Svið hjúkrunar og lækninga

Sigríður Gunnarsdóttir

Framkvæmdastjóri hjúkrunar

Sigríður Gunnarsdóttir er framkvæmdastjóri hjúkrunar á Landspítala.

Framkvæmdastjóri hjúkrunar heyrir beint undir forstjóra og ber ábyrgð gagnvart honum. Forstjóri er næsti yfirmaður hans. Framkvæmdastjóri hjúkrunar situr í framkvæmdastjórn. Hann ber ábyrgð á að móta sýn og markmið faglegra málefna er varða meðferð sjúklinga og faglega þróun heilbrigðisstarfsmanna.

Framkvæmdastjóri hjúkrunar ber í þessum tilteknu faglegu málefnum ábyrgð á starfi hjúkrunar á LSH. Hann styður við faglega þróun og starfsþróun hjúkrunarfræðinga, ljósmæðra, sjúkraliða, presta og djákna en ber einnig að efla faglega þróun allra annarra heilbrigðisstétta í samvinnu við aðra framkvæmdastjóra.

Vísindi, menntun og gæðastarf er undir sameiginlegri stjórn framkvæmdastjóra hjúkrunar og framkvæmdastjóra lækninga.

Netfang hjúkrunar á Landspítala er hjukrun@landspitali.is

Ólafur Baldursson

 

Framkvæmdastjóri lækninga

Ólafur Baldursson er framkvæmdastjóri lækninga á Landspítala.

 

Framkvæmdastjóri lækninga er yfirlæknir Landspítala og starfar skv. 10. gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40, frá 2007. Hann er faglegur ábyrgðarmaður lækninga á sjúkrahúsinu og þróar og mótar læknisþjónustuna í samstarfi við forstjóra, framkvæmdastjórn og aðra stjórnendur lækninga.
Framkvæmdastjórar lækninga, hjúkrunar og vísinda,- mennta,- og nýsköpunarsviðs vinna náið saman að ýmsum málefnum er varða faglega þróun í starfi spítalans.

 
Framkvæmdastjóri lækninga ber ábyrgð á eftirtöldum verkefnum:
  • Gæðamál; þróun, stefna og samræming gæðamála, sýkingavarna, klínískra leiðbeininga og lyfjamála í starfi spítalans. Umsjón, skráning og úrvinnsla athugasemda við klínískt starf og samskipti við Landlæknisembættið.
  • Sjúkraskrá; varðveisla, aðgengi, ritstjórn, eftirlit og þróun. Áhersla á innihald og umgengni. Starfrækir sérstaka nefnd sem hefur eftirlit með notkun rafrænnar sjúkraskrár.
  • Viðbragðsáætlun (samstarfsverkefni með framkvæmdastjóra bráðasviðs); þróun og endurskoðun viðbragðsáætlunar.