608

 

 

Læknar líknardeildar eru með göngudeild einn eftirmiðdag í viku á líknardeild í Kópavogi og einn eftirmiðdag í viku á dag- og göngudeild blóð- og krabbameinslækninga 11C.

Starfsfólk spítalans getur pantað tíma hjá ritara heimahlynningar í síma: 543 6360. 

Greiða þarf göngudeildargjald.

Við ákvörðun innlagnar á líknardeildina er þeim sjúklingum forgangsraðað sem eru í brýnustu þörf hverju sinni. Reynt er að skipuleggja innlögn fyrri hluta dags ef hægt er. Viðtal er við lækni og hjúkrunarfræðing fljótlega eftir komu á deild. Farið er yfir aðstöðu deildarinnar með sjúklingi eða aðstandendum. Lengd innlagnar fer eftir ástæðum innlagnar, líðan og aðstæðum hvers sjúklings.
 • Þægilegan fatnað, þar sem áhersla er lögð á að sjúklingar klæðist eigin fötum yfir daginn.
 • Snyrtivörur, tannkrem, tannbursta og góða inniskó. 
 • Lyf sem viðkomandi á heima og lyfjakort. 
 • Hjálpartæki sem notuð eru daglega s.s. göngugrind, hjólastól, sessur eða annað. 
 • Afþreyingu s.s. bækur, hljóðbækur og tónlist. Gott getur verið að koma með litlar myndir sem eru viðkomandi kærar.

Vinsamlegast athugið að sjúkrahúsið getur ekki borið ábyrgð á peningum eða öðrum verðmætum svo sem símum, tölvum o.fl. sem sjúklingar eða aðstandendur hafa meðferðis.

Allar sjúkrastofur deildarinnar eru einbýli. Snyrtingar eru milli herbergja eða á gangi. Sér salerni er fyrir gesti. Matur er borinn fram í borðstofu eða færður sjúklingi inn á stofu. Gott getur verið að taka á móti gestum í setustofu deildarinnar. Eldhús er fyrir aðstandendur með ísskáp, örbylgjuofni og aðstöðu til að matast.

Fjölskylduherbergi er til afnota fyrir aðstandendur og er ætlað til afdreps og hvíldar fyrir fjölskyldur sem dvelja langdvölum á deildinni.
Hægt er að fá tölvuaðgang í gegnum gestanet Landspítala og sér ritari um það.

Kapellan er alltaf opin fyrir sjúklinga og aðstandendur. Prestur deildarinnar er með kyrrðarstund á þriðjudögum kl. 11:30-12:00 og morgunbænir á fimmtudögum kl. 10:30.

Aðstandendur geta keypt mat í gegnum eldhús spítalans. Panta þarf hádegismat fyrir kl. 10:00 og kvöldmat fyrir kl. 14:00. Starfsfólk í eldhúsi og ritari sjá um pöntun og taka á móti greiðslu.

Sjúklingar eru hvattir til að taka virkan þátt í umönnun sinni og meðferð eins og aðstæður leyfa.

Oft þurfa aðstandendur að vera talsmenn sinna nánustu og því nauðsynlegt að þeir ræði við starfsfólk um þær óskir og venjur sem mikilvægar eru fyrir sjúklinginn. Meðferð sjúklings er á ábyrgð starfsfólks deildarinnar en mikilvægt er að aðstandendur tjái áhyggjur sínar og einnig ef þeim finnst einhver breyting vera á líðan sjúklingsins. Breytingar á meðferð eru ávallt ræddar við sjúkling og aðstandendur.

Fjölskyldur eru mismunandi og misstórar. Mikilvægt er að allir fái sinn tíma með sjúklingnum. Gott getur verið að setja upp dagskrá með heimsóknum fyrir fjölskylduna svo að í stað þess að of margir komi í einu eigi hver og einn sinn tíma eða dag.
Mælt er með að fjölskyldan velji einn tengilið úr fjölskyldunni sem er ábyrgur fyrir samskiptum við deildina og verður þá öðrum bent á að hafa samband við tengiliðinn varðandi upplýsingar.
Sjúklingar sem eru mikið veikir hafa oft lítið þrek og úthald og mælt er með að heimsóknum annarra en þeirra nánustu sé stillt í hóf og vari stutt.
Alltaf má ræða við hjúkrunarfræðing sjúklings um líðan hans en bæði sjúklingur og fjölskylda geta óskað eftir fjölskyldufundi með lækni.

Mikilvægt er fyrir alla aðstandendur að huga að eigin líðan þegar ástvinur er veikur. Aðstandendur sem dvelja mikið á deildinni ættu að nýta sér þær góðu gönguleiðir sem eru í nágrenni líknardeildar. Stutt er í sundlaug og ýmis kaffihús og matsölustaði. 

Upplýsingar um matsölustaði, kaffihús og matvöruverslanir í nálægð við líknardeildina er hægt að nálgast hér:

 

Alvarleg veikindi hafa áhrif á alla meðlimi fjölskyldunnar. Börn og unglingar eru þar engin undantekning en þau eru iðulega í hópi aðstandenda sjúklinga sem liggja á deildinni. Sorgarviðbrögð þeirra geta birst með mismunandi hætti allt eftir aldri og þroska. Algengt er að um miklar tilfinningar og tilfinningasveiflur sé að ræða.

Fullorðnir vilja umfram allt vernda börn og unglinga þegar erfiðleikar steðja að og hlífa þeim við sársaukafullri lífsreynslu. Það er eðlilegt að hafa áhyggjur af því hvernig og hvað eigi að segja við börn þegar náinn ástvinur er mjög veikur eða deyjandi. Mikilvægt er í slíkum aðstæðum að upplýsa um stöðu mála á einföldu máli sem hentar þroska þeirra. Ræða þarf við þau um erfiða reynslu og flóknar aðstæður og sýna heiðarleika í allri umræðu.

Starfsfólk veitir foreldrum eða forráðamönnum barna og unglinga sem eiga náinn ástvin á deildinni ráðgjöf og stuðning eftir þörfum. Ennfremur er á vegum deildarinnar boðið upp á samtal við börn og unglinga og fjölskyldumeðlimir eru studdir í því að ræða við unga fólkið í fjölskyldunni um erfið málefni.

Einnig bjóða félagsráðgjafar fjölskyldum með börn og unglinga ákveðið stuðningstilboð sem kallað er: Fjölskyldubrú (PDF) 
Efni fyrir börn og unglinga má nálgast á vefnum missir.is

Sérstakar bækur/bæklingar fyrir börn og unglinga á íslensku eru m.a:

 • Bæklingur: Mamma, pabbi hvað er að? Gefinn út af Krabbameinsfélaginu.
 • * BókinKrabbameinið hennar mömmu“ eftir Valgerði Hjartardóttur. Hægt að nálgast í Kirkjuhúsinu, Eymundsson og hjá Karitas hjúkrunar- og ráðgjafarþjónustu.
 • * Eftir andlát: 
  • Hvað í veröldinni gerir maður þegar einhver deyr? Bók sem hentar börnum og unglingum 6-14 ára. Gefin út af Skálholtsútgáfunni og hægt að nálgast hjá Kirkjuhúsinu.
  • Börn og sorg eftir Sigurð Pálsson. Gefin út af Skálholtsútgáfunni 1998. 

Ljósið, sem er endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð fyrir fólk sem hefur fengið krabbamein og aðstandendur þeirra, hefur boðið uppá námskeið fyrir börn og unglinga sem eiga náinn ástvin með krabbamein.  

* Bækur 
Almennur heimsóknartími á líknardeildinni er frá kl. 15:00-16:30 en þessi tími er sveigjanlegur fyrir nánustu aðstandendur og vini. 
Taka þarf tillit til þess að flestir sjúklinganna vakna seinna en á öðrum deildum spítalans og þurfa aðstoð við sjálfsumönnun eða aðhlynningu á morgnana. 

Matartími er frá kl. 11:30-12:30, kvöldmatur 17:30-18:30.
Margir sjúklingar vilja hvíla sig eftir matinn. 
Húsunum er læst á kvöldin en hægt er að hringja í síma 543 6602/6605 (hús 10) eða 543 6609 (hús 9) ef komið er að læstum dyrum. Reynt er að takmarka heimsóknir eftir kl. 21:00.

Mælst er til þess að fjöldi heimsóknargesta sé innan skynsamlegra marka hjá hverjum og einum og mikilvægt er að gefa nánustu aðstandendum rými með sjúklingnum. Börn eru að sjálfsögðu velkomin en hafa þarf í huga að þau valdi ekki truflun á deildinni (og séu ekki skilin eftir eftirlitslaus á deildinni).

Öll herbergi eru einbýli þannig að aðstandendur geta dvalið hjá sjúklingi yfir daginn og möguleiki er fyrir nánasta aðstandanda að gista yfir nótt á bedda eða í hægindastól á stofu sjúklings.
Algengt er að sjúklingar þoli illa sterka lykt t.d. af lyktarsterkum blómum (liljum), reykingum, ilmvatni eða rakspíra og er mikilvægt fyrir heimsóknargesti að huga að því.

Mælst er til þess að aðstandendur hafi farsíma sína stillta á hljóðlátt og tali ekki í síma á gangi eða í setustofu deildarinnar. Hægt er að fara inn í fundarherbergi, fjölskylduherbergi, kapellu eða ganga út fyrir.

Taka þarf tillit til þess að sjúklingar sem eru alvarlega veikir óska oft eingöngu eftir heimsóknum frá sinni nánustu fjölskyldu. Þetta kemur heimsóknargestum stundum á óvart en ætti ekki að taka persónulega. Óskir sjúklings þarf að virða.

Þegar um mikið veika sjúklinga er að ræða verða samræður oft erfiðari sem þýðir þó ekki að gestir ættu að hætta að koma. Nærvera er flestum mikilvæg og sjúklingur getur notið nærveru gesta og fundist gott að heyra í þeim þó svo að hann eigi erfitt með að taka þátt í samræðum. Ef heimsóknargestir eru í vafa hvort þeir eigi að heimsækja sjúkling ættu þeir að vera í sambandi við fjölskyldu hans eða starfsfólk líknardeildar í síma 543 6602 eða 543 6605.


Landspítali er tóbakslaus stofnun. Stefna spítalans í tóbaksvörnum gildir einnig um líknardeildina.


Heim: Ef ástand sjúklings breytist til batnaðar og einkenni verða stöðug og viðráðanleg er metið hvort hægt sé að auðvelda sjúklingi og aðstandendum að hann sé heima með aukinni þjónustu eða hjálpartækjum. Ef fullreynt þykir að sú heimaþjónusta sem er í boði s.s. sérhæfð heimaþjónusta (heimahlynning Landspítala eða hjúkrunar- og ráðgjafarþjónustan Karitas, heimahjúkrun og heimsendur matur) sé ekki nægjanleg þarf að taka ákvörðun um varanlega vistun þ.e. flutning á hjúkrunarheimili.

Hjúkrunarheimili: Mat á þörf umsækjanda fyrir dvöl á hjúkrunarheimili er gerð af færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi fyrir sig. Ef sjúklingur sem dvelur á líknardeildinni hefur ekki virkt færni- og heilsumat er slík umsókn send í samráði við sjúkling og aðstandendur og sótt um vistun á hjúkrunarheimili. Eftir að slík umsókn er samþykkt getur verið bið eftir hjúkrunarheimili. Við slíkar aðstæður getur sjúklingur þurft að flytjast tímabundið frá líknardeild yfir á hjúkrunardeild Landspítala Vífilsstöðum enda meðferð á líknardeild þá lokið. Frekari upplýsingar um færni- og heilsumat.

Andlát sjúklinga á líknardeildinni eiga sér oftast nokkurn aðdraganda, sjá hér upplýsingar þegar ástvinur er deyjandi en samt eru fæstir undir það búnir þegar það á sér stað. Starfsfólk deildarinnar leggur sig fram um að auðsýna bæði látnum og ættingjum virðingu. Eftir andlát er búið um hinn látna og aðstandendum er gefinn kostur á því að eiga kveðjustund við dánarbeð. Landspítali hefur gefið út tvo bæklinga sem afhentir eru eftir andlát og veita hagnýtar upplýsingar til aðstandenda. Sjá upplýsingarit Við andlát ástvinar og Réttindi vegna andláts

Stuðningur

Sjúkrahúsprestar og djákni á Landspítala liðsinna aðstandendum eftir því sem óskað er, leiða kveðjustund og veita nauðsynlegar upplýsingar um framvindu mála eða kalla til viðkomandi sóknarprest eða forstöðumann trúfélags, sé þess óskað. Sjá upplýsingar um presta og djákna.

Afhending dánarvottorðs

Læknir ritar dánarvottorð sem þarf að liggja fyrir áður en kemur til útfarar. Aðstandendur nálgast dánarvottorð hjá ritara líknardeildar. Dánarvottorð er afhent sýslumanni þar sem hinn látni átti lögheimili. Hjá sýslumanni er síðan útgefið staðfestingarvottorð sem prestur, eða annar sem annast útförina, fær í hendur fyrir hana. Sjá frekari upplýsingar á vefsíðu Sýslumannsins í Reykjavík um tilkynningu andláts og formsatriði í tengslum við útför.

Útför

Útfararstofur bjóða þjónustu sína varðandi útför hins látna. Hér er hægt að nálgast lista yfir þá sem hafa gilt leyfi til að reka útfararþjónustu.  

Fylgd                                                                                                                              

Fylgd við syrgjendur á vegum líknardeildarinnar er í boði fyrir aðstandendur sem missa ástvin á deildinni og er veitt í u.þ.b. eitt ár frá andláti. Tilgangur hennar er að veita syrgjendum stuðning til að takast á við missi. Stuðningurinn felur m.a. í sér boð á samverustund og gönguferð í maí, minningarsamveru á haustmánuðum og samveru á aðventu í Grafarvogskirkju

Að fylgdinni standa prestur, hjúkrunarfræðingar og sjúkraliði. Ef einhverjar spurningar vakna og/eða þörf er á að ræða upplifun, líðan eða annað sem hvílir á, er velkomið að hringja á líknardeildina í síma: 543 6602 og skilja eftir skilaboð til starfsfólks fylgdarinnar. Haft verður samband eins fljótt og hægt er.

Fræðsla og stuðningur

Til eru frjáls félagasamtök og hópar sem styðja syrgjendur við að takast á við sorgina. Má þar nefna Nýja dögun. Starfsemi Nýrrar dögunar felst í stuðningi við þá sem eiga um sárt að binda vegna ástvinamissis ásamt almennri fræðslu og fyrirlestrum um sorg og sorgarviðbrögð. Einnig eru til stuðningssamtök sem heita Ljónshjarta. Þau samtök eru fyrir ungt fólk sem hefur misst maka og börn þeirra sem hafa misst foreldri. Hægt er að nálgast upplýsingar um Ljónshjarta á fésbók. Á vefnum www.missir.is eru ýmsar upplýsingar og fræðsluefni fyrir einstaklinga sem vilja leita sér aðstoðar á erfiðum stundum.

Þjóðkirkjan veitir margvíslega þjónustu og fjölbreytt starf fer fram á vettvangi hennar. Eftirfylgd er hluti af þeirri þjónustu sem prestar og djáknar bera ábyrgð á og hafa umsjón með. Fjölskylduþjónusta kirkjunnar er jafnframt liður í eftirfylgdar- og sálgæslustarfi kirkjunnar. Upplýsingar um starf og þjónustu þjóðkirkjunnar um land allt má finna á vefsíðunni www.kirkjan.is eða á Biskupsstofu í s. 528 4000.

Almenn réttindi við andlát, stéttarfélög, sjóðir, útfararstyrkir

Aðstandendur geta kynnt sér réttindi sín við fráfall maka eða foreldra hjá Tryggingastofnum eða Sjúkratryggingum Íslands. Á vef Tryggingastofnunar eru upplýsingar um almenn réttindi við andlát Sjá einnig upplýsingarit "Við andlát ástvinar" .

Sjúkra- og styrktarsjóðir stéttarfélaga veita styrki vegna útfararkostnaðar. Aðstandendur þurfa að snúa sér til viðkomandi stéttarfélags vegna nánari upplýsinga. Sem dæmi má nefna dánarbætur VR  og dánarbætur Eflingar stéttarfélags.

Sýna þarf sjúklingum, samsjúklingum, aðstandendum þeirra og starfsfólki þá tillitssemi að skrifa ekki um þá færslur á samskiptamiðlum né setja þar inn myndir.

Líknarmeðferð

Líknarmeðferð er veitt í þeim tilgangi að bæta líðan og lífsgæði sjúklinga sem eru með langvinna og lífsógnandi sjúkdóma, t.d. krabbamein, hjarta-, lungna-, tauga- og nýrnasjúkdóma. Markmið hennar er að fyrirbyggja og meðhöndla einkenni sjúkdóms og sjúkdómsmeðferðar eins snemma og auðið er. Það á einnig við um andleg, sálræn og félagsleg vandamál sem tengjast veikindunum.
Líknarmeðferð er hægt að veita frá greiningu samhliða annarri meðferð. Áhersla á líknarmeðferð ætti að aukast eftir því sem sjúkdómur versnar og vera mest við lífslok.
Í líknarmeðferð er áhersla lögð á:
Samræður um stöðu sjúkdóms, hvert stefna á í meðferð og óskir sjúklings
Að meta líðan og þarfir sjúklings og fjölskyldu
Að fyrirbyggja og meðhöndla einkenni
Að styðja sjúkling og fjölskyldu við að takast á við breyttar aðstæður
Samstarf heilbrigðisstarfsfólks

Hver veitir líknarmeðferð?

Allir heilbrigðisstarfsmenn sem sinna sjúklingum með lífsógnandi sjúkdóma geta veitt líknarmeðferð hvar sem þeir starfa.
Til er sérhæfð líknarþjónusta sem er ætluð sjúklingum með versnandi sjúkdóma og sem eru með erfið, fjölþætt og flókin einkenni. Sú þjónusta er veitt af líknarráðgjafateymi Landspítala, sérhæfðri heimaþjónustu s.s. heimahlynningu Landspítala og hjúkrunar- og ráðgjafarþjónustu Karitas og á líknardeild í Kópavogi.
Mörgum getur gagnast þessi sérhæfða þjónusta tímabundið til að ná tökum á einkennum og/eða erfiðleikum vegna veikinda.
Hvað getur þú gert?

Góð samvinna milli sjúklings, fjölskyldu og heilbrigðisstarfsfólks er mikilvæg til að takast á við veikindin. Meðferð verður árangursríkari ef þú ert vel upplýst/ur, tekur þátt í ákvörðunum og ræðir opinskátt við heilbrigðisstarfsfólk.
Þú getur:
Rætt við lækni um markmið meðferðar, áherslur þínar og óskir
Látið lækni eða hjúkrunarfræðing vita af einkennum sem þú hefur, s.s. mæði, þreytu,
verkjum, þunglyndi, kvíða, svefntruflunum, hægða- eða þvagvandamálum
Rætt við lækni eða hjúkrunarfræðing um stuðning frá viðeigandi aðilum, s.s.
félagsráðgjafa, sálfræðingi, geðlækni eða presti
Óskað eftir að fjölskylda þín fái upplýsingar og stuðning
Óskað eftir því að þeir sem sinna þér ræði og vinni saman.

Ítarefni:

Klínískar leiðbeiningar um líknarmeðferð: http://www.landspitali.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/BRUNNURINN/Kliniskar-leidbeiningar/Liknarmedferd/klin_leid_liknarmedferd_1109.pdf 
Bandarísk upplýsingasíða um heilbrigðismál: http://www.webmd.com/palliative-care/default.htm

Deildarstjóri: 
Kristín Jóhanna Þorbergsdóttir
kthorb@landspitali.is

Símar líknardeildar:

Legudeild hús 10: 543 6602 og 543 6605
Legudeild og fimm daga deild hús 9: 543 6607 og 543 6609
Dagdeild hús 8: 543 6608

Minningarkort líknardeildar og heimahlynningar

Hjúkrun

Hjúkrun á deildinni byggir á fjölskylduhjúkrun. Horft er til þess að þegar einn aðili í fjölskyldunni er mikið veikur hefur það áhrif á alla fjölskyldumeðlimi og þarf að huga að þörfum og stuðningi við fjölskylduna í heild sinni. Lögð er áhersla á umönnun og meðferð sem aðstoðar sjúkling við að viðhalda líkamlegri, andlegri og félagslegri færni eins og kostur er og aðstoða hann og fjölskylduna við aðlögun að breyttum aðstæðum. Veitt er fræðsla og stuðningur til sjúklinga og fjölskyldna þeirra. Mikil áhersla er á mat og meðferð ýmissa einkenna s.s. verkja, ógleði og kvíða, sem og umönnun og stuðning við sjúklinga og fjölskyldur þeirra vegna yfirvofandi andláts.

Á líknardeildinni vinna hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar saman með hvern sjúkling. Vaktaskipti þeirra eru kl. 8:00, 15:30 og 23:00. Sjúklingur er aðstoðaður við alla grunnþætti daglegs lífs eftir þörf hverju sinni. Einkenni sjúklings eru metin reglulega og fylgst náið með ástandi hans. Ef breyting verður á ástandi sjúklings er fjölskyldu og öðru starfsfólki sem að umönnun og meðferð hans kemur haldið upplýstum.

Læknar

Læknar líknardeildar hafa allir sérþekkingu í líknarlækningum og sinna inniliggjandi sjúklingum á deildinni, sem og sjúklingum á dag- og göngudeild í Kópavogi. Einnig sinna þeir sjúklingum á göngudeild blóð- og krabbameinslækninga 11C á Landspítala við Hringbraut. Líknarlæknar vinna í líknarráðgjafateymi spítalans og sinna ráðgjöf á öllum deildum hans. Þeir eru ráðgefandi aðilar í verkjateymi og MND-teymi spítalans. Líknarlæknar sinna jafnframt læknisþjónustu við sjúklinga í þjónustu sérhæfðu líknarheimaþjónustunnar á höfuðborgarsvæðinu, heimahlynningu Landspítalans og hjúkrunar- og ráðgjafarþjónustunnar Karitas.

Læknar í sérhæfðri líknarmeðferð eru:

 • Valgerður Sigurðardóttir yfirlæknir, sérfræðingur í krabbameinslækningum
 • María Guðlaug Hrafnsdóttir, sérfræðingur í taugalækningum
 • Arna Dögg Einarsdóttir, sérfræðingur í almennum lyflækningum
 • Þórunn H. Felixdóttir, deildarlæknir

Sálgæsla

Sjúkrahúsprestur sinnir sálgæslu fyrir einstaklinga og fjölskyldur. Sálgæslan felur i sér andlega og trúarlega þjónustu og er markmið hennar að styðja þá sem glíma við sárar tilfinningar og tilvistarspurningar. Sálgæslan stendur öllum til boða óháð lífsskoðunum eða trúarafstöðu.
Sr. Guðlaug Helga Ásgeirsdóttir, er sjúkrahúsprestur þjóðkirkjunnar og hefur sinnt líknardeildinni frá upphafi. Sjá sálgæslu presta og djákna á Landspítala (PDF)  

Sjúkraþjálfun

Hlutverk sjúkraþjálfara á líknardeild er fjölþætt og miðar að því að hámarka færni einstaklinga með styrktar- og færniþjálfun auk þess að útvega hjálpartæki þegar það á við. Fræðsla og ráðgjöf er einnig stór hluti af meðferð á líknardeild bæði til sjúklings og aðstandenda. Ef þörf er á er gerð athugun á heimili sjúklinga til að auðvelda þeim að vera heima eins lengi og unnt er. Sjúkraþjálfari er í hlutastarfi á líknardeildinni.

Sálfræðiþjónusta og félagsráðgjöf

Félagsráðgjafar og sálfræðingar krabbameinsdeilda sinna einnig skjólstæðingum á líknardeild. Ef metin er þörf á félagsráðgjafa eða sálfræðingi getur starfsfólk aðstoðað við að panta tíma fyrir sjúkling og/eða aðstandendur. Meðferð hjá sálfræðingi felur m.a. í sér stuðningsviðtöl og sálfræðilega meðferð. Félagsráðgjafar veita upplýsingar um réttindi og styðja sjúkling og fjölskyldu eftir þörfum. Margir hafa hitt félagsráðgjafa áður en þeir leggjast inn á deildina og því reynt að fá tíma hjá sama aðila ef þörf er á félagsráðgjöf. Sjá einnig upplýsingar um félagsráðgjöf á blóð- og krabbameinslækningadeild.

Líknardeildin í Kópavogi hóf starfsemi sína í apríl 1999 og er fyrsta sérhæfða líknardeildin á Íslandi. Henni var komið á fót með sameiginlegu átaki Landspítala og Oddfellowreglunnar á Íslandi sem ákvað í tilefni af 100 ára afmæli reglunnar að veita fé til uppbyggingar líknardeildar í Kópavogi. Í byrjun voru átta legurými.

Á árunum 2003, 2007 og 2012 var aukið við húsnæði deildarinnar og allar breytingar gerðar með stuðningi Oddfellowreglunnar á Íslandi. Starfsemi deildarinnar er nú í þremur húsum. Í húsi 10 er átta rúma legudeild, í húsi 9 er fjögurra rúma legudeild og 5 daga deild, í húsi 8 er dagdeild.

Líknardeildin væri ekki það sem hún er nema fyrir styrki og stuðning ýmissa aðila. Oddfellowreglan á Íslandi hefur verið stærsti styrktaraðili líknardeildarinnar. Reglan gaf Landspítala bæði vinnu við framkvæmdir og innanstokksmuni fyrir líknardeildina árið 1999 sem og við aðrar viðbætur og breytingar á húsnæðinu árin 2003, 2007 og 2012. Einnig styrkti reglan kapellu deildarinnar sem vígð var 2003. 

Margar stúkur Oddfellowreglunnar hafa styrkt deildina með ýmsum gjöfum. 

Fjölmargir einstaklingar og fjölskyldur sem og félagasamtök hafa veitt styrki til deildarinnar.

Í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka hefur verið áheitasöfnun fyrir minningarsjóð deildarinnar og margir hlauparar hlaupið fyrir deildina á síðustu árum. Minningarsjóður líknardeildar og heimahlynningar

Hollvinasamtök líknarþjónustu hafa það hlutverk að styðja við starfsemi líknardeildar Landspítala Kópavogi og annarrar líknarþjónustu á Íslandi.