Fjármálasvið

1140x350-Milliforsíðumynda_fjarmalasvid_small.jpg (158944 bytes)

 

Fjármálasvið Landspítala hefur umsjón með fjármálum spítalans og annast reikningshald hans, gerir mánaðaruppgjör og semur ársreikning. Sviðið heldur utan um fjárheimildir spítalans, sér um fjárstýringu og innheimtir kröfur. Gerð og eftirfylgni með fjárhagsáætlun er verkefni sviðsins og það annast söfnun, úrvinnslu og miðlun klínískra og fjárhagslegra upplýsinga og staðtalna - vöruhús gagna. Útboð, samningagerð, innkaup og vörustýring eru meðal hlutverka sviðsins.

Deildir fjármálasviðs eru skrifstofa framkvæmdastjóra, fjárstýring, hagdeild, innkaupadeild og reikningshald.

Til að nálgast upplýsingar um launavinnslu, persónuafslátt, útborgun launa og útgáfu vottorða skal hafa samband við launadeild á mannauðssviði.

Fyrirspurnum um innheimtu er svarað hér: innheimta@landspitali.is

Framkvæmdastjóri fjármálasviðs er María Heimisdóttir.