starfsmannamyndir.png (545843 bytes)

Sérfræðilæknir í ofnæmislækningum

Starf sérfræðilæknis á göngudeild ofnæmislækninga á lyflækningasviði Landspítala er laust til umsóknar. Starfshlutfall er 40% og starfið er laust frá 1. mars 2018 eða eftir samkomulagi.

Á göngudeild ofnæmislækninga starfa sérfræðilæknar í náinni samvinnu við aðra faghópa að málefnum einstaklinga með ofnæmissjúkdóma. Vinnan er fjölbreytt og felur í sér hefðbundna göngudeildarstarfsemi sem og framkvæmd og túlkun rannsókna. Einnig sinna sérfræðilæknar ráðgjöf og kennslu og taka þátt stöðugum umbótum á starfsemi deildarinnar.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Vinna á göngudeild ofnæmislækninga
» Vinna við ráðgjöf ofnæmislækninga
» Þátttaka í umbótum tengt starfseminni
» Þátttaka í kennslu og rannsóknarstarfi

Hæfnikröfur

» Þekking og reynsla í ofnæmislækningum
» Þekking og reynsla af starfi á göngudeild
» Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar
» Íslenskt sérfræðileyfi í ofnæmislækningum (barna eða fullorðinna)

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn skulu fylgja vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.

Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Mikilvægar leiðbeiningar til umsækjenda
www.landspitali.is/leidbeiningar/serfraedilæknir

ATH. Fylla þarf út lágmarksupplýsingar á almenna umsókn og setja viðhengi, en ítarlegri upplýsingar í umsókn fyrir læknisstöðu, sjá slóð hér fyrir neðan.
Umsókn um læknisstöðu - umsóknareyðublað Embættis landlæknis

Starfshlutfall er 40%
Umsóknarfrestur er til og með 29.01.2018

Nánari upplýsingar veitir

María I Gunnbjörnsdóttir, mariaig@landspitali.is, 825 5000

LSH Ofnæmislækningar
Fossvogi
108 Reykjavík

Til baka í störf