Vottorð

Gildir frá 01.05.2017

Þjónusta/læknisverk
Verð
Örorkuvottorð vegna lífeyristrygginga (A og B)
0
Vottorð v/fjárhagslegrar aðstoðar við fötluð og sjúk börn
0
Vottorð v/endurhæfingarlífeyris
0
Framhaldsvottorð v/slysatrygginga
600
Vottorð v/fjarvista nemenda úr skólum
570
Læknisvottorð v/slysatrygginga (áverkavottorð)
1.250
Beiðni um þjálfun
1.250
Vottorð v/öflunar hjálpartækja
1.250
Vottorð v/lengingar fæðingarorlofs
1.250
Vottorð v/hreyfihömlunar-rekstur bifreiðar
1.250
Vottorð v/heimahjúkrunar
1.250
Vottorð v/umsóknar um lyfjaskírteini
1.250
Vottorð v/vistunar sjúklings erlendis (siglinganefnd)
1.250
Sjúkradagpeningavottorð
1.250
Skýrsla vegna ferðakostnaðar innanlands
1.250
Vottorð v/sjúkranudds

1.250

Vottorð v/styrkja og uppbót til kaup á bifreið fyrir fatlaða
1.250
Vottorð um fjarvistir til atvinnurekanda
1.880
Ónæmisaðgerðir og alþjóðaónæmisskírteini
1.880
Vottorð v/heilsufar nemenda til skóla og leikskóla
1.880
Vottorð v/veitingar ökuleyfis
1.880
Vottorð v/ endurgreiðslu ferðakostnaðar
1.880
Vottorð v/ferðarofs
1.880
Vottorð til skattyfirvalda
1.880
Vottorð v/bóta úr slysa- og sjúkrasjóðum*
1.250
Vottorð v/umsókna um örorkubætur til lífeyrssjóða*
4.390
Vottorð v/andláts (dánarvottorð)
0
Vottorð v/fóstureyðingar*
5.230
Vottorð v/ófrjósemisaðgerða*
4.390
Vottorð um heilsufar eða vinnufærni v/umhverfis og atvinnu
5.230
Vottorð v/atvinnuréttinda
5.230
Vottorð til lögmanna og tryggingafélaga vegna sjúkdóma eða slysa*
4.390
Vottorð til líftryggingafélaga*

 

4.390

Vottorð v/umsókna um örorkubætur*
4.390
Vottorð v/dvalar- eða atvinnuleyfa*
4.390

*fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur

Ofangreind gjöld miðast við samninga sérfræðinga við Sjúkratryggingar Íslands og gildandi reglugerð um hlutdeild sjúkratryggðra í heilbrigðisþjónustu.

Gjöld fyrir vottorð renna til Landspítala - háskólasjúkrahúss.