Gæðamál

Örugg og árangursrík þjónusta er höfuðmarkmið Landspítala og endurspeglast í #stefnu og starfsáætlun Landspítala# hlekkur http://stefna.landspitali.is/ sem kynnt var í ársbyrjun 2017. Til að tryggja gæði eru árangursmælingar og virk gæðastýring ástunduð. Stuðst er við aðferðafræði gæðastjórnunar í umbótarstarfi. Lærdómur er dreginn af atvikum sem koma upp og ábendingar nýttar til umbóta.

Örugg þjónusta

 • Umbætur eru stöðugar, því ávallt er hægt að gera betur.
 • Sett eru markmið í starfseminni og þeim fylgt eftir með skilgreindum árangursmælingum.
 • Úrvinnsla atvika er skv. skilgreindu verklagi.
 • Ábendingar sjúklinga og starfsmanna eru nýttar til umbóta.
 • Gegnsæi og opin umræða er hér lykilatriði. Öryggismenning er þannig styrkt í sessi.

Áhættustýring til að fyrirbyggja og forgangsraða

 • Tölvukerfi, ferlar, verklag og skipulag eru í sífelldri þróun svo þau styðji sem best við starfsmenn, komi í veg fyrir villur og vari við ef öryggi sjúklinga eða starfsmanna er ógnað.
 • Áhætta í starfsemi er metin daglega á stöðumatsfundum á öllum starfseiningum og spítalanum í heild til að tryggja öryggi og forgangsraða verkefnum.
 • Tækifærum til úrbóta er forgangsraðað út frá áhættumati.
 • Samræmt, skjalfest verklag
 • Besta þekking er höfð að leiðarljósi.
 • Verklag er samræmt eins og kostur er og byggir á gagnreyndri þekkingu.
 • Verklag er skjalfest í gæðahandbók Landspítala sem er aðgengileg öllum starfsmönnum.