starfsmannamyndir.png (545843 bytes)

Aðstoðardeildarstjóri á gjörgæsludeild Fossvogi

Við leitum eftir metnaðarfullum og framfarasinnuðum hjúkrunarfræðingi með afburða samskiptahæfni í starf aðstoðardeildarstjóra á gjörgæsludeildina í Fossvogi. Starfið er laust frá 1. febrúar 2018 eða eftir samkomulagi og ráðningin er til tveggja ára. Unnið er í vaktavinnu en gert er ráð fyrir að aðstoðardeildarstjóri sé a.m.k. 60% af í dagvinnu.

Deildin heyrir undir aðgerðarsvið og starfa þar um 70 hjúkrunarfræðingar við fjölbreytt og krefjandi verkefni, í nánu samstarfi við fagfólk í öðrum sérgreinum og á öðrum deildum spítalans en heildarfjöldi starfsmanna er um 90 manns.

Deildin þjónar einstaklingum sem þarfnast gjörgæslumeðferðar af margvíslegum ástæðum. Þar er veitt almenn gjörgæslumeðferð ásamt mjög sérhæfðri meðferð sjúklinga með fjöláverka eftir alvarleg slys, höfuðáverka, brunasjúklinga og einstaklinga með alvarlega æðasjúkdóma.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Starfar í nánu samstarfi við deildarstjóra og annan aðstoðardeildarstjóra, skipuleggur starfsemi deildarinnar í samráði við þá og ber ábyrgð á rekstri og mönnun deildarinnar í fjarveru þeirra
» Sérstök ábyrgð á tileknum verkefnum sem viðkomandi er falið
» Er leiðandi í umbótastarfi og framþróun hjúkrunar á deildinni

Hæfnikröfur

» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Tveggja ára starfsreynsla á gjörgæsludeild
» Sérnám í gjörgæsluhjúkrun er kostur en ekki skilyrði
» Afburða lipurð, sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum
» Áhugi á verkefnastjórnun, umbóta- og gæðastarfi
» Leiðtogahæfni og áhugi á stjórnun

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall er 90 - 100%
Umsóknarfrestur er til og með 22.01.2018

Nánari upplýsingar veitir

Kristín Ingibjörg Gunnarsdóttir, krisgunn@landspitali.is, 824 5986

Þórgunnur Hjaltadóttir, torghjal@landspitali.is, 825 5136

LSH Gjörgæsla F
Fossvogi
108 Reykjavík

Til baka í störf