HNE, lýta og æðaskurðdeild A4

Aðsetur: Fossvogur, aðalbygging, 4.hæð – A álma. Inngangur
Símanúmer: 543 7354 og 543 7351

Heimsóknartímar: Eftir samkomulagi sjá nánar hér

Deildarstjóri: Ingibjörg Nielsen

Yfirlæknar: Arnar Þór Guðjónsson (háls-, nef- og eyrnaskurðlækningar - HNE), Jens Kjartansson (lýtaskurðlækningar) og Lilja Þyrí Björnsdóttir (æðaskurðlækningar)

Deildin sinnir þjónustu við einstaklinga sem fara í uppbyggingu á brjóstum og aðgerðir vegna ýmis konar lýta, meðfæddra útlitsgalla og húðkrabbameina. Einnig meðferð alvarlegra brunasára á landsvísu. Á deildinni liggja einnig sjúklingar eftir aðgerð á hálsi, nefi og eyrum og æðaskurðsjúklingar.

Göngudeild skurðlækninga er á 3. hæð í B álmu.Meginviðfangsefni

 • Þjónusta við einstaklinga sem fara í uppbyggingu á brjóstum og aðgerðir vegna ýmiss konar lýta, meðfæddra útlitsgalla og húðkrabbameina
 • Brunameðferð fyrir allt landið
 • Aðgerðir á hálsi, nefi og eyrum
 • Æðaskurðlækningar

Sjúklingar sem leggjast inn á deildina koma frá bráðadeild, dagdeild skurðlækninga eða gjörgæsludeild. 

Deildin er legudeild með 18 rúmum. 

Starfsfólk deildarinnar leggur áherslu á góð samskipti við sjúklinga og fjölskyldur þeirra og að veita greinargóðar upplýsingar um sjúkdómsástand, rannsóknir, meðferð, hjúkrun og batahorfur. 

Öryggi sjúklinga

Allir sjúklingar eiga að fá armband með nafni og kennitölu. Upplýsingar á armbandinu eru notaðar til staðfestingar þegar lyf eru gefin, við blóðgjafir og hvers kyns rannsóknir og aðgerðir. Stundum þykir fólki nóg um hversu oft er til dæmi spurt um kennitölu, ofnæmi og lyfjanotkun en allt er þetta gert til að tryggja öryggi. Best er ef sjúklingar eru vakandi fyrir þessum vinnureglum og minni á ef ekki er farið eftir þeim. Hjálpaðu okkur að tryggja öryggi þitt.

 • Deildin er opin allan sólarhringinn allan ársins hring. Sjúklingar leggjast inn hvenær sem er sólarhringsins og útskrifað er alla daga

 • Sjúklingum er sinnt allan sólarhringinn allt eftir þörfum hvers og eins en mest er um að vera á morgnana. Þá er veitt aðstoð við persónulega umhirðu, 

  genginn stofugangur og útskriftir undirbúnar

 • Vaktaskipti hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða eru kl. 8.00, 15.30 og 23.00. Stofugangur er frá 9.00-11.00

 • Heimsóknartímar eru eftir samkomulagi en yfirleitt ekki fyrir hádegi eða eftir kl. 20

 • Sjúkraþjálfarar og iðjuþjálfar gegna mikilvægu hlutverki í meðferð, fræðslu og ráðleggingum til sjúklinga.

 • Félagsráðgjafar veita ráðgjöf varðandi réttindamál, búsetuúrræði og færni og heilsumat. 

 • Sálfræðingar eru kallaðir til eftir þörfum fyrir sjúklinga og aðstandendur. 

 • Næringarráðgjafar veita fræðslu og ráðgjöf um mataræði.

 • Prestar og djáknar sinna sálgæslu sjúklinga, aðstandenda og starfsfólks. 

 • Allir sjúklingar fá mat á deildinni nema þeir séu tímabundið fastandi vegna rannsókna, aðgerða eða sjúkdómsástands. Morgunverður er borinn fram um kl. 8.30, hádegisverður um kl. 12:00, miðdegiskaffi um 14:30, kvöldmatur kl. 17:30 og kvöldkaffi um 19:30.
 • Á ganginum er vatnskælivél og kæliskápur fyrir sjúklinga.  
 • Blóm eru ekki leyfð vegna ofnæmis.
 • Farsíma má nota en vinsamlega hafið símann stilltan á hljóðlausa hringingu og takið tillit til stofufélaga þegar talað er í síma.
 • Vinsamlega virðið einkalíf annarra sjúklinga og ræðið ekki það sem þið kunnið að verða áskynja um heilsufar þeirra og hagi.
 • Sjúklingar geta fengið aðgang að Netinu gegnum gestanet spítalans.
 • Afþreyingartónlist er í útvarpinu á rás 3. Sjónvörp eru á öllum sjúkrastofum.
 • Kvennadeild  Rauða kross Íslands rekur verslanir í anddyrum Landspítala.
 • Sjúklingar eru beðnir um að láta vita ef þeir hyggjast fara í verslunina eða af deildinni í öðrum erindagjörðum.
 • Hraðbanki er í anddyri á 1. hæð, sjálfsalar á 2. hæð og við inngang á bráðamóttöku.
 • Guðsþjónustur eru flesta sunnudaga kl.10:00 á fjórðu hæð. Þær eru auglýstar sérstaklega.

Sjúkrahúsdvöl á aldrei að vera lengri en nauðsyn krefur og sjúklingar eiga að jafnaði að fá upplýsingar um útskrift innan sólarhrings frá innlögn.

Við útskrift á sjúklingur rétt á að fá:

 • Upplýsingar um ástæður innlagnar, meðferð og niðurstöður rannsókna.
 • Upplýsingar um áframhaldandi eftirlit ef slíkt er fyrirhugað og hvert á að leita eftir niðurstöðum sem liggja ekki fyrir við útskrift.
 • Upplýsingar um hættumerki sem þarf að vera vakandi fyrir eftir heimkomu og hvert á að leita ef vandamál koma upp eftir útskrift.
 • Yfirlit yfir þau lyf sem á að taka, skammtastærðir og tímalengd ef við á. Lyfseðlar eru sendir rafrænt í lyfjagátt og er hægt að leysa út í hvaða apóteki sem er.

 

Nánar hér um lyf og lyfjagjafir

Endurnýjun lyfseðla
Útskriftarteymi