starfsmannamyndir.png (545843 bytes)

Sjúkraliðar óskast á bráðadeild Landspítala

LÆRDÓMSRÍKT - FJÖLBREYTT - KREFJANDI - GEFANDI - GÓÐUR STARFSANDI - ENGINN DAGUR EINS

Á bráðadeild Landspítala í Fossvogi koma allir sjúklingahópar Landspítala og er því starfið fjölbreytt og engir dagar eins. Tækifæri eru til að öðlast víðtæka þekkingu, færni og miklir möguleikar til framþróunar. Starfið felur í sér mikla teymisvinnu þar sem unnið er náið með öllum starfsstéttum. Sérstaklega góður starfsandi ríkir á deildinni. Nýir starfsmenn fá handleiðslu og góða einstaklingsmiðaða aðlögun.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Hjúkrun einstaklinga í samvinnu við aðra fagaðila
» Vera virkur þátttakandi í teymisvinnu

Hæfnikröfur

» Jákvætt viðhorf, frumkvæði í starfi
» Góð samskiptahæfni og hæfni til að starfa í teymi
» Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að vinna undir álagi
» Íslenskt sjúkraliðaleyfi skilyrði
» Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Unnið er á þrískiptum vöktum og er starfshlutfall og vinnufyrirkomulag samkomulagsatriði. Um er að ræða 2 stöðugildi. Æskilegt að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst eða eftir samkomulagi. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall er 70 - 100%
Umsóknarfrestur er til og með 29.01.2018

Nánari upplýsingar veitir

Ragna Gústafsdóttir, ragnagu@landspitali.is, 824 5931

Rut Tryggvadóttir, rutt@landspitali.is, 825 9309

LSH Bráðadeild
Fossvogi
108 Reykjavík

Til baka í störf