Fræðsluefni

 • Abatacept Lyfjagjöf vegna gigtarsjúkdóms
  Abatacept er í flokki líftæknilyfja sem draga nafn sitt af framleiðsluaðferð lyfsins, það er að lyfið er framleitt í lifandi frumum. Lyfið er notað við bólgugigtarsjúkdómum eins og iktsýki/liðagigt og sóragigt.
  gigtarlækningarlyfjagjöfgigtabatacept
 • Adalimumab lyfjagjöf - gigtarsjúkdómur hjá barni
  Adalimumab er líftæknilyf sem dregur úr bólguviðbrögðum ónæmiskerfisins og getur þannig minnkað einkenni barnagigtar svo liðbólgur, hreyfiskerðingu, verki og þreytu.
  börn og unglingarónæmiskerfimethotrexatehumiraimraldiarngevitaidacioofnæmiútbrotlíftæknilyf
 • Adalimumab lyfjagjöf vegna gigtarsjúkdóms
  Lyfið er notað við bólgugigtarsjúkdómum eins og iktsýki, sóragigt og hryggikt auk ýmissa annarra sjálfsofnæmissjúkdóma.
  gigtarlækningar
 • Að eiga veikt systkini
  Myndband fyrir systkini veikra barna.
  börn og unglingarbörn og unglingarveikt barnsystkini
 • Að kveðja ástvin sinn - upplýsingar fyrir unglinga
  Að missa einhvern nákominn er sársaukafull og erfið reynsla. Hér eru gagnlega upplýsingar fyrir unglinga sem eru að kveðja ástvin sinn.
  lífslokameðferð og andlátástvinurdauðideyjaandlátsorg
 • Að kveðja ástvin sinn (fyrir 5-11 ára börn)
  Upplýsingar sem foreldrar/forráðamenn geta notað þegar ræða þarf við börn um yfirvofandi andlát. Áætlaður aldur barns 5-11 ára.
  lífslokameðferð og andlátdauðideyjaandlátsorg
 • Að kveðja mömmu sína - fyrir 5 til 11 ára
  Upplýsingar sem foreldrar/forráðamenn geta notað þegar ræða þarf við börn um yfirvofandi andlát móður sinnar. Áætlaður aldur barns 5-11 ára.
  lífslokameðferð og andlátdauðideyjaandlátsorgmamma
 • Að kveðja mömmu sína - upplýsingar fyrir unglinga
  Að missa einhvern nákominn er sársaukafull og erfið reynsla. Hér eru gagnlega upplýsingar fyrir unglinga sem eru að kveðja mömmu sína.
  lífslokameðferð og andlátdauðideyjaandlátsorg
 • Að kveðja pabba sinn - fyrir 5-11 ára.
  Upplýsingar sem foreldrar/forráðamenn geta notað þegar ræða þarf við börn um yfirvofandi andlát pabba síns. Áætlaður aldur barns 5-11 ára.
  lífslokameðferð og andlátsorgdeyjadauðiandlát
 • Að kveðja pabba sinn - upplýsingar fyrir unglinga
  Að missa einhvern nákominn er sársaukafull og erfið reynsla. Hér eru gagnlega upplýsingar fyrir unglinga sem eru að kveðja pabba sinn.
  lífslokameðferð og andlátdauðideyjaandlátsorg
 • Að leiðarlokum
  Tilgangur þessa rits er að benda á kosti þess að dvelja heima í veikindunum fram yfir andlát, varpa ljósi á þau viðfangsefni sem því fylgja fyrir aðstandendur og hvaða aðstoð sérhæfð líknarheimaþjónusta HERU getur veitt.
  lífslokameðferð og andlátannaðandlát í heimahúsumaðdragandi andlátsheimaþjónustalíknarmeðferðherahera
 • Að lifa með krabbamein
  Hagnýtar upplýsingar fyrir foreldra barna sem hafa fengið krabbamein
  börn og unglingarkrabbamein í börnumkrabbameinshjúkrunarfræðingur
 • Að lifa með þunglyndi
  börn og unglingarþunglyndi
 • Að takast á við kvíða í skólanum
  Gagnlegar upplýsingar um hvernig takast má á við kvíða barna í skóla. Aðferðir sem notaðar hafa verið af kennurum eða öðrum skólastarfsmönnum með miklum árangri.
  börn og unglingarbarnageðlækningar
 • Að undirbúa barn fyrir sjúkrahúsinnlögn
  Markmiðið með undirbúningi er að foreldri og barn finni til öryggis og geti betur aðlagast aðstæðum í ókunnu umhverfi.
  börn og unglingarað leggjast á sjúkrahússjúkrahúsinnlögnundirbúningurbarnadeild
 • Að vera veikt barn
  Í þessu myndbandi ræðir Kiddi við hana um það hvernig það var að vera veikt barn.
  börn og unglingarveikt barnkrabbamein
 • Aðferðir til að draga úr verkjum og kvíða barna fyrir inngrip
  Upplýsingar fyrir foreldra/aðstandendur um hvernig hægt er að draga úr kvíða eða verkjum barna fyrir inngrip.
  barnageðlækningarbörn og unglingar
 • Aðgerð á gómi hjá barni
  lýtalækningarbörn og unglingarskarðnefkok
 • Aðgerð á vör hjá barni
  börn og unglingarskarð
 • Aðgerð á ytri kynfærum
  Minni háttar aðgerðir á kvenlíffærum svo sem að fjarlægja fyrirferðir eða vörtur, viðgerð á spöng, víkka leggangaop, opna meyjarhaft, aðgerð á skapabörmum og önnur svipuð inngrip.
  kvenlækningar
 • Aðgerð í munnholi
  Í aðgerð er góðkynja eða illkynja mein í munnholi eða koki skorið burt með laser eða öðrum aðferðum.
  háls, nef, eyru og augukrabbamein
 • Aðgerð vegna holubrjósts hjá börnum
  Leiðbeiningar til foreldra barna sem fara í aðgerð vegna holubrjósts sem er galli á brjóstkassanum þar sem bilið inni í brjóstholinu milli bringubeinsins og hryggjarbolanna er of lítið.
  börn og unglingarhjartalækningarnusspectus excavatum
 • Aðgerð vegna nefbrots
  Í aðgerðinni er tilfært nefbeinsbrot leiðrétt. Ekki er gerður skurður í húð eða slímhúð heldur er einungis beitt innri og/eða ytri þrýstingi til að leiðrétta legu beinsins.
  skurðaðgerðirslys og áverkarlýtalækningarháls, nef, eyru og augunefbrotnefbrotsaðgerð
 • Aðgerð vegna skýs á augasteini
  Ský á augasteini veldur því að sjón minnkar smám saman. Til að bæta sjónina er augasteinninn fjarlægður með skurðaðgerð og gerviaugasteinn settur í staðinn.
  augnlækningarskurðaðgerðir
 • Aðgerðir á ytri kynfærum - útskriftarfræðsla
  skurðaðgerðirkynfæri
 • Aðgerðir á ytri kynfærum kvenna
  Aðgerðir á ytri kynfærum er samheiti yfir nokkrar tegundir af minni háttar aðgerðum á kvenlíffærum. Hér er um undirbúningsfræðslu að ræða fyrir aðgerð.
  kvenlækningar
 • Aðlögun barns að dvöl í Rjóðri
  Þegar barn byrjar í Rjóðri þarf það tíma til að aðlagast nýju umhverfi og kynnast starfsfólki á rólegan og öruggan hátt. Hér er farið yfir það helsta í þessari aðlögun.
  börn og unglingarrjóður
 • Aðstandandi - ráðleggingar um hlutverk
  Í þessu riti er farið yfir hlutverk aðstandenda/stuðningsaðila sjúklings sem glímir við veikindi
  annaðstuðninguraðstandendurstuðningsaðiliaðstandandistuðningsaðilar
 • Aflimun á fótlegg fyrir ofan eða neðan hné
  Aflimun er lokaúrræði þegar ekki tekst að ráða við sýkingu í fæti, sár gróa ekki eða eða verkir í fótum eru óbærilegir. Einnig getur ástæða aflimunar verið krabbamein eða slys.
  bæklunarskurðlækningaræðaskurðlækningarskurðaðgerðirgervifótur
 • Aflimun á tám eða fremsta hluta fótar (með útskriftarfræðslu)
  Aflimun á tám er lokaúrræði þegar sár þar gróa ekki, ekki tekst að ráða við sýkingu eða verkir eru óbærilegir.
  æðaskurðlækningar
 • Aflögun á höfuðkúpu barna - fræðsluefni
  Til að koma í veg fyrir að höfuðkúpa ungbarna aflagist þarf að tryggja rétta legu þess
  börn og unglingarsjúkraþjálfunsjúkraþjálfunhöfuðbeinháls
 • Almennt um sykursýki barna
  Hagnýtar upplýsingar um orsök, einkenni, greiningu og meðferð við sykursýki barna.
  börn og unglingarsykursýki barnainnsúlínsykursýki 1
 • An uneven head shape - Aflögun á höfuðkúpu barna
  If the baby usually sleeps with its head turned to the same side, the skull will become more flat on that side and other head bones will be deformed as well.
  börn og unglingarsjúkraþjálfunskullphysical therapist
 • Anesthesia for a child - preparation / Svæfing barns - undirbúningur
  Information applies to the preparation of a child that needs anesthesia for a surgical operation or another medical procedure
  svæfinga- og gjörgæslulækningarenglish
 • Angiografi (færeyska) - Slagæðaþræðing
  Angiografi er ein røntgenkanning, ið er gjørd til at meta um støðuna hjá æðrini.
  æðaskurðlækningarskurðaðgerðirrøntgenkanningæðrinikrúnulívæðr
 • Arfgeng heilablæðing
  - Klínísk rannsókn á vegum Landspítala og Arctic Therapeutics (AT)-
  heili og taugakerfiheiliblæing inn á heilaatskráningarrannsóknarctic therapeutics
 • Athyglisbrestur og ofvirkni
  Orsök, einkenni, greining og meðferð
  börn og unglingaradhdofvirkniathyglisbresturtaugaþroskaröskun
 • Augu - inndæling lyfs
  Um algengar aukaverkanir og einkenni eftir inndælingu lyfs í auga.
  háls, nef, eyru og auguaugnþurrkurgervitárslímhúð
 • Áföll, áfallastreita og áfallahjálp
  Hér verður gerð grein fyrir einstökum þáttum áfallahjálpar og afleiðingum áfalla. Einnig er fjallað um sorg og sorgarstuðning.
  geðsjúkdómar og andleg líðanáfallastreitaáfalláfallahjálpáföllsorgarstuðningur
 • ÁGENGAR HUGSANIR UM AÐ SKAÐA UNGBARNIÐ MITT
  Þýtt með leyfi Perinatal Anxiety Research Lab
  geðsjúkdómar og andleg líðanáráttu hugsunþráhyggjaárátturöskunþráhyggjuröskun
 • Áreynslupróf
  Mæling á afkastagetu lungna og hjarta undir álagi
  lungu og öndunarfærilungnarannsóknirfráblástursmæling
 • Áreynsluþvagleki - fylliefni sett í þvagrás (bulking)
  Aðgerðin er gerð þegar um áreynsluþvagleka er að ræða. Meðferð með fylliefninu Bulkamid hefur reynst vel þegar stærri skurðaðgerð er ekki talin góður kostur.
  kvenlækningar
 • Átröskun
  Upplýsingar fyrir þá sem eru 18 ára eða eldri og eru að takast á við átröskun auk þess aðstandendur og vini þeirra sem glýma við átröskun.
  geðsjúkdómar og andleg líðanátröskunátröskunarteymiátröskunanorexíabulemíalotugræðgi
 • Átröskun - meðferð á dagdeild
  Meðferðin fer fram með daglegum stuðningi á matmálstímum (máltíðastuðningi), iðjuþjálfun og vikulegum einkaviðtölum við heilbrigðisstarfsfólk teymisins.
  næringarfræðigeðsjúkdómar og andleg líðanátröskunátröskunarteymiátröskunanorexíabulemíalotugræðgisveltnæringvannæring
 • Átröskun barna
  Orsök, einkenni, greining og meðferð við ártöskun barna
  börn og unglingarátröskunanorsexíaanorexialystastollotugræðgibúlimíaátköst
 • Átröskun og meðganga
  Átröskun er alvarlegur geðsjúkdómur sem einkennist af truflunum á matarvenjum, miklum áhyggjum af þyngdaraukningu, losunarhegðun og í sumum tilfellum ofhreyfingu. Átröskun getur dregið úr frjósemi, sérstaklega ef um lystarstol er að ræða. Ef verið er að íhuga barneignir er best að ná tökum á sjúkdómnum fyrir þungun.
  geðsjúkdómar og andleg líðanmeðganga og fæðinglystarstolanorexia nervosalotugræðgibulimia nervosalotuofátbinge eating disorderblönduð átröskunednos
 • Bakflæðisaðgerð
  Bakflæðisaðgerð er gerð hjá einstaklingum með svæsið vélindabakflæði
  skurðaðgerðirvélindakviðsjáþindarop13g
 • Barkabólga hjá barni
  Sjúkdómurinn orsakast oftast af kvefveirum og er algengastur hjá 1-2 ára börnum en kemur fyrir upp að 5 ára aldri.
  börn og unglingar20dbarkabólgakrúpp
 • Barkaraufartúpa (tracheostsomy) - útskriftarfræðsla
  háls, nef, eyru og augutalventillrakanefhálsbandbarkatúpabarki
 • Barn á vökudeild
  Á Vökudeild eru fyrirburar, veikir nýburar og ungbörn upp að þriggja mánaða aldri sem þurfa á gjörgæslumeðferð að halda.
  börn og unglingarnýburiungbörnhitakassihitaborð
 • Barnadeild - félagsráðgjöf til foreldra vegna skammvinnra veikinda eða slysa
  Nokkur mikilvæg atriði um réttindamál ef foreldrar verða óvinnufærir um hríð vegna veikinda eða slysa hjá barni.
  börn og unglingar
 • Barnagigt - upplýsingar fyrir starfsfólk skóla
  Barnagigt er langvinnur sjúkdómur í ónæmiskerfinu sem veldur liðbólgum. Helstu einkenni barnagigtar eru verkir í liðum, stífleiki, bólga og almenn þreyta. Til eru nokkrar tegundir barnagigtar en stundum leggst sjúkdómurinn einnig á önnur innri líffæri eða húð.
  gigtarlækningarbörn og unglingarbarnagigtgigt
 • Barnaspítali Hringsins: Leikstofa
  Myndband um leikstofu Barnaspítala Hringsins
  börn og unglingarleikstofaleikskólibarnaheimili
 • Batamiðuð þjónusta
  Batamiðuð þjónusta sprettur upp úr hreyfingu notenda sem hefur skoðanir á því hvernig meðferðin á þeim á að fara fram
  geðsjúkdómar og andleg líðanbatamiðuð þjónustageðsviðgeðsjúkdómarbartastefna
 • Beinbrot - áhættuþættir og forvarnir
  Fræðsluefni um beinbrot og áhættuþætti beinþynningar. Einnig fjallað um beinvernd, það er hvernig styrkja megi beinin og minnka þannig líkur á að bein brotni.
  skurðaðgerðirbæklunarskurðlækningarbeinþynning
 • Beinbrot eða liðbandaáverki - bið heima eftir aðgerð
  Þótt ákveðið hafi verið að skurðaðgerð þurfi vegna beinbrots eða liðbandaáverka getur stundum af ýmsum ástæðum þurft að bíða hennar, allt frá einum degi til tveggja vikna. Biðtími hefur ekki áhrif á það hvernig bein grær endanlega saman.
  bæklunarskurðlækningarskurðaðgerðbæklunarskurðlækningargifs
 • Beingisnun og beinþynning
  Ójafnvægi beinmyndandi og beineyðandi ferlum geta orðið þess valdandi að bein gisni eða þynnist. Þar er um að ræða tap steinefna eins og kalks en einnig verða breytingar á byggingu beins. Þetta veldur ekki einkennum í sjálfu sér heldur eru vandmálin tengd brotum sem geta í þessu ástandi orðið við óverulegan áverka; svokölluð lágorkubrot eða beinþynningarbrot.
  gigtarlækningarbæklunarskurðlækningaraldraðiralmenn læknisfræðibeingisunbeinbrotbeinmyndunbeineyðingbreytingar á byggingu beins
 • Belgæxli í brisi - mat og greining
  Belgæxli eða belgkirtilæxli (e. pancreatic cystic neoplasm) koma fram sem vökvafylltar blöðrur í brisi. Oftast eru þau góðkynja en þar sem sum geta síðar orðið að krabbameini er mikilvægt að rannsaka þau nákvæmlega til að meta hvort þörf sé á skurðaðgerð.
  innkirtlar (sykursýki o.fl)
 • Belimumab lyfjagjöf vegna gigtarsjúkdóms
  Belimumab er í flokki líftæknilyfja sem eru framleidd í lifandi frumum. Lyfið er notað við „rauðum úlfum“ (Systemic lupus erythematosus, SLE) sem er sjálfsofnæmissjúkdómur.
  lyflækningarlyfjaþjónustagigtarlækningargigtgigtarsjúkdómurlyfjagjöfbelimumab
 • Berkjubólga hjá ungbörnum
  Þetta fræðsluefni inniheldur upplýsingar um helstu einkenni, meðferð og hugsanlegar afleiðingar af berkjungabólgu hjá ungbörnum
  börn og unglingarrsv - rs - vírushuman metapneumo - human metapnumo - berkjungarbólga - berkjungabólga - berkjunga bólga
 • Berkjungabólga hjá börnum (RS vírus)
  börn og unglingarungbörnungabörn. respiratory syncytical viruskvefveiraöndunarfærasýkinghóstinefrennslinefstíflasýking
 • Berkjuómspeglun
  Í berkjuómspeglun á lungum og aðliggjandi líffærum, svo sem eitlum. eru stærri loftvegir skoðaðir að innanverðu og notuð ómtækni til að meta aðlæg líffæri og umhverfi.
  lungu og öndunarfæri
 • Berkjuspeglun
  Í berkjuspeglun eru öndunarvegir skoðaðir að innan með speglunartæki sem er þrætt í gegnum munn eða nef niður í lungu. Tekið er sýni ef þörf er á.
  lungu og öndunarfærihóstisýkingberkjabarki
 • Berklasýking - Lyfjameðferð við virku smiti
  Tilgangur þessa fræðsluefnis er að upplýsa sjúklinga með virkt berklasmit um hvaða lyf þarf að taka, aukaverkanir þeirra og hvernig á að taka þau inn.
  smitsjúkdómalækningarsmytsjúkdómarberklarsmyt
 • Biopsja piersi / Sýnataka úr brjósti - pólska
  Czasami konieczne jest wykonanie biopsji piersi, która polega na pobraniu próbki tkanki piersi za pomocą cienkiej
  kvenlækningarsýnatakabrjóst
 • Bjargráður
  Meðhöndlar of hraðar og lífshættulegar hjartsláttartruflanir og grípur inn í starfsemi hjartans ef hjartsláttur verður of hægur.
  hjarta- og æðakerfibjargráðuricdimplantable cardioverter defibrillatorhjartsláttartruflanirhjartahjartsláttur
 • Bjúgur á fótum - þrýstingsmeðferð með teygjubindum
  Þrýstingsmeðferð með teygjubindum er notuð þegar um er að ræða mikinn bjúg á fótum eða sár vegna bilana í bláæðum fóta.
  húð, sár og brunihúð- og kynsjúkdómalækningar
 • Blóðgjöf - járnskortur - upplýsingar fyrir blóðgjafa
  Til að vinna upp járntap við blóðgjöf gæti þurft að taka járntöflur. Listi yfir járnrík matvæli m.a
  annað
 • Blóðskilun - umgengni við fistil
  Mikilvægt er að hugsa vel um fistil sem hefur verið komið fyrir til blóðskilunar. Það eykur líkur á því að hann endist vel.
  nýru og þvagfæriæðaskurðlækningarblóðskilunfistill
 • Blóðskilun - Umgengni við ígræddan blóðskilunarlegg
  æðaskurðlækningarnýru og þvagfærinýru
 • Blóðskilun - Upplýsingar fyrir sjúklinga og aðstandendur
  nýru og þvagfærinýranýruþvagblaðraþvagráskviðarhol
 • Blóðþynningarlyf í sprautuformi vegna skurðaðgerðar
  skurðaðgerðir
 • Blöðruþjálfun - Þjálfunaráætlun fyrir karla og konur með ofvirka þvagblöðru
  Ofvirk þvagblaðra veldur ósjálfráðum samdrætti í þvagblöðrunni sem framkallar sterka og bráða þvaglátaþörf, með eða án þvagleka. Blöðruþjálfun er árangursrík meðferð við bráðaþvagleka.
  nýru og þvagfæriþvaglát
 • Blöðruþrýstingsmæling
  Blöðruþrýstingsmæling er lífeðlisfræðileg rannsókn sem metur starfsemi þvagblöðrunnar.
  skurðaðgerðir
 • Blöðruþrýstingsmæling hjá barni
  þvagfæraskurðlækningarþvagblaðraþvagfæriþvagrás
 • Blöðruþrýstingsmæling hjá mænusköðuðum
  þvagfæraskurðlækningarþvagblaðraþagrásþvagblaðra
 • Blöðruþungun
  Fræðsluefni sem fjallar um blöðruþungun, einkenni, greiningu og meðferð. Blöðruþungun verður þegar fylgjufrumur fjölga sér óeðlilega.
  kvenlækningarhydatiform moleblöðru þungun
 • Bolus Wizard - Forrit í insúlíndælum
  Forrit í insúlíndælum sem hjálpar við að ákveða skammta, með því að áætla matarskammta og forrita dæluna hversu mikið insúlín eigi að skammta hverju sinni.
  börn og unglingarsykursýki 1innsúlíndæla bolus wizard
 • Botnlangabólga
  Orsök, einkenni, greinig og meðferð við botnlangabólgu.
  börn og unglingarbotnlagnibotnlangabólga
 • Botnlangataka
  Undirbúningur fyrir botnlangatöku og eftir aðgerðina.
  skurðaðgerðirbotnlangabólga
 • Botnlangataka hjá barni - útskriftarfræðsla
  skurðaðgerðirbotnlangibotnlangabólgakviðsjáraðgerð
 • Botox í þvagblöðru
  Botox er gefið í þvagblöðru vegna ofvirkrar þvagblöðru og bráðaþvagleka.
  þvagfæraskurðlækningarþvaglekiþvagrásspeglun
 • Bólga í þvagrás - Meðferð með Fucidin-Hydrocortison
  Lyfið Fucidin-Hydrocortison er krem sem notað er við bólgu í þvagrás, gefið einu sinni í viku, í sex skipti.
  þvagfæraskurðlækningar
 • Bólgusjúkdómar í meltingarvegi - ráðleggingar um mataræði
  Sáraristilbólga (Colitis ulcerosa) og svæðisgarnabólga (Crohn´s disease) eru bólgusjúkdómar í meltingarvegi. Sjúkdómsvirkni beggja er breytileg og því mismunandi hvað er ráðlagt að borða og drekka.
  meltingarfæri og næringnæringmaturfæðachron´s deseasecolitis ulcerosa
 • Bótox í þvagblöðru
  Bótox er gefið í þvagblöðru vegna ofvirkrar þvagblöðru og bráðaþvagleka. Meðferðin fer fram á göngudeild þvagfæra 11A á 1. hæð Landspítala við Hringbraut.
  þvagfæraskurðlækningarþvagfæriþvagleggurþvagrás
 • Bráðamóttaka geðþjónustu
  Móttaka vegna bráðs geðræns vanda er opin allan sólarhringinn. Hún er staðsett á bráðamóttöku geðþjónustunnar á fyrstu hæð geðdeildarbyggingarinnar við Hringbraut kl. 12:00-19:00 virka daga og kl. 13:00-17:00 um helgar og á frídögum. Utan þess tíma er hún staðsett á bráðamóttökunni í Fossvogi.
  geðsjúkdómar og andleg líðanbráðamóttakageðþjónusta
 • Breast Biopsy / Sýnataka úr brjósti
  A breast biopsy is sometimes required, where a sample of breast tissue is removed using a fine needle.
  kvenlækningar
 • Brennsla/frysting vegna gáttatifs-fræðslumyndband
  Fræðslumyndband um undirbúning aðgerðar, aðgerð og ferlið eftir aðgerð.
  hjarta- og æðakerfigáttatifbrennslahjartaaðgerðhjartabrennsluaðgerð
 • Brennslu- eða frystimeðferð vegna gáttatifs
  Um brennslu á hjartaþræðingarstofu til að koma í veg fyrri óreglulegan hjartslátt.
  hjarta- og æðakerfihjartsláttartruflunbrennsla
 • Brjóstabólga og brjóstagjöf
  kvenlækningarmóðirmjólkfæðinghnútur stífla
 • Brjóstagjöf móður með sykursýki
  Rannsóknir benda til að brjóstagjöf geti minnkað líkur á að barnið fái sykursýki síðar á ævinni. Sykursýki erfist að hluta til, því er gott fyrir barnið að fá brjóstamjólk.
  innkirtlar (sykursýki o.fl)meðganga og fæðingkvenlækningarmæraverndljósmóðirprólaktínoxytósínhandmjólkunfæðingblóðsykurmataræðibroddur
 • Brjóstakrabbamein - líðan og eftirfylgd eftir meðferð
  Þetta fræðsluefni er ætlað þeim sem hafa greinst með brjóstakrabbamein og fengið meðferð vegna þess af einhverjum toga. Það á einnig við þá sem fá frekari meðferð, til dæmis með beinþéttnilyfjum eða innkirtlameðferð.
  krabbameinkvenlækningarbrjóstkrabbameinvanlíðaneftirlit
 • Brjóstaminnkun
  Markmið með aðgerðinni er að létta óhóflegum þunga brjóstanna af öxlum og bæta þannig almennt daglegt líf, stoðkerfisvandamál svo sem vöðvabólgur í herðum og hálsi og gera mögulegt að leiðrétta ranga hvíldarstellingu þeirra kvenna sem eru með of stór brjóst.
  skurðaðgerðir
 • Brjóstaskimun á Landspítala
  krabbameinkvenlækningar
 • Brjósthol - ástunga á fleiðruhol og sýnataka
  Nál stungið gegnum brjóstvegg og inn í fleiðruhol (milli brjóstveggjar og lungna) til að taka sýni
  skurðaðgerðirbrjóstveggurástunga
 • Brjóstholsspeglun
  brjóstholsskurðlækningarskurðaðgerðir
 • Brjóstholsspeglun - útskriftarfræðsla
  brjóstholsskurðlækningar
 • Brjóstnám
  Brjóst er numið burtu þegar ekki er unnt að fjarlægja krabbamein í því með fleygskurði.
  skurðaðgerðirkrabbameinkvenlækningarbrjóstnámkrabbameinfleygskurður
 • Brjóstnám og ísetning vefjaþenjara
  Eftir brjóstnám og ísetningu vefjaþenjara er mikilvægt að gera æfingar til að viðhalda líkamlegum styrk og sveigjanleika. Hægt er að byrja strax eftir aðgerð en fara þarf hægt í sakirnar fyrstu vikurnar
  kvenlækningarskurðaðgerðirsjúkraþjálfunbrjóstnámísetningvefjaþenjari
 • Brottnám á blöðruhálskirtli
  Undirbúningur og brottnám blöðruhálskirtils með skurðaðgerð, oftast aðgerðarþjarka.
  skurðaðgerðirblöðruhálsstinningarvandamálþvaglekigetnaðarlimurþvagblaðraþvagrás
 • Brottnám barkakýlis
  Í aðgerð er barkakýlið numið brott í heilu lagi ásamt raddböndum. Útbúið er op (stóma) neðarlega á hálsinum miðjum og um það fer öndunin en ekki nef eða munn.
  skurðaðgerðirháls, nef, eyru og augubarkihálstalventillventill
 • Brottnám eða hlutabrottnám nýra
  Nýra er fjarlægt eða hluti þess með kviðsjá gegnum 3-5 skurðgöt á kviðvegg.
  nýru og þvagfæriþvagblaðraþvagfæriþvagrásþvagleiðari
 • Brottnám eða hlutabrottnám nýra - opin aðgerð
  Nýrað eða hluti þess er fjarlægt í skurðaðgerð.
  skurðaðgerðirþvagfæraskurðlækningarþvagblaðraþvagfæriþvagrásverkjameðferð
 • Brottnám eista
  Eista er fjarlægt í skurðaðgerð gegnum lítinn skurð í nára.
  skurðaðgerðireistagervieista13d
 • Brottnám liðbogaþynnu hryggjarliðar
  Liðbogaþynna er fjarlægð í skurðaðgerð til að losa um þrengsli í mænugöngum.
  skurðaðgerðirmænataugarspinal denosamænugangur
 • Brottnám þvagblöðru
  Þvagblaðran er fjarlægð í skurðaðgerð með aðgerðarþjarka. Í aðgerðinni eru þvagleiðararnir tengdir í garnabút sem leiddur er út á kvið og kallast þvagstóma. Þar með er þvaginu veitt í poka utan á kvið.
  þvagfæraskurðlækningar
 • Brunaáverkar
  Fræðsla til sjúklinga um andlega og líkamleg áhrif brunaáverka
  húð, sár og brunislys og áverkarbrunaáverkarbrunasárandleg líðan eftir brunaáverkabrunibrunaslys
 • BUGL - almennar upplýsingar um lyfjameðferð á barna- og unglingageðdeild Landspítala
  barnageðlækningar
 • BUGL - upplýsingar um þjónustu deildarinnar
  Hagnýtar upplýsingar um starfsemi BUGL
  börn og unglingarbuglgeðsjúkdómar barnabarna og unglingageðdeild
 • BUGL in English
  We work closely with the parties conducting primary diagnoses, such as health clinics and social services, and other professionals working with the child and his/her family in their immediate environment.
  börn og unglingardealing with difficultiesmental healthmental problempsychology services for children
 • BUGL's Outpatient Unit
  The Outpatient Unit of the Child and Adolescent Psychiatric Department of the National University Hospital of Iceland
  börn og unglingarchildren's mental healthpsychiatric department for children
 • Byltuhætta - upplýsingar til sjúklinga og aðstandenda
  Upplýsingar um varnir gegn byltum.
  annað
 • Byltuhætta og byltuvarnir
  Endurteknar byltur geta valdið kvíða eða hræðslu við að detta aftur og smám saman dregið úr lífsgæðum. Það er því full ástæða til að nota einfaldar og viðurkenndar aðferðir til að forðast byltur í daglegu lífi.
  aldraðir
 • Byltur og byltuvarnir
  Fræðsluefni um byltur, afleiðingar þeirra og fyrirbyggjandi aðgerðir.
  endurhæfingbeinverndbylturbyltuvarnir
 • Byltuvarnir - ráð fyrir sjúklinga
  Mikilvægt er að dvöl á sjúkrahúsi sé sem öruggust. Byltur eru algengar og ef þú dettur getur það haft alvarlegar afleiðingar. Margt getur aukið hættu á byltu, til dæmis veikindi, kyrrseta, slævandi lyf, óráð, svimi og vandamál tengd þvag- og hægðalosun.
  aldraðirstoðkerfi (bein og liðir)
 • Bæklunarskurðaðgerð - gifs - Útskriftarfræðsla
  Gifs er ýmist notað til hvíldar á lið vegna verkja, sem meðferð við beinbroti eða sem hluti meðferðar eftir skurðaðgerð.
  skurðaðgerðir
 • Bæklunarskurðaðgerð - útskriftarfræðsla
  skurðaðgerðir
 • Bæklunarskurðaðgerð - útskriftarfræðsla á pólsku / Chirurgia
  skurðaðgerðirchirurgia ortopedycznabæklunarskurðaðgerðskurðaðgerð
 • Caesarean section - Keisaraskurður - fræðsluefni á ensku
  A caesarean section is a procedure where a baby is delivered through an incision made in the abdomen. The procedure is usually performed under local anaesthesia, but under certain conditions, general anaesthesia may be required. The procedure takes approximately 45 minutes.
  skurðaðgerðir
 • Cardiac rehabilitation
  Regular exercise is important for everyone, especially those who have any form of heart disease. Cardiac rehabilitation is divided into three stages.
  hjarta- og lungnaskurðlækningarsjúkraþjálfunphysical therapistphysiotherapy departmentenglish
 • Cięcie cesarskie - Keisaraskurður (pólska) /
  Cięcie cesarskie to zabieg, w którym dziecko jest wyjmowane przez nacięcie w jamie brzusznej. Zabieg jest zwykle wykonywany w znieczuleniu miejscowym, ale w pewnych przypadkach może być wymagane znieczulenie ogólne. Zabieg trwa około 45 minut.
  meðganga og fæðingpolskie
 • Colposcopy (leghálsspeglun)
  Colposcopy is a simple procedure used to examine the cervix. The cervix is located at the lower part of the uterus and at the top of the vagina.
  kvenlækningarcervixuterusvagina
 • Cone Biopsy in Local Anasthesia
  A cone biopsy is an excision of the cervix, to remove precancerous cells that have been detected during routine Pap smear or following microscopic inspection of the cervix.
  kvenlækningarenglishgynecology
 • COVID-19 - Barn í heimaeinangrun
  börn og unglingarkórónuveirabarnaspítalinn
 • COVID-19 - Children in home isolation
  COVID-19 - Barn í heimaeinangrun - Fræðsluefni á ensku
  sýkingar og sýkingavarnir
 • COVID-19 - Dziecko w izolacji domowej
  COVID-19 - Barn í heimaeinangrun - Fræðsluefni á pólsku
  sýkingar og sýkingavarnir
 • COVID-19 - Informacje dla osób doroslych w izolacji domowej
  COVID-19 - Upplýsingar fyrir fullorðna í heimaeinangrun - Á pólsku
  sýkingar og sýkingavarnir
 • COVID-19 - Information for adults in home isolation
  COVID-19 - Upplýsingar fyrir fullorðna í heimaeinangrun - Á ensku
  sýkingar og sýkingavarnir
 • COVID-19 - Notkun CPAP kæfisvefnsvélar í heimahúsi
  Óhætt er að nota kæfisvefnsvélar þrátt fyrir að vera með COVID-19 en gæta þarf sérstakrar varúðar til að draga úr hættu á að smita aðra.
  lungu og öndunarfæri
 • Covid-19 - Næring inniliggjandi sjúklinga með COVID-19
  smitsjúkdómalækningarmeltingarfæri og næringnæringarfræðidrykkurmaturlystarleysi
 • Covid-19 - upplýsingar fyrir fullorðna einstaklinga í heimaeinangrun
  Fræðsla, meðal annars um öndunaræfingar, fyrir fólk sem er í einangrun heima eftir að hafa greinst með COVID-19 og fylgt er eftir af göngudeild Landspítala
  lungu og öndunarfæri
 • COVID-19 - Vandamál við næringu fullorðinna
  meltingarfæri og næringvökvatapvökvaskorturvökvamissir
 • COVID-19 - öndunaræfingar og hreyfing
  Öndunaræfingar losa um slím og uppgang svo hægt sé að hósta því upp. Þær hjálpa við að ná stjórn á öndun við mæði.
  sjúkraþjálfunhóstikveflunguandardráttur
 • COVID-19 inngangur Barnaspítala Hringsins
  Kort sem sýnir inngang fyrir þá sem koma með börn á Barnaspítala Hringsins vegna COVID-19
  börn og unglingar
 • Cukrzyca typu 2 - Zalecenia dotycz ce diety / Sykursýki tegund 2 - ráðleggingar um mataræði (pólska)
  næringarfræðipolskie
 • Dagbók fyrir mótefnagjafir undir húð
  Þessi dagbók er fyrir þig sem ert í mótefnameðferð í heimahúsi. Hér skráir þú sjálf/ur mótefnagjafir, hvernig þér líður eftir gjöfina og hvernig líðan þín er á milli gjafa. Tilgangur skráningar er gefa betri sýn á eigið heilsufar. Þetta gagnast bæði þér og fagfólki til að meta árangur meðferðar. Það er mikilvægt að þú skráir lotunúmer á lyfjaglasi við hverja mótefnagjöf.
  ónæmisfræðidagbókmótefnameðferð í heimahúsiskráningarmótefnagjafir undir húð
 • Dagdeild lyflækninga - upplýsingar um deild
  Áður en komið er á dagdeild í lyfjagjöf er gott að hafa ákveðna hluti í huga. Farið er í gegnum þetta í þessu upplýsingariti.
  lyflækningardagdeildum deild
 • Djúpkjarna rafskautsörvun (DBS) við Parkinsonsjúkdómi
  Þetta fræðsluefni er fyrir Parkinsonsjúklinga sem fara í aðgerð til að fá djúpkjarna rafskautsörvun (Deep Brain Stimulation, DBS). Í fræðsluefninu eru upplýsingar um aðgerðina, árangur, aukaverkanir og ýmis hagnýt atriði.
  lyflækningar
 • Dren með sogi - eftirlit heima eftir skurðaðgerð á brjósti
  skurðaðgerðirbrjóstamiðstöð10e
 • Dziesięć porad dla pacjentów - Bądź aktywnym uczestnikiem swojego leczenia - Sjúklingaráðin tíu (Pólska)
  almenn læknisfræðihjúkrunpolskie
 • Efling tengsla foreldra og unglings. Leiðbeiningar til foreldra
  Leiðbeiningar til foreldra til að hjálpa unglingi að tjá sig tilfinningalega og efla þannig tengsl þeirra á milli
  börn og unglingarefling tengslaforeldrarunglingarleiðbeiningartilfinningarleiðsögnbugl
 • Efnaskiptaaðgerð
  Þegar ofþyngd ógnar heilsu og aðrar leiðir til að léttast eru fullreyndar getur þurft skurðaðgerð.
  skurðaðgerðiroffitaofþyngd
 • Eftir andlát ástvinar
  Hagnýt atriði um það sem framundan er við andlát ástvinar.
  lífslokameðferð og andlátandlátástvinamissirdánarvottorðútförsorgdauði
 • Eigin stofnfrumumeðferð: Söfnun stofnfruma úr blóði
  Upplýsingar fyrir þá sem eru á leið í eigin stofnfrumumeðferð vegna illkynja sjúkdóms. Í þessum bæklingi er farið yfir hvernig söfnun stofnfruma úr blóði fer fram, en það er fyrsti hluti meðferðarinnar.
  blóðsjúkdómarkrabbameinstofnfrumastofnfrumusöfnunstorfnfrumumeðferðstorfnfrumur
 • Eitlahreinsun úr hálsi
  Eitlar eða eitlasvæði eru hreinsuð öðrum megin úr hálsi og stundum aðliggjandi vöðvi, æð og taug.
  skurðaðgerðirháls, nef, eyru og auguhne
 • Eitlataka
  Undirbúningur eitlatöku og eftir hana.
  skurðaðgerðir
 • Eitlataka úr hálsi
  Einn eða fleiri eitlar eru fjarlægðir úr hálsi í skurðaðgerð til sjúkdómsgreiningar.
  skurðaðgerðirháls, nef, eyru og augu
 • Eitlataka úr nára
  skurðaðgerðirnári
 • Eitraðar plöntur
  Skipta má plöntum gróflega í tvo flokka hvað varðar eituráhrif þeirra á menn.
  lungu og öndunarfærieitureitraðeitrunarmiðstöð
 • Eitur í lofti
  Eitranir vegna eitraðra lofttegunda eru talsvert algengar.
  lungu og öndunarfærieiturmengungaseitrunlofteitrun
 • Eldra fólk - ráðleggingar um mataræði
  Matarlyst minnkar oft með hækkandi aldri. Á efri árum þarf líkaminn á aukinni orku og próteinum að halda til að viðhalda eðlilegri líkamsstarfssemi, þyngd og vinna gegn vöðvatapi. Þá getur þörf fyrir vítamín og steinefni einnig aukist og tilfinning fyrir þorsta minnkað.
  meltingarfæri og næringvítamínsteinefninæringgamaltmaturhreyfingorka
 • Endaþarmssig - skurðaðgerð
  Ýmist kviðsjáraðgerð eða aðgerð um endaþarm þegar sig verður á endaþarmi.
  skurðaðgerðirendaþarmurinnskriftarmiðstöð10e13d12g
 • Endaþarmur - brottnám
  Endaþarmur ásamt neðsta hluta bugðuristils er fjarlægður í skurðaðgerð og lagt út ristilstóma.
  skurðaðgerðirristill10e12g
 • Endaþarmur - innri garnapoki
  Innri garnapoki er búinn til úr smágirni og tengdur við endaþarmsop. Tímabundið stóma er látið hvíla skurðsvæðið meðan það er að gróa. Því er lokað eftir nokkra mánuði gg garnapokinn fer að starfa.
  skurðaðgerðirstómainnskriftarmiðstöð10e. 12g
 • Endaþarmur - skurðaðgerð (TEM)
  Um endaþarmsaðgerð; undirbúning, aðgerðina sjálfa og útskrift.
  skurðaðgerðirinnskriftarmiðstöð10e12g
 • Endómetríósa
  Endómetríósa er sjúkdómur þar sem frumur sem klæða legholið að innan finnast fyrir utan legið, langoftast í grindarholi og hafa sömu virkni þar eins og í legholinu.
  kvenlækningareggjastokkurleghálsleggöngeggjaleiðariendómetríósalegslímuflakk
 • Endómetríósa fræðsluefni á vef
  Endómetríósa er sjúkdómur þar sem frumur sem klæða legholið að innan finnast fyrir utan legið, langoftast í grindarholi og hafa sömu virkni þar eins og í legholinu.
  kvenlækningarkvenlækningareggjastokkurleghálsleggöngeggjaleiðariendómetríósalegslímuflakk
 • Endurhæfing á meðferðardeild
  Mikilvægt er að hefja endurhæfingu strax á bráðadeild til að auka líkur á farsælli útskrift heim sem fyrst.
  hjúkrun
 • Endurhæfing eftir hjartaskurðaðgerð
  Endurhæfingu eftir hjartaskurðaðgerð er skipt í 3 stig; strax eftir aðgerð, þar til 3 mánuðum eftir aðgerð og ævilangt.
  hjarta- og æðakerfi
 • Endursköpun brjósts með bakfellsflipa
  Endursköpun á brjósti eftir að það hefur verið fjarlægt. Í skurðaðgerðinni er húðflipi og undirliggjandi vöðvi færður af baki og á brjóstasvæðið. Oft er sílíkon eða vatnsfylltur sílíkonpoki settur undir vöðvann til að fá fyllingu.
  skurðaðgerðirlýtalækningarlatissimus dorsi
 • Endursköpun brjósts með Diep-flipa
  Endursköpun á brjósti eftir að brjóst hefur verið fjarlægt. Í aðgerðinni er húðflipi, ásamt fitu og æðum, fluttur frá neðri hluta maga á brjóstvegginn þar sem brjóstið er byggt upp.
  skurðaðgerðir
 • Endursköpun brjósts með TRAM flipa
  Stilkaður flipi (TRAM), húð og fita með undirliggjandi langvöðva, fluttur frá neðanverðum kviðvegg og upp á bringuna.
  skurðaðgerðirbrjósttramendursköpunlýtalækningadeilda4
 • Enduruppbygging á hljóðhimnu
  Gert er við gat á hljóðhimnu í skurðaðgerð. Fenginn er vöðvahimnubútur frá vöðva nærri eyranu til að loka gatinu. Til að komast að hljóðhimnunni er gerður skurður bak við eyrað.
  skurðaðgerðirháls, nef, eyru og auguhljóðhimnaeyraeyru
 • Enduruppbygging á hljóðhimnu hjá barni
  Gert við gat á hljóðhimnu í skurðaðgerð með því að taka himnubút frá rjóski eða vöðva við eyra
  háls, nef, eyru og auguskurðaðgerðir
 • Erfðaráðgjöf og erfðarannsóknir
  Á þessari síðu er listi yfir fræðsluefni sem snerta erfðaráðgjöf og erfðarannsóknir.
  annaðerfðirerfðaráðgjöferfðarannsóknirvíkjandi erfðirríkjandi erfðirfósturskimun
 • Erfið fæðingarreynsla
  Fyrir flesta er fæðing barns gleðileg stund en fyrir kemur að fólk upplifir fæðinguna á neikvæðan hátt. Á Íslandi telur um þriðjungur kvenna að fæðingin hafi verið erfið en aðeins ein af hverjum tuttugu konum greina frá neikvæðri reynslu.
  kvenlækningarljósmóðirmeðgangaþunglyndikvíðivanlíðan
 • Etanercept lyfjagjöf - gigtarsjúkdómur hjá barni
  Etanercept er líftæknilyf sem dregur úr bólguviðbrögðum ónæmiskerfisins. Með því að hemja þessi viðbrögð geta einkenni sjúkdómsins svo sem liðbólgur, hreyfiskerðing, verkir og þreyta minnkað.
  börn og unglingarlyflækningarenbrelbenepalierelzimethotrexate
 • Farið legvatn eftir 37 vikna meðgöngu
  kvenlækningarmeðganga og fæðinglegvatn farið
 • Fasta fyrir skurðaðgerð og önnur inngrip
  Með því að fasta er dregið úr hættu á bakflæði magainnihalds ofan í lungu meðan á aðgerð stendur.
  skurðaðgerðirskurðaðgerð
 • Ferðalög - Undirbúningur og forsjálni
  Myndskeið um mikilvægi þess að undirbúa sig vel fyrir ferðalög ef sykursýki 1 er til staðar.
  börn og unglingarsykursýki 1innsúlínferðalög
 • Félagsleg réttindi eftir andlát
  Um félagsleg réttindi fyrir eftirlifendur fullorðinna einstaklinga
  lífslokameðferð og andlátdauðiútfördánarbúerfðirerfðamál
 • Félagsleg réttindi í barneignarferli - félagsráðgjöf til foreldra
  Upplýsingar um greiðslur og styrki sem foreldrar eiga rétt á vegna fæðingar og veikinda á meðgöngu.
  meðganga og fæðingfélagsráðgjöfveikindaréttursjúkratryggingarfæðingarorlofsjúkradagpeningarvinnumarkaðuratvinnuleysisbæturnámsmaðurfæðingarstyrkurmenntasjóðurfjölburafæðingarendurhæfingarlífeyrirörorkulífeyrirsjúkrasjóðurferðakostnaðurdvalarstyrkurfélagsráðgjafi
 • Félagsleg réttindi við veikindi - Félagsráðgjöf til sjúklinga kvenlækningadeildar
  Veikindaréttur upplýsingar. Byrjað er á að klára að veikindarétt hjá vinnuveitanda. Kanna þarf réttarstöðu hjá launafulltrúa eða mannauðsstjóra.
  félagsráðgjöfveikindarétturveikindalaunréttarstaða
 • Félagsráðgjöf á blóð- og krabbameinsdeildum
  Félagsráðgjafar aðstoða sjúklinga og fjölskyldur þeirra að takast á við breytingar vegna veikinda.
  krabbameinfélagsráðgjafikrabbamein
 • Fistilaðgerð á handlegg
  A-V fistill (arteriu-venu fistill) er gerður með því að tengja saman slagæð og bláæð á handlegg. Fæst þá aukið blóðflæði um bláæðina og á næstu 4-8 vikum víkkar hún og stækkar og verður þannig ákjósanlegur staður til að setja inn nálar og tengja sjúkling við blóðskilunarvél.
  skurðaðgerðirnýru og þvagfæriæðaskurðlækningarfistillbláæðslagæðblóðskilun
 • Fjölskylda krabbameinsveikra barna
  Í mörgum rannsóknum hafa foreldrar skýrt frá því að stuðningur frá fjölskyldu og vinum hafi verið gagnlegastur.
  börn og unglingarkrabbamein í börnumáhrif á fjölskyldu
 • Fleygskurður á brjósti
  Fleygskurði er beitt til að fjarlægja forstigsbreytingar eða krabbamein í brjósti. Það fer eftir staðsetningu, stærð og tegund æxlis hve stóran hluta brjóstvefs þarf að fjarlægja.
  krabbameinkvenlækningarskurðaðgerðirkrabbameineitlarholhöndfrumubreytingmeinvarpmeinvörpgeislameðferðforstigsbreyting
 • Flog hjá barni- fyrsta hjálp við flogi
  börn og unglingar
 • Flogaveiki og meðganga
  Við flogaveiki verður truflun á samspili taugafrumna í heila sem veldur flogaveikikasti. Fjallað er um flogaveiki og meðgöngu.
  heili og taugakerfimeðganga og fæðingþungunbarneignir
 • Folfirinox krabbameinslyfjameðferð
  Krabbameinslyfjameðferðin Folfirinox inniheldur þrjú lyf: 5-Fu, Irinotecan og Oxaliplatin. Meðferðin er gefin á tveggja vikna fresti og varir í þrjá sólarhringa.
  krabbamein5-fuirinotecanoxaliplatindexamethasonondansetronaprepitantmetoclopramidatropin
 • Forðahylki - Fyrir insúlíndælur þeirra sem hafa sykursýki, tegund 1
  Myndskeiðið gefur ítarlegar leiðbeiningar um hvernig er best að fylla á forðahylkið og hvernig dælan er undirbúin fyrir nýtt forðahylki.
  börn og unglingar
 • Fosfatskert fæði
  Fosfat er steinefni sem ásamt kalki styrkir beinin og aðra starfsemi líkamans. Ef of mikið fosfat safnast fyrir í blóði getur það valdið ýmsum óþægindum svo sem kláða. Auk þess getur það veikt bein og meiri hætta verður á að þau brotni
  meltingarfæri og næringnýru og þvagfæristeinefninæringnýrufæðamataræði
 • Fóðring á ósæð
  Í vissum tilfellum er ráðist í fóðringu ósæðar að innan með stoðneti í stað stórrar aðgerðar.
  skurðaðgerðirósæðósæðargúllstoðnet
 • Fósturgreining
  meðganga og fæðingfósturgreining
 • Fósturlát á fyrsta þriðjungi meðgöngu
  Um fósturlát á fyrsta þriðjungi meðgöngu; einkenni, greiningu og meðferð.
  kvenlækningarmeðganga og fæðingfósturlátmissa fóstur
 • Fósturlát snemma á meðgöngu - lyfjameðferð
  kvenlækningarcytotecmisoprostol
 • Fósturskimun og fósturgreining
  Í fósturskimun felst ómskoðun auk blóðprufu en fósturgreining felur jafnan í sér inngrip með áhættu.
  meðganga og fæðingmeðgangadownsheilkennifósturgreiningardeilderfðaráðgjöferfðasjúkdómar
 • Fósturskimun og fósturgreining (enska)
  meðganga og fæðingcardio
 • Fótamein
  Fótamein eru meðal alvarlegustu og flóknustu langvinnu fylgikvilla sykursýki. Meðal fótameina teljast fótasár, aflaganir, skynskerðing, taugaverkir og margt fleira.
  innkirtlar (sykursýki o.fl)stoðkerfi (bein og liðir)fótasáraflaganirskynskerðingtaugaverkir
 • Fræðsluefni fyrir COVID-19 greinda
  Fræðsluefni sem Landspítali hefur útbúið fyrir börn og fullorðna sem greinst hafa með COVID-19
  smitsjúkdómalækningarcovid-19
 • Fræðsluefni um MND
  Í þessu fræðsluefni er fjallað um stuðning við einstaklinga sem greinst hafa með MND sjúkdóminn og meðhöndlun einkenna hans í þeim tilgangi að viðhalda lífsgæðum sjúklings og aðstandenda.
  lungu og öndunarfæriheili og taugakerfimnd
 • Fullorðnir einstaklingar án milta - varúðarráðstafanir
  Miltað ver líkamann fyrir sýkingum. Því er þeim sem ekki hafa milta hættara við sýkingum sem í sumum tilvikum geta orðið alvarlegar. Varúðarráðstafanir eru því mikilvægar.
  innkirtlar (sykursýki o.fl)skurðaðgerðirsýkingarbólusetningar
 • Fylgihlutir fyrir mótefnagjafir undir húð
  ónæmisfræði
 • Fyrirburar og veikir nýburar
  Brjóstamjólkin er besta næringin sem nýfætt barn á völ á. Hún hefur mikinn ávinning fyrir heilsu, vöxt, ónæmiskerfi og þroska þess
  meðganga og fæðing
 • Fyrirmæli læknis við komu - öldrunarlækningadeild
  aldraðir
 • Fæðuval eftir þindarslitsaðgerð
  Leiðbeiningar um mataræði til þeirra sem eru að koma úr þindarslitsaðgerð
  börn og unglingarþindfæða
 • Fæðuval og mataræði - mikilvægt fyrir heilsu og líðan
  næringarfræðifæðamaturfitavítamínfæðubótarefnigrænmetiávextirfiskursykurneyslasaltneysla
 • Gallblöðrutaka
  Gallblaðran er fjarlægð í skurðaðgerð vegna bólgu eða gallsteina. Gert í svæfingu og oftast með kviðsjá, gegnum 4 göt á kviðvegg en einstaka sinnum þarf kviðarholsskurð.
  skurðaðgerðirgallblaðragallsteinngallsteinargallvegur
 • Gallvegir - rannsókn á gallvegi og brisgangi
  Gallvegarannsókn er sérhæfð rannsókn á gallkerfi og brisgangi í gegnum speglunartæki.
  meltingarfæri og næringgallbrisspeglun
 • Gangráður
  Gangráður er græddur í einstaklinga vegna truflana í leiðslukerfi hjartans, oftast hægum hjartslætti.
  skurðaðgerðirhjartaþræðinghjartagangráðurísetning
 • Gangsetning fæðingar
  Gangsetning fæðingar er inngrip í eðlilegt ferli fæðingar og hefur áhrif á reynslu kvenna af fæðingu. Yfirleitt er ákvörðun um gangsetningu tekin vegna þess að heilbrigði þínu og barnsins er talið betur borgið með því að ljúka meðgöngu heldur en að halda henni áfram.
  meðganga og fæðingfæðing sett í gangmeðgangagangsetning
 • Garnastóma
  Garnastóma er í flestum tilfellum lagt hægra megin á kvið. Endinn á görninni er tekinn út í gegnum kviðvegginn og snúið þannig að innra borð hennar snýr út og endinn síðan saumaður við húðina.
  meltingarfæri og næringstómagörnstómaþegarstómapokistómaplatagarnastómaþegarileostomy
 • Gas- og kolmónoxiðeitrun
  Gaseitrun getur orðið ef gas lekur út í miklu magni í lokuðu rými og byggist á því að gasið rekur í burtu súrefnið úr loftinu og menn verða fyrir súrefnisskorti.
  lungu og öndunarfærigaseitrunkolmónoxíðkolaeitrun
 • Gáttatif
  Gáttatif veldur því að sleglar hjartans slá of hratt og og til lengri tíma getur það hugsanlega veikt hjartavöðvann.
  hjarta- og æðakerfigáttatifgáttaflöktatrial fibrillationflökthjartsláttartruflunóreglahjartaventriclesatriasínus hnútur
 • Gáttatif - eftirlit með einkennum
  Nokkur atriði sem hjálpa til við að fylgjast með einkennum og ábendingar um frekarar eftirlit eða viðbrögð.
  hjarta- og æðakerfihjartablóðþrýstingurhjartslátturhjartsláttartruflanirmæðislagbrjóstverkursjóntruflunlömunyfirlitöndunofþyngd
 • Geðendurhæfing - Dagdeild
  Upplýsingar um dagdeild geðendurhæfingar
  geðsjúkdómar og andleg líðan
 • Geðendurhæfingardeild
  Upplýsingar um deildina
  geðsjúkdómar og andleg líðanendurhæfinggeðandleg endurhæfing
 • Geðheilsan þín skiptir máli!
  Flestir þurfa einhvern tíma í lífinu að glíma við vanda sem tengist geðheilsu. Bæklingur og fræðsla fyrir unglinga
  börn og unglingargeðheilsa unglingaþunglyndikvíðióttigeðveiki
 • Geðröskun hjá foreldri - samskipti við börn
  Félagsráðgjöf á geðsviði: Mælt er með því að leyfa börnum að fylgjast með því sem er að gerast varðandi veikindi foreldra. Þannig verði auðveldara fyrri þau að takaast á við erfiðar aðstæður.
  börn og unglingarfélagsráðgjöffélagsráðgjafi
 • Geislameðferð
  Við geislameðferð er notuð háorkuröntgengeislun eða rafeindageislun.
  börn og unglingarkrabbameingeislameðferðkrabbamein barnaháorkuröntgengeislunrafeindageislun
 • Geislavirkt joð - meðferð við krabbameini
  Skjaldkirtill er í flestum tilfellum fjarlægður með skurðaðgerð. Yfirleitt næst skjaldkirtilsvefurinn ekki allur. Meðferð með geislavirku joði, oftast kölluð geislajoðmeðferð, fylgir oft í kjölfar aðgerðar.
  krabbameinskjaldkirtillgeislajoðmeðferð
 • Gerviliður - smáforrit
  Fræðsluefni með upplýsingum um smáforritið Gerviliður (Patient Journey). Í því er að finna upplýsingar fyrir þá sem fara í liðskiptaaðgerð á Landspítala. Ritið inniheldur QR kóða til að hala því niður.
  gerviliðirgervipatient journeyappgerviliðirsmáforrit
 • Gerviliður í hné
  Um undirbúning og meðferð sjúklinga sem fá gervilið í hné.
  skurðaðgerðirbæklunarskurðlækningarstoðkerfi (bein og liðir)gerviliðirhnéprótesahnéprotesahnjámprotesatotalprótesaliðskiptaaðgerðliðskiptihnéhnéaðgerðbæklun
 • Gerviliður í hné - dagbók
  bæklunarskurðlækningarstoðkerfi (bein og liðir)gerviliðira5a6þrýstiumbúðirdeyfingarleggurverkjadeyfing
 • Gerviliður í hné - myndskeið
  Myndskeið um gervilið í hné
  bæklunarskurðlækningar
 • Gerviliður í mjöðm
  Fjallar um undirbúning og meðferð sjúklinga sem fá gervilið í mjöðm
  skurðaðgerðirmjaðmaprótesamjaðmaprotesaprotesaprótesaliðskiptaaðgerðliðskiptimjöðmmjaðmaaðgerðbæklungerviliðurgervilið
 • Gerviliður í mjöðm - myndskeið
  Myndskeið um gervilið í mjöðm
  bæklunarskurðlækningar
 • Gerviliður í mjöðm- dagbók
  bæklunarskurðlækningar
 • Gerviliður í öxl
  skurðaðgerðirbæklunarskurðlækningarstoðkerfi (bein og liðir)
 • Gerviliður í öxl - útskriftarfræðsla
  skurðaðgerðirbæklunarskurðlækningarstoðkerfi (bein og liðir)
 • Getnaðarvarnir eftir þungunarrof
  kvenlækningar
 • Gifs
  Gifsumbúðir eru notaðar til að hindra hreyfingu ef fólk hefur orðið fyrir beinbrotum, sina- og liðbandaáverkum eða sýkingum.
  stoðkerfi (bein og liðir)slys og áverkargifs
 • Gjöf mótefna í æð
  Um meðferð með mótefnum í æð til að varna sýkingum eða til að vinna á þeim.
  ónæmisfræðilyfjameðferðónæmiskerfiimmunoglobulinsjálfsónæmibólgusjúkdómar
 • Gjöf mótefna undir húð með lyfjadælu
  Leiðbeiningar ætlaðar þeim sem eru að hefja meðferð með mótefnum undir húð til varnar ýmsum veikindum, t.d. sýkingum.
  ónæmisfræðilyfjameðferðónæmiskerfiimmunoglobulinblóðgjöfsýkingar
 • Gjörgæsludeild E6 í Fossvogi
  Á gjörgæsludeild E6 í Fossvogi dvelja sjúklingar sem þarfnast sérhæfðar gjörgæslumeðferðar og stöðugs eftirlits í lengri eða skemmri tíma vegna alvarlegra veikinda og slysa. Deildin þjónar öllu landinu, bæði fullorðnum og börnum.
  annaðslys og áverkargjörgæsladvöl
 • Glaðloft
  Glaðloft er notað með góðum árangri sem verkjastilling í fæðingu en hefur því miður neikvæð áhrif á umhverfið.
  annaðverkjameðferð í fæðinguumhverfisáhrif
 • Glerhlaupslos í auga
  Glerhlaupslos verður þegar glerhlaupið skreppur saman sökum hrörnunar og skilur sig frá sjónhimnunni. Glerhlaup er gegnsætt og gelkennt efni sem fyllir augað að innan aftan við augastein.
  augnlækningarsjónhimna
 • Going home after giving birth - Information for parents - Heimferð eftir fæðingu á ensku
  meðganga og fæðingenglishmidwifenewbornbabychildbirthbreastfeedingengorgementplugged ductslactation consultansbottle feedingnutrition
 • Góðkynja breytingar á brjósti - skurðaðgerð
  Góðkynja breytingar í brjósti eru algengar og í vissum tilvikum er mælt með að þær séu fjarlægðar með skurðaðgerð. Dæmi um góðkynja breytingar eru bandvefshnútar (fibroadenoma), blöðrur og hnútar í mjólkurgöngum (papilloma). Flestar góðkynja breytingar þarfnast ekki skurðaðgerðar en ef þær valda einkennum, eru mjög stórar eða hratt stækkandi, er mælt með að þær séu fjarlægðar.
  kvenlækningarskurðaðgerðirbrjóstkrabbameinvanlíðaneftirlit
 • Grindarbotnsþjálfun - þjálfunaráætlun fyrir karla með þvagleka
  Slappir grindarbotnsvöðvar geta hrjáð karla og leitt til þvagleka við líkamlegt erfiði og hósta. Grindarbotnsþjálfun getur minnkað eða ráðið bót á þvagleka.
  nýru og þvagfærisjúkraþjálfunþvagrás
 • Grindarbotnsþjálfun - þjálfunaráætlun fyrir konur
  Slappir vöðvar auka líkur á þvagleka við líkamlegt erfiði og hósta. Þjálfun grindarbotns getur minnkað eða ráðið bót á slíkum vandamálum.
  kvenlækningarsjúkraþjálfunkynfærikynlífgrindarbotninngrindarholæfingar
 • Grindarbotnsþjálfun eftir aðgerð á líffærum í grindarholi
  Fræðsla sjúkraþjálfara um þjálfun grindarbotns eftir upphengiaðgerð. Slappir grindarbotnsvöðvar auka meðal annars líkur á áreynsluþvagleka, sigi á grindarholslíffærum og minni ánægju í kynlífi.
  nýru og þvagfærisjúkraþjálfunskurðaðgerðirgrindarbotn
 • Gyllinæð - skurðaðgerð vegna innri gyllinæðar
  Gyllinæð er útvíkkuð bláæð í endaþarmi sem myndar eins konar æðahnút. Með aðgerð er gyllinæðin skorin í burtu.
  skurðaðgerðir13d
 • Göngudeild BUGL - Upplýsingar fyrir börn og unglinga
  Tilgangur þessa bæklings er að reyna að svara þeim spurningum sem þú gætir haft um það hvað gerist hérna hjá okkur á göngudeild BUGL, sérstaklega í fyrsta skiptið sem þú kemur.
  börn og unglingarbuglkvíðidepurðsálfræðiaðstoðþunglyndi
 • Göngudeild BUGL - Upplýsingar fyrir foreldra
  Tilgangur þessa bæklings er að svara einhverjum af þeim spurningum sem vakna hjá foreldrum barna sem eru á leið í fyrsta viðtal.
  börn og unglingargöngudeild buglbugl
 • Göngudeild forskilunarsjúklinga
  Stuðningsmeðferð fyrir sjúklinga með langvinna nýrnabilun og fjölskyldur þeirra fyrir skilun
  nýru og þvagfæri
 • Göngudeild hjartabilunar
  Göngudeild hjartabilunar er fyrir einstaklinga sem hafa greinst með hjartabilun og hefur verið vísað á deildina til sérhæfðs mats, eftirlits og meðferðar.
  hjarta- og æðakerfi
 • Gönguþjálfun á gervifæti
  Upplýsingar um þjálfun fyrir göngu á gervifæti
  endurhæfing
 • Handbók fyrir nýraþega
  Eftirfarandi leiðbeiningar voru teknar saman í þeim tilgangi að svara ýmsum spurningum sem oft koma upp bæði fyrir og eftir ígræðslu.
  nýru og þvagfærinýraígræðsla og nýragjöfnýranýragjafarnýraþegarnýraígræðsla
 • Hálskirtlataka
  Í aðgerð eru hálskirtlarnir fjarlægðir. Oftast er ábending fyrir aðgerð endurteknar hálskirtlabólgur.
  skurðaðgerðirháls, nef, eyru og auguhálskirtill
 • Hálskirtlataka hjá barni
  Hálskirtlar eru fjarlægðir, oftast vegna endurtekinna sýkinga í þeim.
  skurðaðgerðirháls, nef, eyru og augu
 • Hálstognun
  Tognun á hálsi getur orðið við skyndilegan hnykk, oftast þannig að höfuðið kastast fyrst aftur og síðan fram.
  háls, nef, eyru og auguslys og áverkarslyshnykkurháls
 • Hámörkum heilahreysti - forvarnir fyrir heilabilun
  Hér eru vísbendingar um hvers konar lífstíll stuðlar að heilahreysti fram í háa elli og hvaða þættir það eru sem auka hættuna á að við þróum með okkur vitræna skerðingu eða heilabilun.
  aldraðirheilahreystiheiliheilabilunforvarnir
 • Hár blóðsykur og sykursýki, tegund 1
  Hár blóðsykur í langan tíma getur valdið ketónaeitrun.
  börn og unglingarsykursýki 1blóðsykurfallhár blóðsykur
 • Háskammta lyfjameðferð og inngjöf eigin stofnfruma
  Tilgangur bæklingsins er að útskýra: • Hvað háskammta lyfjameðferð með inngjöf stofnfruma er • Nauðsynlegan undirbúning og hvernig meðferðin fer fram • Helstu aukaverkanir meðferðarinnar
  krabbameinkrabbameinlyfjameðferðlyfjaskammtar
 • Heflun á blöðruhálskirtli
  Stækkun á blöðruhálskirtli getur valdið vandamálum við þvaglát svo sem þvagtregðu, þvagteppu, þvagfærasýkningum, tíðum þvaglátum og þvaglátum að nóttu til. Farið er upp þvagrásina með þar til gerðu tæki og heflað af kirtlinum innanverðum.
  nýru og þvagfæriblöðruhálskirtillþvaglátþvagteppaþvagfærasýkingþvagblaðra
 • Heflun á blöðruhálskirtli - tónlist í skurðaðgerð
  Ef heflun á blöðruhálskirtli er gerð í mænudeyfingu er boðið upp á að hlusta á tónlist meðan á aðgerð stendur.
  skurðaðgerðirblöðruhálskirtilltónlist
 • Heilaáverki
  Heilaáverki verður af völdum höfuðhöggs eða annarra utanaðkomandi krafta. Hér er aðallega fjallað um væga áverka.
  heili og taugakerfislys og áverkarheilaskaðihöfuðverkurheilaáverkihöfuðhögg
 • Heilabilun - 10 vísbendingar um heilabilun
  Alzheimer er algengastur heilabilunarsjúkdóma. Fjallað um 10 einkenni sem geta bent til heilabilunar.
  heili og taugakerfialzheimerminnismóttaka
 • Heilabilun - upplýsingar til aðstandenda
  Þegar einhver innan fjölskyldu greinist með heilabilun leiðir það oft til breytinga á daglegu lífi. Hér eru hagnýtar upplýsingar fyrir umönnunaraðila hvort sem um er að ræða aðstandendur eða fagfólk.
  heili og taugakerfidemetiaalzheimerslewyframheilabilunreskiglöpelliglöp
 • Heilablóðfall - langvinnir verkir
  Þessu upplýsingariti er ætlað að veita einstaklingum sem hafa fengið heilablóðfall og aðstandendum þeirra upplýsingar um langvinna verki.
  heili og taugakerfiheilablóðfalltaugalækningarlangvinnirtaugaverkir
 • Heilablóðfall og endurhæfing
  Upplýsingarit fyrir sjúklinga á endurhæfingardeild Landspítala, Grensási, og aðstandendur þeirra.
  heili og taugakerfigrensásgrensásdeild
 • Heiladingull - skurðaðgerð
  Æxli í heiladingli geta valdið þrýstingi á nærliggjandi vefi og því þarf að fjarlægja þau eða minnka, í flestum tilfellum gegnum nef.
  skurðaðgerðirheiladingullhöfuðkúpubotnnefholheiladingulshormón
 • Heilahristingur hjá börnum og unglingum
  Orsakir, meðferð og eftirlit heima með heilahristingi hjá börnum.
  börn og unglingar
 • Heilsuskóli Barnaspítala Hringsins
  Í Heilsuskóla Barnaspítala Hringsins er leiðbeint í átt að heilbrigðum lífsvenjum og bættum lífsgæðum til lengri tíma.
  börn og unglingarbarnbörnlífsvenjur
 • Heimferð eftir fæðingu
  Upplýsingarit fyrir foreldra fyrir fyrstu misseri eftir að móðir og barn útskrifast heim eftir fæðingu.
  kvenlækningarmeðganga og fæðingbörn og unglingarsængurleganýburiblæðingútferðþvaglátljósmóðirmæðraverndmeðgangafæðingarþunglyndibrjóstagjöfbroddmjólkbrjóstamjólkstálmibrjóstungbarnaverndkeisaraskurðurfæðingarvottorðfæðingarþjónusta
 • HERA - sérhæfð líknarheimaþjónusta
  HERA er sérhæfð hjúkrunar- og læknisþjónusta ætluð sjúklingum með erfið einkenni vegna og ólæknandi sjúkdóma. Markmið þjónustunnar er að bæta lífsgæði sjúklinga og aðstandenda þeirra auk þess að gera þeim kleift að dvelja heima eins lengi og unnt er, allt til loka lífs.
  krabbameinheimaþjónustaheimahjúkrunliknarheimaþjónustalíknarþjónusta
 • HERA - Specjalistyczna opieka paliatywna Landspítali /sérhæfð líknarheimaþjónusta (pólska)
  HERA (isl. Heima-Eftirlit-Ráðgjöf-Aðstoð) to specjalistyczna usługa pielęgniarsko-medyczna przeznaczona dla pacjentów z ciężkimi objawami spowodowanymi przewlekłymi i nieuleczalnymi chorobami. Ich objawy oraz leczenie mogą być dokuczliwe i ograniczające w codziennym życiu.
  lífslokameðferð og andlátpolskie
 • Hitakrampi hjá börnum
  Sérstök tegund krampa eða floga sem geta fylgt sótthita hjá börnum.
  börn og unglingarkrampihiti
 • Hiti
  Hiti er það þegar líkamshiti fer yfir eðlileg mörk, sem er kringum 37°C.
  börn og unglingarhitisótthitilíkamshiti
 • HIV
  Almennar og ítarlegar upplýsingar um HIV og meðferð við sjúkdómnum.
  sýkingar og sýkingavarniralnæmit-hjálparfrumurónæmiskerfiandretróveirulyfveirusjúkdómursmitsjúkdómar
 • HIV - Lyfjameðferð (dagbók sjúklings)
  Meðferðardagbók fyrir HIV sjúklinga
  sýkingar og sýkingavarniralnæmicd4
 • Hjarta- og tungurótartöflur
  Tungurótartöflur víkka út æðar líkamans og þar með kransæðarnar. Blóðflæðið eykst og þar með flæði súrefnis en brjóstverkur er merki um ófullnægjandi súrefnisflæði um hjartavöðvann.
  hjarta- og æðakerfihjartahjartadeild14ebrjóstverkursúrefnisflæðihjartavöðvinítróglýcerínsprengitöflurangina pectoris
 • Hjartaaðgerðir barna
  Leiðbeiningar fyrir foreldra barna sem þurfa að gangast undir hjartaaðgerð á Barnaspítala Hringsins.
  börn og unglingarbarnaspítali20e22d
 • Hjartabilun
  Hjartabilun stafar af minnkaðri dælugetu hjartavöðvans og einkennin geta haft veruleg áhrif á hreyfigetu og þátttöku í daglegu lífi.
  hjarta- og æðakerfiblóðþrýstingurhjartagallihjartavöðvi
 • Hjartaendurhæfing
  Fyrir þá sem eru með einhverja kvilla sem tengjast hjartanu er sérstaklega mikilvægt að stunda reglubundna þjálfun. Hér er fjallað um þrjú stig hjartaendurhæfingar eftir nýleg veikindi eða aðgerðir.
  endurhæfinghjarta- og æðakerfihjarta- og lungnaskurðlækningarbrjóstholsskurðlækningar
 • Hjartaendurhæfing - fræðslusíða
  Markmið hjartaendurhæfingar Landspítala er að sjúklingar sem hafa greinst með hjartasjúkdóm, undirgengist inngrip tengt hjarta eða glíma við afleiðingar hjartaveikinda nái eins góðri líkamlegri, félagslegri og andlegri heilsu og framast er unnt.
  hjarta- og æðakerfibrjóstverkurblóðflæðiþjálfunhjartasjúklingurþreytaþrekleysi
 • Hjartaendurhæfing / Cardiac rehabilitation
  Regular exercise is important for everyone, especially those who have any form of heart disease. Even if you were in great shape before, it’s important to start slowly and gradually increase the difficulty with any exercise after surgery or recent illness.
  endurhæfinghjarta- og æðakerfi
 • Hjartaendurhæfing á Pólsku / Rehabilitacja kardiologiczna
  Hreyfing og þjálfun er mikilvæg fyrir alla. Fyrir þá sem eru með einhverja kvilla sem tengjast hjartanu er sérstaklega mikilvægt að stunda reglubundna þjálfun. Best er að byrja rólega og taka bæði mið af líkamsástandi og líðan fyrir og eftir nýleg veikindi eða aðgerðir/Regularne ćwiczenia są dobre dla każdego, zwłaszcza dla tych, którzy cierpią na jakąkolwiek chorobą układu krążeniowo oddechowego. Nawet jeśli byłeś w świetnej formie wcześniej, bardzo ważne jest aby zacząć powoli i stopniowo zwiększać trudność i intensywność ćwiczeń po operacji lub przebytej chorobie.
  endurhæfinghjarta- og æðakerfi
 • Hjartaómskoðun
  hjarta- og lungnaskurðlækningarhjartahólfhjartalokurdopplerblóðflæðiómskuggaefniæðaleggurbláæðvélinda
 • Hjartaskurðaðgerð
  Helstu aðgerðir á hjarta eru hjartalokuaðgerðir og kransæðahjáveituaðgerðir.
  skurðaðgerðirhjartalokakransæðarinnskriftarmiðstöðhjartsláttur12e
 • Hjartaþelsbólga
  Hjartaþelsbólga er bakteríusýking í innra lagi hjartans sem leggst aðallega á hjartalokurnar. Bakteríur komast í blóðrásina (oftast frá munni, þörmum eða húð) og berast til hjartans.
  hjarta- og æðakerfiendocarditissmitsjúkdómadeilda7
 • Hjartsláttartruflanir - rannsókn á rafkerfi hjartans og meðferð
  Rannsókn á raflífeðlisfræði hjartans er gerð þegar einkenni vegna hjartsláttartruflana koma fram. Með rannsókninni er hægt að kortleggja leiðslukerfi hjartans, framkalla og meðhöndla takttruflanir.
  hjarta- og æðakerfihjartagátthjartavöðvi
 • Hjáveituaðgerð á fótlegg
  Skurðaðgerð sem er gerð þegar þrengsli eða lokanir í slagæðum í fótlegg valda sárum sem ekki gróa eða verulegum verkjum við gang eða í hvíld.
  skurðaðgerðirhjarta- og æðakerfihjáveituaðgerðfótleggirskurðaðgerðiræðaskurðlækningaræðaskurðaðgerð
 • Hjúkrunarheimili
  Upplýsingar fyrir umsækjendur á hjúkrunarheimili og aðstandendur þeirra
  aldraðirelliheimiliöldrun
 • Hlutabrottnám á ristili og endaþarmi
  Til að tryggja hámarksbata eftir hlutabrottnám á ristli og endaþarmi þarf að fylgja ákveðnu ferli í hreyfingu og næringu fyrir og eftir aðgerð.
  skurðaðgerðirristillendaþarmarbotnlangi13d12g10einnskriftarmiðstöð
 • Hlutabrottnám á ristli og endaþarmi - útskriftarfræðsla
  skurðaðgerðir
 • Hlutabrottnám lunga
  Helstu ástæður hlutabrottnáms lunga eru æxli, sýking eða blöðrur á lungum. Aðgerðin er oftast með brjóstholssjá
  skurðaðgerðirbrjóstholsskurðlækningarbrjóstholssjálungnablöð
 • Hlutabrottnám neðri kjálka
  Hluti af neðri kjálka fjarlægður og hann byggður aftur upp með beini og vöðva. Flipi með beini, vöðva og húð er tekinn af framhandlegg eða fótlegg og græddur í munnbotn í stað þess hluta kjálkans sem er fjarlægður.
  skurðaðgerðirbæklunarskurðlækningarkjálkibarkaraufartúpatracheostomy)háls
 • Holæðaleggur hjá börnum
  Aðgerðin tekur um hálfa klukkustund og að henni lokinni er alltaf tekin röntgenmynd
  börn og unglingarholæðaleggurlyfjaleggurkrabbamein
 • Hrein blöðrutæming - skráningarblað til að meta hve oft þarf að tæma þvagblöðru
  þvagfæraskurðlækningarþvagfærarannsóknirþvagþvagblaðraþvagþvaglátaftöppunpissa
 • Hreyfing og þjálfun í krabbameinsmeðferð
  Þreytar hrjáir um 70% þeirra sem gangast undir lyfja- eða geislameðferð. Mikilvægt er að sporna við þreytu með því að viðhalda þoli og styrk með reglubundinni þjálfun.
  krabbameinkrabbameinþreytageislameðferð
 • Hryggspenging
  Hryggspenging er skurðaðgerð til að hindra hreyfingu í hrygg, létta álagi á taugar og draga úr verkjum.
  bæklunarskurðlækningarskurðaðgerðhryggurmjaðmarkambur
 • Hryggspenging hjá barni
  Hjá börnum er skekkja á hrygg helsta ástæðan fyrir hryggspengingu. Í aðgerðinni eru settar festingar úr málmi til að styðja við hrygginn.
  börn og unglingarbæklunarskurðlækningarhryggurbak
 • Hryggur - samfallsbrot
  Upplýsingar fyrir einstaklinga með samfallsbrot í hrygg vegna beinþynningar
  skurðaðgerðirbeinþynningosteporosis
 • Hugræn atferlismeðferð
  Hugræn atferlismeðferð fer fram í hópi og byggist á fræðslu og heimaverkefnum þar sem kenndar eru aðferðir til að takast á við kvíða og þunglyndistilfinningar.
  geðsjúkdómar og andleg líðanhammindfulnessþunglyndikvíði
 • Hulsa - þjálfun
  Hulsa er eins konar sokkur eða hólkur sem settur er á stúfinn eftir aflimun fótar og er gerð úr siliconefni.
  endurhæfing
 • Húðágræðsla
  Húðágræðsla (hlutþykktar húðágræðsla eða transplant) er skurðaðgerð sem felur í sér að heil húð er flutt yfir og grædd á skaddað svæði til að ná fullum sárgróanda.
  skurðaðgerðirhúðflutningur
 • Húðnetjubólga
  Húðnetjubólga er sýking í húð sem nær ofan í dýpri lög hennar og er því erfiðari viðfangs en aðrar húðsýkingar. Bakteríur sem kallast streptókokkar og stafylókokkar eru helstu sýkingarvaldarnir.
  sýkingar og sýkingavarnirsársýkingstafylokokkarstreptokokkar
 • Húðsýking
  Upplýsingar um tildrög húðsýkingar, helstu áhættuþætti, meðferð og ráð til að sporna við endurteknum sýkingum
  sýkingar og sýkingavarnircellulitesýking í húð
 • Hvað er blóð og af hverju þarf blóðprufur?
  Myndskeið þar sem Viðar Örn Eðvarðsson barnalæknir talar um blóð og af hverju þarf blóðprufur
  börn og unglingarblóðprufurblóðsýniblóðtaka
 • Hvað er klórgas?
  Klórgas er eitruð lofttegund sem myndast þegar klór og sýra blandast saman.
  lungu og öndunarfæriklórgassýraklórgaseitrunbleikiklórhreinsiefni
 • Hvað eru mótefni?
  Mótefni eru prótein sem eru mikilvægur hluti ónæmiskerfis líkamans. Helsta hlutverk mótefna er að vernda okkur gegn innrás sýkla og móta ónæmissvar líkamans.
  ónæmisfræðipróteinsýklarsýkingeitilfrumurbeinmergur meltingigmigaiggigeigd
 • Hvað gera læknar?
  Myndskeið fyrir börn og unglinga. Kalli spyr Viðar lækni um allt á milli himins og jarðar.
  börn og unglingar
 • Hvað get ég gert til að styrkja ónæmiskerfið?
  Frumur og líffæri ónæmiskerfisins eru stöðugt að taka til í líkamanum, losa hann við frumur sem geta myndað krabbamein, dauðan vef og slökkva á bólgu, jafnframt því að viðhalda heilbrigði og hæfni ónæmiskerfisins.
  meltingarfæri og næringónæmisfræðimeltingfæðamatvælivítamín
 • Hvernig myndast brjóstakrabbamein?
  Vöxtur brjóstkirtlanna er háður næringu og vaxtarþáttum eins og hormónum í blóði og er þroska brjóstsins einkum stjórnað af kynhormóninu östrogeni.
  krabbameinbrjóstakrabbamein
 • Hvítblæði hjá börnum
  Áður fyrr lifðu börn sem fengu hvítblæði að meðaltali í nokkra mánuði, en núna verða nær öll börnin hress og frísk aftur árum saman og flest læknast að fullu.
  börn og unglingarhvítblæðieitilfrumuhvítblæðimergfrumuhvítblæðikrabbamein
 • Hypospadias (Of stutt þvagrás)
  Hypospadias kallast það þegar opnun þvagrásar er staðsett undir typpinu en ekki fremst.
  börn og unglingarstutt þvagrástyppiþvagrásarop
 • Hysterectomy /Legnám (english)
  In the procedure the uterus and the cervix are removed.
  kvenlækningaruteruscervixfallopian tubevaginalegnám
 • Hæg magatæming
  Hæg eða seinkuð magatæming (e. gastroparesis) er truflun á meltingu sem hægir á ferð matar frá maga niður í smágirni jafnvel þótt ekkert stífli meltingarveginn.
  næringarfræðitruflun á meltingumagatæmingstíflun í meltingarvegi
 • Hægðaleki - meðferð með Solesta
  meltingarfæri og næringskurðaðgerðirendaþarmur
 • Hægðaleki hjá fullorðnum -greining og meðferð
  Hægðaleki er mjög algengt en oft falið vandamál. Talið er að 5-25 af hverjum 100 full orðn um fái hægðaleka einhvern tímann á lífsleiðinni.
  aldraðirlekihægðir
 • Hægðaleki vegna hægðatregðu hjá barni
  Ef barn missir hægðir í nærbuxur getur það verið vísbending um hægðatregðu og kallast það þá hægðaleki, hægðaklíningur eða framhjáhlaup.
  börn og unglingarhægðalosunhægðirhægðalyf
 • Hægðatregða hjá börnum
  Hægðatregða er algengt vandamál hjá börnum. Það er talin hægðatregða þegar hægðir koma sjaldnar en vanalega, þær eru harðar og lítið kemur í einu.
  börn og unglingarendaþarmurristillmeltingkúka
 • Hækjur
  Tvær hækjur eru notaðar þegar ekki má stíga í veika fótinn eða þegar tylla má létt í. Ein hækja eða göngustafur getur nægt til stuðnings þegar stíga má í veika fótinn.
  stoðkerfi (bein og liðir)slys og áverkarbráðamóttakaslysgöngustafur
 • Höfuðáverkar
  Orsök, einkenni, greining og meðferð höfuðáverka.
  börn og unglingar
 • Höfuðhögg
  Þótt heilinn sé vel varinn í höfuðkúpunni getur minni háttar höfuðhögg valdið varanlegu meini og þungt högg áverkum á honum.
  heili og taugakerfislys og áverkarhöfuðkúpameðvitundarleysihöfuðverkurheilahristingurhöfuðkúpubrot
 • Iðjuþjálfun á Barna- og unglingageðdeild (BUGL)
  Upplýsingar um starfsemi iðjuþjálfara á BUGL. Þar vinna iðjuþjálfar í þverfaglegum teymum á göngu– og legudeild. Þeir sinna ráðgjöf, mati og íhlutun varðandi eigin umsjá, frítíma og samverustundir, skólafærni, félagsfærni, vinnu, skyn– og hreyfifærni ásamt málastjórn.
  börn og unglingarbarnageðlækningarendurhæfingeigin umsjáfrítímisamverustundirskólafærnifélagsfærnivinnuskyn– og hreyfifærnimálastjórn.
 • Iðrasýking hjá barni - upplýsingar fyrir aðstandendur
  börn og unglingarmeltingarfæri og næringmeltinglystarleysiniðurganguruppköst
 • Infection prevention and Blood donation
  When not to donate blood and when blood donation should be deferred
  sýkingar og sýkingavarnircreutzfeldt-jakobhivhtlvlifrarbólgachagasbabesiosiskala-azar
 • Infliximab lyfjagjöf - gigtarsjúkdómur hjá barni
  Infliximab er líftæknilyf sem dregur úr bólguviðbrögðum ónæmiskerfisins. Með því að hemja þessi viðbrögð geta einkenni barnagigtar svo sem liðbólgur, hreyfiskerðing, verkir og þreyta minnkað.
  börn og unglingarlyflækningarlíftæknilyfremicadeflixabiinflectraremsimamethotrexatedreypi
 • Infliximab lyfjagjöf vegna gitarsjúkdóms
  Infliximab er notað við bólgugigtarsjúkdómum eins og iktsýki, sóragigt og hryggikt auk ýmissa annarra sjálfsofnæmissjúkdóma.
  gigtarlækningar
 • Inflúensa
  Inflúensa er veirusjúkdómur í öndunarfærum sem gengur í árvissum faröldrum, oftast um miðjan vetur.
  sýkingar og sýkingavarnirkvefhóstihöfuðverkurbeinverkirinfluensa
 • Innhelling í þvagblöðru með Gepan
  Gepan er notað við millivefjablöðrubólgu, endurteknum þvagfærasýkingum, ofvirkri þvagblöðru og krónískri bólgu í þvagblöðru eftir geislameðferð.
  þvagfæraskurðlækningarþvagblaðraþvagrásaropþvagleggur
 • Innri festingar fjarlægðar
  Beinbrot eru fest með innri festingum sem stundum þarf að fjarlægja. Í aðgerðinni er skorið í gamla skurðinn og festingar fjarlægðar.
  skurðaðgerðirbeinbrot
 • Insúlíndæla
  Insúlíndæla skammtar stöðugan grunnskammt, basal, allan sólarhringinn.
  börn og unglingar
 • Insúlínþolpróf
  Með innsúlínþolprófi eru fengnar upplýsingar um framleiðslu hormóna í heiladingli.
  innkirtlar (sykursýki o.fl)heiladingullblóðsykurkortisól. blóðprufa
 • Intensive Care Unit E6 in Fossvogur - information for next of kin - Gjörgæsludeild E6 í Fossogi (enska)
  svæfinga- og gjörgæslulækningar
 • Ígræði í lamað raddband
  Ígræði úr goretex er komið fyrir í lömuðu raddbandi í þeim tilgangi að ná betri lokun raddbanda og þar með styrkari rödd.
  háls, nef, eyru og augu
 • Ígræðsla innþekju í hornhimnu auga
  Hornhimnuígræðsla getur komið að gagni ef bjúgur, ör, óregluleg lögun eða bólga í hornhimnunni draga úr ljósflæði um hana og skerðir sjón.
  augnlækningar
 • Ísetning gullkornaí blöðruhálskirtil
  Til að geta gefið háa geislaskammta í meðferð við krabbameini í blöðruhálskirtli þarf að staðsetja geislasvæðið af nákvæmni. Þrjú gullkorn á stærð við hrísgrjón eru sett í blöðruhálskirtilinn til að fá nákvæma staðsetningu en þau sjást betur á röntgenmynd en sjálfur blöðruhálskirtillinn.
  skurðaðgerðirnýru og þvagfærikrabbameinþvagfæri11a
 • Ísetning ígrædds blóðskilunarleggs
  Ígræddur blóðskilunarleggur er lagður þegar ákveðið hefur verið að nota legg fyrir blóðskilun í langan tíma.
  æðaskurðlækningarnýru og þvagfæriblóðskilunkviðskilun
 • Ísetning ósæðarloku með þræðingartækni
  hjarta- og æðakerfi
 • Ísetning stoðleggs milli nýra og þvagblöðru
  Svokallaður JJ-stoðleggur er settur milli nýra og þvagblöðru vegna nýrnasteina til að tryggja öruggt flæði þvags úr nýra meðan á steinbrjótsmeðferð stendur eða vegna þrengsla í þvagleiðara af öðrum orsökum.
  skurðaðgerðirþvagblaðranýrnasteinnþvagleiðaristeinbrjóturþvagrás
 • Ísetning stoðleggs milli nýra og þvagblöðru á æðaþræðinga- og inngripsröntgendeild
  JJ- stoðleggur er settur milli nýra og þvagblöðru vegna vandamála í þvagleiðara til að tryggja öruggt flæði þvags úr nýra.
  þvagfæraskurðlækningarjj stoðleggurþvagleiðarinephrostomy
 • Ísótoparannsókn af gallvegum
  Ísótóparannsóknin veitir meðal annars upplýsingar um lifur og gallblöðru.
  myndgreining
 • Ísótóparannsókn - octreoskann
  Í rannsókninni er leitað að æxlum sem hafa sérhæfða viðtaka.
  myndgreiningpicoprep
 • Ísótóparannsókn af beinum
  Ísótóparannsóknin sem veitir upplýsingar um bein og liði.
  stoðkerfi (bein og liðir)rannsóknirmyndgreining
 • Ísótóparannsókn af beinum - tveggja fasa
  Ísótóparannsókn á beinum og liðum sem er gerð í tvennu lagi með 2-3 klukkustunda bili.
  myndgreining
 • Ísótóparannsókn af heilablóðflæði
  Ísótóparannsóknin veitir upplýsingar um blóðflæði til heila. Rannsóknin tekur 90-120 mínútur.
  rannsóknarsvið
 • Ísótóparannsókn af höfði
  Ísótóparannsóknin á höfði veitir upplýsingar um virkni taugaboðefnisins dópamíns (DaTScan)
  myndgreiningdatscan
 • Ísótóparannsókn af kalkkirtlum
  Ísótóparannsókn veitir upplýsingar um starfsemi kalkkirtla
  myndgreiningröntgenrannsókn
 • Ísótóparannsókn af lungum
  Ísótóparannsókn af lungum veitir upplýsingar um starfsemi lungna (loftflæði og blóðflæði).
  lungu og öndunarfærimyndgreining
 • Ísótóparannsókn af magatæmingu
  Ísótóparannsóknin veitir upplýsingar um hvernig maginn tæmir sig
  myndgreiningmeltingarfæri og næringmagi
 • Ísótóparannsókn af munnvatnskirtlum
  Ísótóparannsóknin veitir upplýsingar um starfsemi munnvatnskirtla. Gera þarf ráð fyrir að rannsóknin taki um 60 mínútur.
  myndgreining
 • Ísótóparannsókn af nýrum (DMSA)
  Ísótóparannsóknin veitir upplýsingar um starfsemi nýrna.
  myndgreiningröntgen
 • Ísótóparannsókn af nýrum (MAG3)
  Ísótóparannsóknin veitir upplýsingar um starfsemi nýrna.
  myndgreiningröntgen
 • Ísótóparannsókn af nýrum Sestamibi
  Ísótóparannsóknin veitir upplýsingar um starfsemi nýrna.
  myndgreiningröntgen
 • Ísótóparannsókn af skjaldkirtli
  Ísótóparannsóknin veitir upplýsingar um starfsemi skjaldkirtils.
  myndgreining
 • Ísótóparannsókn á hjartavef
  Ísótóparannsóknin sem veitir upplýsingar um uppsöfnun ákveðinna próteina í hjartavef.
  hjarta- og æðakerfirannsóknirmyndgreining
 • Ísótóparannsókn vegna Meckel´s poka
  Ísótóparannsóknin veitir upplýsingar um hvort Meckel´s poki sé til staðar á görn. Hann verður til á fósturstigi en á að hverfa. Ef ekki getur það valdið ertingu og sárum í görnum.
  myndgreininggörnþvagblaðraröntgen
 • Jáeindaskann
  Rannsóknin veitir upplýsingar um óeðlilega virkni eða bólgur í líkamanum. Geislavirkt efni er gefið í æð og einnig tekin tölvusneiðmynd.
  myndgreiningmyndgreiningröntgengeislavirk
 • Jáeindaskann - Ráðlagt mataræði fyrir rannsókn
  Til að auka gæði rannsóknarinnar er mælt með að fylgja eftirfarandi leiðbeiningum um mataræði daginn áður en rannsóknin fer fram. Miðað er að því að draga úr neyslu á kolvetnum en auka fitu og prótein í fæðu
  meltingarfæri og næringrannsóknarsviðrannsóknirnæringarfræðiráðlagtmataræðijáeindaskannjáeindaskannirannsókn
 • Jáeindaskann af blöðruhálskirtli
  Blöðruhálskirtill er skoðaður með tölvusneiðmynd og í jáeindaskanna.
  myndgreiningþvagfærarannsóknirþvagfæriröntgentölvusneiðmynd
 • Jáeindaskann af heila (FDG)
  Jáeindaskann (PET/CT) veitir upplýsingar um óeðlilega virkni eða efnaskipti í heila svo sem flogaveiki, æxlisvöxt, vefjaskemmd vegna geislameðferðar eða vitræna skerðingu eins og Alzheimer sjúkdóm
  myndgreiningrannsóknir
 • Jáeindaskann af heila og höfði
  Rannsóknin sem veitir upplýsingar um sjúkdóm í heilavef.
  rannsóknirmyndgreiningheiliheilavefurhöfuðröntgenmyndgreining
 • Kalíumskert fæði - fræðsluefni fyrir einstaklinga með skerta nýrnastarfsemi
  Þegar starfsemi nýrna er skert getur kalíum í blóði safnast upp og valdið vanlíðan eins og ógleði, mæði og brjóstverk.
  meltingarfæri og næringnýru og þvagfærimaturmatreiðslanæringmataræðinýranýru
 • Kalkkirtlar fjarlægðir
  Um undirbúning fyrir aðgerð og meðferð eftir skurðaðgerð / Útskriftarfræðsla
  skurðaðgerðirháls, nef, eyru og augukalkkirtill12ga4
 • Kalsíumskortur í blóði eftir skurðaðgerð vegna ofvirks kalkkirtils
  Eftir að ofvirkur kalkkirtill er fjarlægður, getur styrkur kalsíums í blóði orðið of lágur. Ástandið er yfirleitt tímabundið en nauðsynlegt er að þekkja einkenni og viðbrögð við lækkun á kalsíum í blóði.
  háls, nef, eyru og augu
 • Kannabis og meðganga
  Hvaða áhrif hefur það á barnið ef móðir notar kannabis á meðgöngu?
  meðganga og fæðingfósturfæðingbrjóstagjöf
 • Keiluskurður í staðdeyfingu
  Í keiluskurði er neðsti hluti leghálsins skorinn burtu eftir að þar hafa greinst frumubreytingar.
  skurðaðgerðirkvenlækningarkvenlækningadeild21alegháls
 • Keiluskurður í staðdeyfingu - útskriftarfræðsla
  kvenlækningar
 • Keiluskurður í svæfingu
  Keiluskurður er gerður til að fjarlægja frumubreytingar sem greinst hafa í leghálsi.
  kvenlækningarskurðaðgerðirfrumubreytingarkrabbameinleghálsleghálsspeglun
 • Keisaraskurður
  Keisaraskurður er aðgerð þar sem barn er fætt um skurð sem gerður er á kvið. Aðgerðin er yfirleitt í deyfingu en við sérstakar aðstæður getur þurft svæfingu.
  meðganga og fæðingkvenlækningarskurðaðgerðirfæðingafæðabarnnýburimóðirskurðaðgerðmeðgangasængurlegaleggöng
 • Kiedy ukochana osoba jest umierająca / Þegar ástvinur er deyjandi (pólska)
  Najbliżsi osoby umierającej bardzo często są przytłoczeni zaistniałą sytuacją. W takich chwilach pojawiają się różne uczucia, między innymi obawa, że śmierć będzie dla ich bliskiego niezmiernie trudna.
  lífslokameðferð og andlátpolskie
 • Klamydía
  Klamydíusýking eykur líkur á öðrum alvarlegri sýkingum og því er lögð áhersla á að meðhöndla hana sem fyrst. Klamydía er sjúkdómur sem orsakast af bakteríu og smitast við samfarir um leggöng, við endaþarmsmök og munnmök.
  húð- og kynsjúkdómalækningar
 • Kolvetnalisti - kolvetnainnihald í matvörum
  meltingarfæri og næringnæringmaturmatvara
 • Kolvetnalisti - kolvetnainnihald í matvörum - á ensku / List of carbohydrates
  Carbohydrate content in food
  meltingarfæri og næringarbohydratecarbkolvetnilisti
 • Kolvetnalisti - kolvetnainnihald í matvörum - á pólsku / Tabela węglowodanów
  Zawartość węglowodanów w produktach spożywczych
  meltingarfæri og næringnæringarfræðiklvetniinnihald matvarawęglowodanów
 • Kolvetnatalning fyrir fullorðna
  Kolvetnatalning er árangursrík leið til að hafa stjórn á blóðsykri hjá fullorðnum með sykursýki sem nota bæði grunn- og máltíðarinsúlín.
  meltingarfæri og næring
 • Krabbamein - Hvað gerist í líkamanum
  Hér eru upplýsingar um hvað gerist í líkamanum meðan á krabbameinsmeðferð stendur og ýmis bjargráð við fækkun á blóðflögum og fækkun á hvítum og rauðum blóðkornum.
  börn og unglingarkrabbameinkrabbamein í börnumkrabbameinsmeðferð barna
 • Krabbamein - Næring
  Hér er gerð grein fyrir áhrifum krabbameinsmeðferðar á næringu og mataræði.
  börn og unglingarkrabbameinkrabbameinnæringnæringarræaðgjöfmatarlystorkubættur matur
 • Krabbamein - Ýmis ráð
  Hér má finna ýmis ráð fyrir börn svo að þeim líði betur í krabbameinsmeðferð.
  börn og unglingarkrabbamein hjá börnumstoðmeðferðslökunaræfingar
 • Krabbamein hjá börnum og unglingum
  Meðhöndlun krabbameins hjá börnum og unglingum felst fyrst og fremst í lyfjameðferð, skurðaðgerðum og geislameðferð.
  börn og unglingarkrabbamein í börnumkrabbameineitlaæxlibeinæxlifósturvefsæxli
 • Krabbamein hjá foreldri - samskipti við börn
  Veikindi foreldris hafa áhrif á alla fjölskylduna, bæði á daglegt líf og tilfinningar. Börnin þurfa að fylgjast með svo auðveldara verði fyrir þau að takast á við aðstæðurnar.
  börn og unglingarfélagsráðgjöf
 • Krabbamein í börnum
  Orsök, einkenni, greining og meðferð við krabbameini í börnum.
  börn og unglingar
 • Krabbameinslyfjameðferð
  Krabbameinslyfjameðferð felst í því að barninu eru gefin frumueyðandi lyf. Þau hafa mest áhrif á frumur í vexti.
  börn og unglingarkrabbameinkrabbameinslyfjameðferð
 • Krabbameinsmeðferð - áhrif geislameðferðar og skurðaðgerðar á leggöng
  Leggöng geta þrengst og styst hjá konum við innri og ytri geislameðferð eða eftir skurðaðgerðir á kynfærum.
  krabbameinkynfærisamfarirkynlífsráðgjöfkynlíf
 • Krabbameinsmeðferð - breytt líkamsímynd hjá konum
  Meðal algengustu áhyggjuefna í kynlífi kvenna sem greinst hafa með krabbamein og lokið meðferð er að þeim finnst þær ekki jafn kynferðislega aðlaðandi og áður. Breytt líkamsímynd tengist oftast breyttu útliti, missi á líkamshluta eða breytingum á starfsemi líkamans.
  krabbameinkynlífbrjóstkynfærisamfarirkynlífsráðgjöf
 • Krabbameinsmeðferð - minnkuð kynlöngun hjá konum
  Meðferð krabbameins stuðlar að minni kynlöngun með því að stöðva eða draga úr framleiðslu estrógen hormóna, breyta líkamlegu útliti eða starfsemi líffæra og valda breytingum í slímhúð svo nokkur dæmi séu tekin.
  krabbameinestrógensamfarirkynlífkynlífsráðgjöf
 • Krabbameinsmeðferð - notkun sleipiefna við þurrki í leggöngum
  Sleipiefni (lubricants) eru efni án hormóna sem eru notuð þegar hætta er á að leggangaþurrkur valdi óþægindum eða sársauka vegna núnings við samfarir.
  krabbameinsamfarirslímhúðdimethiconegúmmísmokkurkynlífsráðgjöf
 • Krabbameinsmeðferð - Rakagefandi efni fyrir leggöng
  Þurrkur í leggöngum er meðal algengustu aukaverkana meðferðar vegna krabbameins og algengasta orsök erfiðleika í kynlífi hjá konum í kjölfar hennar. Til að draga úr slíkum þurrki er hægt að nota sleipiuefni eða rakagefandi efni.
  krabbameinkvenlækningarkynfærisamfarirkynlífsráðgjöfkynlíf
 • Krabbameinsmeðferð - útvíkkun legganga með plaststautum eftir geislun á grindarbotn
  Geislun á grindarbotn vegna krabbameins getur haft ýmsar aukaverkanir í för með sér. Ein þeirra eru þrengri og/eða styttri leggöng. Hægt er að fyrirbyggja eða meðhöndla þrengingar í leggöngum með notkun plaststauta. Útvíkkun á leggöngum getur auðveldað bæði kvenskoðun og samfarir.
  krabbameinleggöngsamfarirkynfærikynlífsráðgjöf
 • Krabbameinsmeðferð - Þurrkur í leggöngum
  Þurrkur í leggöngum er meðal algengustu aukaverkana meðferðar vegna krabbameins og algengasta orsök erfiðleika í kynlífi hjá konum í kjölfar hennar.
  krabbameinkvenlækningarleggöngsamfarirkynfærikynlífsráðgjöf
 • Krabbameinsmeðferð hjá barni - geislameðferð
  Tilgangur geislameðferðar getur verið að lækna krabbamein eða halda sjúkdómnum niðri. Lítil börn þarf að svæfa meðan á undirbúningi og meðferð stendur.
  geislalækningar krabbameinabörn og unglingar
 • Krabbameinsmeðferð hjá barni - lyfjameðferð
  börn og unglingarlyflækningarbeinmergurblóðhagurblóðkorn
 • Krabbameinsmeðferð hjá barni - næring
  krabbameinbörn og unglingarnæringarfræðibragðskynlyktarskynmaturlystarleysiógleðiuppköst
 • Krabbameinsmeðferð hjá konum - áhrif þreytu á kynlíf
  Þreyta og orkuleysi eru meðal algengustu fylgifiska krabbameinsmeðferðar og hefur það áhrif á daglegt líf, einnig kynlíf. Mörg ráð sem gefin eru til að takast á við þreytu og orkuleysi eru ráð sem einnig gagnast í kynlífi.
  krabbameinsamfarirorkakynlísráðgjöfkynlíf
 • Kransæðamyndataka - hjartaþræðing
  Kransæðamyndataka (hjartaþræðing) er röntgen- rannsókn sem gerð er til að meta ástand kransæðanna.
  æðaskurðlækningarhjarta- og æðakerfikransæðaþræðingkransæðamyndataka
 • Kransæðasjúkdómur
  Tilgangur þessa fræðsluefni er að veita upplýsingar um einkenni sjúkdómsins, meðferð hans, viðbrögð við brjóstverk og hvað hægt er að gera til að hægja á þróun sjúkdómsins
  hjarta- og æðakerfihjartaæðarbrjóstverkuræð
 • Kviðsjáraðgerð - dagaðgerð á kvenlækningadeild
  Aðgerðin er notuð til greiningar og meðferðar á sjúkdómum í innri kynfærum kvenna, t.d. legslímuflakk, utanlegsþungun, blöðrur á eggjastokkum, greiningar á orsökum ófrjósemi og til að gera ófrjósemisað, og til að greina bráða verki sem grunur er á að geti verið frá kvenlíffærum.
  kvenlækningargreinginarlegslímuflakkblöðrur á eggjastokkumófrjósemibráðaverkir í kvenlíffærumutanlegsþungunkynfæri kvennakviðsjáraðgerð
 • Kviðsjárspeglun
  Aðgerð með kviðsjá gegnum 3 göt á kviðveggnum.
  skurðaðgerðir13dkviðveggur
 • Kviðskilun
  Kynning á meðferðarúrræðum við nýrnabilun á lokastigi, sérstaklega kviðskilun sem felst í því að líkamsheitum skilvökva er rennt inn í kviðarhol. Þegar hann er mettaður úrgangs- og umframefnum úr háræðum í lífhimnunni er vökinn látinn renna aftur út.
  nýru og þvagfærinýrablóðnýrnabilunnýrnastarfsemiígræðslablóðskilun
 • Kviðskilun - handhreinsun
  nýru og þvagfæri
 • Kviðskilun - handhreinsun - spjald
  lyflækningar
 • Kviðskilun - hreinlæti
  Hreinlæti í allri umgengni við kviðskilunarlegg og við pokaskipti er mikilvægasta sýkingavörnin.
  nýru og þvagfærinýranýrunýrnasjúkdómarskilunskilunardeildsýklardauðhreinsaðsterile
 • Kviðskilun - Lífhimnupróf
  Tilgangur lífhimnuprófs er að fylgjast með gæðum hreinsunar og virkni lífhimnu. Prófið er gert 4 - 6 vikum eftir að kviðskilun hefst og síðan árlega. Framkvæmd prófsins tekur rúman sólarhring og er gert að mestu heima.
  lyflækningarkviðskilunlífhimnupróf
 • Kviðskilun - notkun sleep-safe
  Leiðbeiningar um notkun sleep safe stjórntækis (næturvélar)
  nýru og þvagfæriskilun
 • Kviðskilun - pokaskipti: Notkun stay safe balance
  nýru og þvagfæriskilunpoki
 • Kviðskilun - Ráðleggingar við einkennum / erfiðleikum í kviðskilun
  Listi yfir helstu vandamál sem geta komið upp í kviðskilun og ráðleggingar um hvernig hægt er að bregðast við þeim.
  nýru og þvagfæriskilunskilunardeildnýranýrukviðleggur
 • Kviðskilun - sundferðir
  nýru og þvagfærikviðskilunarleggursundlaug
 • Kviðskilun - umgengni við kviðskilunarlegg
  Kviðskilunarleggur er mjúk plastslanga sem er lögð inn í kviðarholið. Gæta þarf fyllsta hreinlætis í umgengni við legginn.
  nýru og þvagfæriskilunhúðop
 • Kviðskilun - umgengni við kviðskilunarlegg og húðop
  Kviðskilunarleggur er nauðsynlegur til þess að hægt sé að renna kviðskilunarvökva inn og út úr kviðarholinu. Í gegnum hann er bein og greið leið frá yfirborði húðar um göng inn í kviðarholið. Sem þýðir að náttúrulegar varnir líkamans eru rofnar og því fylgir aukin sýkingarhætta
  nýru og þvagfæriskilun
 • Kviðskilun - vökvajafnvægi; hvernig er þurrþyngd viðhaldið
  nýru og þvagfærinýrunýraskilvökvibjúgurblóðþrýstingur
 • Kviðskilun - vökvajafnvægi; vasaspjald
  nýru og þvagfærinýrunýraskilvökvibjúgurblóðþrýstingur
 • Kviðskilun - þrif á húðopi
  Þrif á húðopi vegna kviðskilunarleggs
  nýru og þvagfærikviðskilun
 • Kviðslit í nafla
  skurðaðgerðir
 • Kviðslit í nára
  skurðaðgerðir
 • Kviðslit í öri eða kviðvegg
  skurðaðgerðir
 • Kviðslit í öri eða kviðvegg - útskriftarfræðsla
  skurðaðgerðir
 • Kviðspeglun
  Kviðspeglun er gagnleg til greiningar á ýmsum sjúkdómum í innri kynfærum kvenna. Má þar nefna legslímuflakk, samgróninga, eggjaleiðarabólgur, utanlegsfóstur og blöðrur á eggjastokkum. Einnig er kviðspeglun notuð til greiningar og rannsókna á ófrjósemi.
  skurðaðgerðir
 • Kvíði barna
  Enginn einn þáttur orsakar kvíða en það er ýmislegt sem getur stuðlað að þróun kvíða og viðhaldið honum. Það er hægt að aðstoða barn við að draga úr kvíða með því að reyna að breyta einhverjum af þeim þáttum sem viðhalda honum.
  börn og unglingarbarnageðlækningar
 • Kvíði og kvíðaraskanir hjá börnum og unglingum
  Um algengustu kvíðaraskanir sem koma fram í bernsku og á unglingsárum.
  börn og unglingarkvíðaröskun
 • Kvíði og þunglyndi - hugræn atferlismeðferð
  Meðferðin heitir hugræn atferlismeðferð og er sálfræðileg meðferð sem hefur verið í örum vexti og útbreiðslu síðasta aldarfjórðunginn og byggist á fjölda árangursrannsókna.
  geðsjúkdómar og andleg líðanhamkvíðiþunglyndiatferlismiðferðhugræn atferlismeðferð
 • Kynfærauppbygging - vaginoplasty - útskriftarfræðsla
  Í aðgerðinni eru kynfæri transkonu byggð upp.
  skurðaðgerðir
 • Kynlífsráðgjöf
  Sérhæfður hjúkrunarfræðingur með þekkingu á kynlífsheilbrigði og samtalsmeðferð sinnir kynlífsráðgjafaþjónustu fyrir sjúklinga sem eru eða hafa verið í meðferð á Landspítala. Í ráðgjöfinni er veittur stuðningur og fræðsla ásamt því að farið er yfir úrlausnir við áhyggjuefnum og vanda tengt kynlífi og nánd.
  annaðkynfærisamfarirkynlífsráðgjöfkynlíf
 • Kynstaðfestandi hormónameðferð fullorðinna
  Tilgangur þessa fræðsluefnis er að veita upplýsingar um kynstaðfestandi hormónameðferð fullorðins trans fólks.
  lyflækningarannaðhormónameðferðkynstaðfesting
 • Kæfisvefn - upplýsingar
  Fræðsla fyrir þá sem eru með kæfisvefn, aðstandendur þeirra og aðra sem hafa áhuga á svefni.
  lungu og öndunarfærisvefnrannsóknirsvefnmælingsvefnöndunartækia3hrotur_hrjótasvefnepworthemblabitgómur
 • Lagfæring á holubringu
  Holubringa er meðfæddur galli á lögun brjóstkassa. Ef holan í bringunni er það djúp að hún hefur áhrif á starfsemi hjarta og lungna kemur til álita að laga það með aðgerð.
  skurðaðgerðirpectus excavatum
 • Landspítalaappið
  Landspítalaappið er smáforrit í boði Landspítala. Í appinu birtast upplýsingar er varða dvöl þína á spítalanum t.d. upplýsingar um innlagnir/komur, tímabókanir, skráðar ofnæmisupplýsingar, fræðsluefni og stöðu rannsókna, biðlista og tilvísana.
  annaðsjúklingaapplandspítalaapp
 • Langvinn lungnateppa - ráðleggingar um næringu
  Langvinn lungnateppa getur leitt til þyngdartaps og missis á vöðvastyrk hjá þeim sem eiga erfitt með að nærast.
  lungu og öndunarfærinæringarfræði
 • Langvinn lungnateppa (LLT) - upplýsingar fyrir sjúklinga og aðstandendur
  Langvinn lungnateppa er sjúkdómur sem ekki læknast en hægt er að halda einkennum í skefjum með réttri og markvissri meðferð.
  lungu og öndunarfærilunguberkjubólgalungnaþembaöndunþindloftvegiröndunarfærireykingarastmiloftúðiþindblásturhóstipepsúrefni
 • Langvinn veikindi barns
  Upplýsingar fyrir foreldra sem eru óvinnufærir vegna veikinda barns í meira en tvo mánuði
  félagsráðgjöffélagsráðgjöf langgvinn veikindibörn barn
 • Laseraðgerð vegna stækkunar á blöðruhálskirtli
  Farið er upp í þvagrásina með speglunartæki og þau svæði blöðruhálskirtils sem þrengja að þvagrásinni fjarlægð með laser.
  skurðaðgerðirþvagtregðaþvagteppaþvagfærasýkingþvaglátþvagblaðra
 • Leghálsspeglun
  Leghálsspeglun er rannsókn þar sem leghálsinn er skoðaður með smásjá. Speglað er ef frumubreytingar finnast við krabbameinsskoðun á leghálsi eða kvenskoðun vekur grun um möguleg vandamál.
  kvenlækningareggjaleiðarilegeggjastokkarleggöng
 • Legnám
  Upplýsingar fyrir konur sem eru að undirbúa sig undir legnám
  kvenlækningarlegnám
 • Legspeglun í staðdeyfingu
  Legspeglun er rannsókn til að skoða inn í legið. Hún er framkvæmd í staðdeyfingu og á svipaðan hátt og kvenskoðun. Með legspeglun er hægt að greina orsakir vissra vandamála
  kvenlækningarlegdeyfingstaðdeyfingspeglun
 • Legspeglun í svæfingu
  Legspeglun er aðferð til að skoða inn í legið, greina mögulega sjúkdóma þar og meðhöndla þá.
  kvenlækningarlegspeglunlegundirbúningsfræðslaútskriftarfræðsla
 • Legvatnsleki
  Að bregðast við legvatnsleka við lok meðgöngu frá 37. viku og hvaða rannsóknir þarf.
  meðganga og fæðinglegvatnleghálsleggöngþvaglekiútferðhríðir
 • Leiðir til að spara líkamsorkuna - hagnýt ráð fyrir fólk í veikindum og bataferli
  iðjuþjálfuncovid-19
 • Liðagigt hjá börnum - stuðningsmeðferð
  Stuðningsmeðferð fyrir börn sem eru með barnaliðagigt og fjölskyldur þeirra
  börn og unglingarliðbólga
 • Lifrarsjúkdómar á Íslandi
  Fræðslumynd sem Félag lifrarsjúkra lét gera þar sem rætt er við sérfræðinga á Landspítala og sjúklingar lýsa reynslu sinni af glímunni við lifrasjúkdóma.
  innkirtlar (sykursýki o.fl)lyflækningarlifur
 • Lithotripsy treatment of children
  Lithotripsy treatment for kidney stones in the lithotripsy machine Mjölnir has the purpose of breaking down or crushing crystal like substances (a stone or stones) that have formed in the kidneys.
  nýru og þvagfæriskurðaðgerðirkidneynýruurinary disease
 • Lithotripsy treatment procedure
  Lithotripsy treatment procedure for kidney stones in the lithotripsy machine Mjölnir has the purpose of breaking up or crushing crystal like substances (a stone or stones) that have formed in the kidneys.
  nýru og þvagfæriskurðaðgerðirkidneynýrumjölnirurainary desease
 • Lithotripsy treatment under anesthesia
  Lithotripsy treatment procedure for kidney stones in the lithotripsy machine Mjölnir has the purpose of breaking up or crushing crystal like substances (a stone or stones) that have formed in the kidneys.
  nýru og þvagfærikidneynýruurinary disease
 • Litningarannsókn á meðgöngu
  Litningarnir bera erfðaefni líkamans. Afbrigðilegur fjöldi eða afbrigðileg bygging einstakra litninga getur valdið andlegri eða líkamlegri fötlun.
  meðganga og fæðinglitningarfæðingmeðgangaerfðaefnilitningagallidownsheilkennifylgjusýnatakalegástungafósturgreiningardeild
 • Líðan foreldra barna - sálfræðiþjónusta Vökudeildar
  Að eignast barn sem þarf á gjörgæslu á Vökudeild að halda er flestum foreldrum áfall. Starfsfólk Vökudeildar veit hve streituvaldandi dvöl á deildinni er. Foreldrar eru hvattir til að leita til þeirra með allar þær spurningar sem kunna að vakna og ef þeir hafa þörf fyrir að tala um líðan sína.
  kvenlækningarsálfræðiþjónustaáfalleftir fæðingusálfræðiþjónusta
 • Líffæragjafir á Íslandi
  Fræðslumynd um fyrirkomulag líffæragjafa hér á landi.
  nýraígræðsla og nýragjöflíffærinýrunýratransplant
 • Lífhimnubólga
  Lífhimnubólga er sýking í lífhimnunni, alvarlegasta vandamálið sem getur fylgt kviðskilun.
  nýru og þvagfærikviðskilunperitonitislífhimnaskilun
 • Líknarmeðferð
  Líknarmeðferð er veitt í þeim tilgangi að bæta líðan og lífsgæði sjúklinga sem eru með langvinna og lífsógnandi sjúkdóma, t.d. krabbamein, hjarta-, lungna-, tauga- og nýrnasjúkdóma.
  lífslokameðferð og andlátlíknardeildlíknarmeðferðlíknandi meðferð
 • Lokun á opi milli hjartagátta
  Opi á milli hjartagátta er lokað til að koma í veg fyrir blóðflæði milli gáttanna og minnka þannig hættu á að blóðtappar myndist.
  skurðaðgerðirhjartaþræðinglokun milli gáttaop milli gáttablóðtappi
 • Lungnabólga
  Lungnabólga er sýking í neðri öndunarvegum. Einstaklingar á öllum aldri getur fengið lungnabólgu en hún er algengust hjá ungum börnum, fólki eldra en 65 ára og einstaklingum með undirliggjandi heilsufarsvanda. Lungnabólga getur verið misalvarleg.
  lungu og öndunarfæri
 • Lungnakrabbamein (enska)
  A booklet intended for patients who are diagnosed with lung cancer, as well as for their relatives
  lungu og öndunarfæri
 • Lungnarannsóknarstofa
  Helstu rannsóknir á lungnarannsóknarstofu eru fráblástursmæling, mæling á lungnarúmmáli með þrýstingsaðferð og þynningaraðferð og loftskiptapróf. Þar eru einnig áreynslupróf vegna mæði sem eru gerð með öndunarmælingu, súrefnisupptöku og nefspeglun.
  lungu og öndunarfærilungubrjóstholfráblástursmælinglungnarúmmáliloftskiptapróföndunarmælingsúrefnisupptakanefspeglunöndunarpróffráblástursprófspírómetíaspirometryno mælinglungnarannsóknir
 • Lungnasjúkdómar - langvinnir
  Með stuðningsmeðferð er stuðlað að þv að flýta bata lungnasjúklinga eftir að heim er komið og að sjúklingar geti tekist þar á við að meðhöndla sjúkdóminn á árangursríkan hátt.
  lungu og öndunarfæria3
 • Lungnatrefjun
  Lungnatrefjun er kallað þegar bandvefur kemur í stað heilbrigðis lungnavefs þannig að loftskipti truflast um lungun svo að súrefni fer hvorki inn né koltvísýringur eðlilega út úr líkamanum.
  lungu og öndunarfærilungabandvefsmynduntrefjunpulmonary fibrosisheyrykhóstimæði
 • Lungu - ástunga
  Við lungnaástungu er nál stungið í gegnum brjóstvegg inn í lungað og tekið sýni. Gert ef sést hefur hnúður í lunga eða brjósthimnu á röntgen- eða tölvusneiðmynd.
  lungu og öndunarfærilungabrjósthimna
 • Lyfjabrunnur
  Lyfjabrunnur (Port-A-Cath) er lítið kringlótt málmhylki sem komið er fyrir undir húð. Í lyfjabrunninn er hægt að gefa lyf, vökva, næringu og blóðhluta. Einnig má nota hann til blóðsýnatöku.
  skurðaðgerðir
 • Lyfjabrunnur - ísetning
  Lyfjabrunnur er lítið málmhylki sem komið er fyrir undir húð ofarlega á brjóstvegg. Við hylkið er tengdur grannur leggur sem þræddur er inn í bláæð í brjóstholi.
  skurðaðgerðirport-a-cath
 • Lyfjabrunnur fjarlægður
  Lyfjabrunnur er fjarlægður á göngudeild 10E á Landspítala Hringbraut í aðgerð sem tekur 30 til 60 mínútur og er í staðdeyfingu.
  skurðaðgerðir
 • Lyfjabrunnur hjá börnum
  Lyfjabrunnur er lítið kringlótt hylki oftast úr málmi sem komið fyrir undir húð, vanalega ofarlega á bringunni
  börn og unglingarskurðaðgerðirlyfjabrunnurport-a-cathkrabbamein
 • Lyfjagjöf vegna hrörnunar í augnbotnum
  Við meðferð á hrörnun í augnbotnum er lyfi dælt inn í glerhlaup augans til að reyna að stöðva sjúkdómsferlið eða hægja á því.
  háls, nef, eyru og auguamslerkorthornhimna
 • Lyfjameðferð eftir fósturlát
  Ráðleggingar fyrir konur og aðstandendur um yfjameðferð eftir fósturlát.
  kvenlækningarfósturlátmissa fósturlyfjameðferð
 • Lögræðissvipting
  Með úrskurði getur dómari svipt einstakling lögræði, tímabundið.
  geðsjúkdómar og andleg líðansvipting sjálfræðissjálfræðissviptingsvipting fjárræðisfjárræðissvipting
 • Magaspeglun
  Magaspeglun er rannsókn á efri hluta meltingarvegar, þ.e.a.s. skoðun á slímhúð í vélinda, maga og skeifugörn.
  meltingarfæri og næringspeglunspeglunardeilda311d
 • Magastóma hjá börnum
  Sum börn sem eru með vöðva- og taugasjúkdóma eiga í erfiðleikum með að borða vegna slappleika í vöðvum sem notaðir eru við að tyggja og kyngja. Magastóma getur dregið úr þessu vandamáli.
  börn og unglingargastrostomystomapegpercutan endoscopic gastrostomymic-key
 • Magastóma hjá fullorðnum
  meltingarfæri og næring
 • Mat á framleiðslu vaxtarhormóns - Arginín - GHRH rannsókn
  Arginín - GHRH rannsókn er gerð til að meta framleiðslu heiladinguls á vaxtarhormóni og hvort skortur á því sé til staðar.
  innkirtlar (sykursýki o.fl)heiiladingull
 • Mat á mótefnameðferð einstaklinga með ónæmisgalla
  ónæmisfræðimótefnameðferðlífsgæðakvarðialmenn líðanónæmisgalli
 • Mataræði eftir efnaskiptaaðgerð
  Við efnaskiptaaðgerð eru gerðar breytingar á meltingarvegi. Til að minnka hættu á skorti á næringarefnum er mikilvægt að fylgja vel eftirfarandi leiðbeiningum um mataræði og notkun bætiefna eftir aðgerðina
  næringarfræðimeltingarfæri og næringfæðimorgunverðurhádegisverður
 • Mataræði eftir líffæraígræðslu
  Eftir líffæraígræðslu er mikilvægt að borða næringarríka og fjölbreytta fæðu en jafnframt að gæta að hreinlæti við meðhöndlun matar.
  næringarfræði
 • Mataræði eftir skurðaðgerð í efri hluta meltingarvegar
  Margir hafa lést fyrir aðgerð. Því er mikilvægt að fá ráðleggingar hjá næringarfræðingi til að koma í veg fyrir frekara þyngdartap og vannæringu eftir aðgerð.
  meltingarfæri og næringskurðaðgerðir
 • Mataræði eftir skurðaðgerð í neðri hluta meltingarvegar
  Ráð um mataræði fyrstu vikurnar eftir skurðaðgerð á neðri hluta meltingarvegar
  skurðaðgerðirmeltingarfæri og næringfæðimaturnæring
 • Mataræði eftir skurðaðgerð vegna bakflæðis
  næringarfræðilystarleysipróteindrykkirnæringardrykkirmáltíðfæðimatseðill
 • Mataræði fyrir efnaskiptaaðgerð - undirbúningur fyrir aðgerð
  Efnaskiptaaðgerðir hafa afgerandi áhrif á líf þeirra sem fara í þær. Mataræðið breytist til frambúðar eftir aðgerð. Skammtarnir minnka og sumir þola ekki sama mat og fyrir aðgerð.
  meltingarfæri og næringmaturmeltingmagihjáveituaðgerðþarmarristillfæða
 • Mál í myndum
  Fræðsluefni til að auðvelda samskipti við sjúklinga sem geta ekki eða eiga erfitt með að tjá sig.
  almenn læknisfræðilíðanathafnirtungumálstafróffatnaðurmaturlyfrannsóknirmeðferðklukkanorðalistimeðgangafæðingsængurlega
 • Málörvun ungra barna - Leiðbeiningar talmeinafræðings
  Foreldrar og forráðamenn gegna lykilhlutverki þegar kemur að málörvun ungra barna. Mikilvægt er að huga að ríkulegu málumhverfi strax frá fæðingu og nýta hvert tækifæri til málörvunar, líka áður en börnin fara að tala sjálf.
  iðjuþjálfunörvuntungumálungbörn
 • Medical termination of pregnancy at home
  The pregnancy can be terminated by using medication. If the gestational age is confirmed to be five to nine weeks, the treatment can be done at home. The treatment can be started as soon as the gestational age has been confirmed by ultrasound.
  kvenlækningarmeðganga og fæðing
 • Meðferð barns í nýrnasteinbrjóti
  Meðferð í nýrnasteinbrjótnum Mjölni er veitt í þeim tilgangi að brjóta stein eða steina sem myndast hafa í nýrum.
  þvagfæraskurðlækningar
 • Meðferð í nýrnasteinbrjóti
  Meðferð í nýrnasteinbrjótnum Mjölni er veitt í þeim tilgangi að brjóta stein eða steina sem myndast hafa í nýrum.
  nýru og þvagfærinýraskilunþvagfæriófrískþvaglát
 • Meðferð í nýrnasteinbrjóti í svæfingu
  nýru og þvagfærimjölnir
 • Meðferð með BCG bóluefni (Þvagblöðrukrabbamein)
  BCG bóluefni (veiklaðar berklabakteríur) er notað til að meðhöndla yfirborðslægt krabbamein í þvagblöðru.
  nýru og þvagfæribgb"krabbamein í þvagblöðru"þvagblaðra"veiklaðar berklabakteríur"11a
 • Meðferð með Cystistat
  Cystistat er notað við millivefjablöðrubólgu, endurteknum þvagfærasýkingum og langvinnum bólgum í þvagblöðru eftir geislameðferð.
  þvagfæraskurðlækningarþvagblaðraþvagfæriþvagrásmillivefjablöðrubólgaþvagfærasýiking
 • Meðferð með Epirubicini (Þvagblöðrukrabbamein)
  Krabbameinslyfið Epirubicin er notað til að meðhöndla yfirborðslægt krabbamein í þvagblöðru.
  nýru og þvagfærikrabbameinkrabbameinslyf11aþvagblöðrukrabbamein
 • Meðferð með ialuril
  þvagfæraskurðlækningarþvagblaðraþvagfæriþvagrás
 • Meðferð með Mitomycini
  Mitomycin er krabbameinslyf og jafnframt sýklalyf sem er notað til að meðhöndla yfirborðslægt krabbamein í þvagblöðru.
  krabbameinkrabbameinþvagblaðrasýklalyf11aþvagfæri
 • Meðferð með sárasugu
  Meðferð með sárasugu er sárameðferð sem flýtt getur því að sár grói. Svampur er lagður í sárið og festur með loftþéttri umbúðafilmu. Umbúðir eru tengdar við sárasugu og þannig myndaður undirþrýstingur í sárinu.
  æðaskurðlækningar
 • Meðferð með sárasugu
  Sárameðferð sem flýtt getur því að sár grói. Svampur er lagður í sárið og festur með loftþéttri umbúðafilmu. Umbúðir eru tengdar við sárasugu og þannig myndaður undirþrýstingur í sárinu.
  æðaskurðlækningarskurðaðgerðir
 • Meðgöngusykursýki
  Hjá konum með meðgöngusykursýki nær líkaminn ekki að framleiða nóg insúlín til að viðhalda aukinni þörf og þá hækkar blóðsykurinn í blóði.
  meðganga og fæðingblóðsykurinsúlínhormónmeðgangameðgöngueitrun
 • Meðgöngusykursýki - Ráðleggingar um mataræði
  Konum með meðgöngusykursýki er ráðlagt að borða næringarríka og fjölbreytta fæðu í hæfilegum skömmtum auk D vítamíns og fólats.
  meðganga og fæðingmeðganganæringmataræðisykursjúkurblóðsykursmælingnæringarstofa
 • Meniére sjúkdómur
  Meniére sjúkdómur er talinn er stafa af röskun í líffærum í innra eyra, það er bogagöngunum sem hafa áhrif á jafnvægi og kuðungnum sem hefur hlutverki að gegna í heyrn.
  háls, nef, eyru og augu
 • Methicillin ónæmir Staphylococcus aureus - MÓSA
  sýkingar og sýkingavarnir
 • Methotrexate lyfjagjöf - gigtarsjúkdómur hjá barni
  Methotrexate er notað til að bæla ónæmiskerfið og getur þannig hjálpað til við að draga úr einkennum barnagigtar svo sem bólgum í liðum, hreyfiskerðingu, verkjum og þreytu.
  börn og unglingarbarnagigt
 • Methotrexate lyfjagjöf undir húð hjá barni
  börn og unglingarlyfjagjöf undir húðgigtarlyfgigt barnabarnagigt
 • Methotrexate lyfjagjöf vegna gigtar
  Methotrexate lyfið bælir niður ónæmiskerfið og er notað við liðbólgu- og sjálfsónæmissjúkdómum. Einnig við ýmsum tegundum krabbameina.
  krabbameinónæmisfræðifólinsýra
 • Methotrexate meðferð vegna utanlegsþungunar
  Upplýsingarit um lyfið Methotrexate, sem er krabbameinslyf og er notað til að stöðva vöxt frumna sem skipta sér hratt. Lyfið stöðvar vöxt þungunarvefs, hvar sem hann er staðsettur, og gerir líkamanum kleift að fjarlægja vefinn.
  kvenlækningarmethotrexate meðferðutanlegsþungunutanlegsfóstur
 • MICRA gangráður
  MICRA gangráður er settur í völdum tilfellum hjá fólki með gáttatif sem meðferð við hægum hjartslætti þegar lyfjameðferð hefur ekki borið tilætlaðan árangur.
  hjarta- og æðakerfihjartagáttatifgollurshús
 • Miðmætisspeglun
  Í miðmætisspeglun er gerður lítill skurður fyrir ofan bringubein og farið inn með speglunartæki, eitlar í miðmætinu skoðaðir og tekin vefjasýni til rannsóknar.
  skurðaðgerðir13dspeglunvefjasýni
 • Minnismóttaka á Landakoti - taugasálfræðileg skoðun
  Með taugasálfræðilegri skoðun er hægt að aðgreina meinlausar minnistruflanir og alvarlegri minnistruflanir sem geta verið af völdum sjúkdóma.
  aldraðirtaugasálfræðiminniminnisleysilandakotminnismóttaka
 • Minnkun á barkakýli
  Áberandi barkakýli er minnkað með því að slípa það niður.
  háls, nef, eyru og augu
 • Miscarriage during the first trimester
  Miscarriage during the first trimester is a common occurrence. What causes miscarriage is not fully known and in most cases, because of the commonness, the cause is not researched particularly. In most cases, what happened and why will never be known.
  kvenlækningarpregnancyvaginal bleedingmenstrual period
 • Missir barns - félagsráðgjöf til foreldra
  Upplýsingar til foreldra um réttindamál við missi barns
  félagsráðgjöfmeðganga og fæðingfósturlátsorgarleyfifæðingarorlofmeðgangaandlát
 • Missir barns við fæðingu
  Fræðsla fyrir foreldra sem eignast andvana barn eða missa barn fljótlega eftir fæðinguna.
  lífslokameðferð og andlátáfallsorgdauði
 • Missir fósturs/barns á 12. - 22. viku meðgöngu
  lífslokameðferð og andlátmeðganga og fæðingupplýsingarit - þegar gleðin breytist í sorg
 • Missir fósturs/barns á meðgöngu - upplýsingar til aðstandenda
  Missir á meðgöngu var lítið til umræðu áður fyrr. Nú er sorg vegna slíks missis viðurkennd. Aðstandendum foreldra sem missa á meðgöngu er gagn að ráðleggingum.
  meðganga og fæðingsorgsorgarviðbrögðfósturmissir
 • Missir fósturs/barns eftir 22. viku meðgöngu
  lífslokameðferð og andlátmeðganga og fæðingþegar gleði breytist í sorg
 • Mjaðmarbrot - skurðaðgerð og endurhæfing
  brjóstholsskurðlækningarskurðaðgerðirstoðkerfi (bein og liðir)mjöðmlærleggur
 • MND - teymið
  Upplýsingar um þá stuðnings- og meðferðaraðila sem MND sjúklingar og aðstandendur þeirra geta leitað til.
  heili og taugakerfihreyfihrörnunmndmnd
 • MND sjúkdómur - kynlíf og nánd
  Kynheilbrigði og kynlíf eru mikilvæg fyrir vellíðan fólks óháð aldri, aðstæðum eða heilsu. Tilgangur þessa fræðsluefnis er að veita pörum, þar sem annar er með MND, upplýsingar um áhrif sjúkdómsins á kynlíf og nánd til að auðvelda umræðu um kynlífstengd málefni.
  ónæmisfræðilyflækningarmndkynlífnánd
 • Movicol adult, movicol junior og miralax - Blöndun og notkun lyfs
  lyfjaþjónustalyf við hægðatregðu
 • MÓSA sýking - upprætingarmeðferð
  Leiðbeiningar um fimm daga upprætingarmeðferð vegna MÓSA bakteríu
  sýkingar og sýkingavarnirmósisýkingavarnirsótthreinsun
 • Mósasmit
  Í þessum bæklingi eru almennar upplýsingar um varúðarráðstafanir og meðferð þegar grunur leikur á að sjúklingur sé með MÓSA.
  sýkingar og sýkingavarnirmósasmitmósasmitsjúkdómar
 • Mótefnameðferð - fylgihlutir fyrir mótefnagjafir undir húð
  annaðfylgihlutirmótefnagafir
 • Móttökugeðdeild Landspítala
  Móttökugeðdeild 33C er ein fjögurra bráðageðdeilda Landspítala, almenn legudeild þar sem dvelur fólk með margvíslegan vanda allan sólarhringinn.
  geðsjúkdómar og andleg líðansjálfsvígstuðningsviðtöllistasmiðja
 • Munnvatnskirtill fjarlægður
  Munnvatnskirtlarnir framleiða munnvatn og fer tegund aðgerðar eftir því í hvaða kirtli mein er staðsett og stærðar þess. Algengast er að gerðar séu aðgerðir á vangakirtli eða kjálkabarðskirtli.
  skurðaðgerðirháls, nef, eyru og auguvangakirtillkjálkabarðskirtill
 • Myndataka af æðum í heila (Cerebral angiography)
  Æðamyndataka er röntgenrannsókn þar sem ástand slagæða er skoðað í staðdeyfingu.
  myndgreiningslagæðröntgenrannsókn
 • Mænuskaði
  Mænuskaði getur valdið lömun í vöðvum, skyntapi og truflun á annarri líkamsstarfsemi sem er neðan við mænuskaðann, svo sem öndun, stjórnun á blóðþrýstingi, þvagi og hægðum
  sjúkraþjálfunsjúkraþjálfun
 • Mænuskaði - ráðleggingar um mataræði
  Hér eru dregin fram atriði sem eru mikilvæg til efla heilbrigði og minnka hættu á fylgikvillum afleiðinga mænuskaða.
  meltingarfæri og næringskingþrýstingssárhægðatregðaofþyngdbeinþynning
 • Neðanrás hjá barni (hypospadiasis)
  Neðanrás kallast það þegar þvagrás er of stutt við fæðingu þannig að þvagrásaropið kemur út neðanvert á typpinu en ekki fremst. Það getur haft áhrif á kynlíf í framtíðinni og skipt máli varðandi útlit kynfæra. Unnt er laga typpið með aðgerð þar sem þvagrásin er lengdÖ
  börn og unglingarhypospadiasis22dþvagrás
 • Nefblæðing
  Nefblæðingar verða þegar litlar æðar innan í nefinu opnast. Helstu orsakir eru erting vegna þurrks, að snýta sér harkalega, áverki, hár blóðþrýstingur og blóðþynnandi lyf.
  slys og áverkarheili og taugakerfiháls, nef, eyru og auguslímhæð
 • Nefsjáraðgerð
  Í nefsjáraðgerð er speglunartæki fært inn um nasirnar. Þannig fæst góð innsýn þegar gera á aðgerðir í nefholi og nefskútum.
  skurðaðgerðirháls, nef, eyru og augu
 • Neyðarmóttaka fyrir þolendur kynferðisofbeldis - upplýsingar um meðferð og eftirfylgd
  Fræðsla um meðferð og eftirfylgd þolenda kynferðisofbeldis sem koma á Neyðarmóttöku fyrir þolendur kynferðisofbeldis.
  bráðamóttakanauðgunlögfræðingurofbeldibrotaþolikynferðisbrot
 • Neyðarmóttaka kynferðisofbeldis - sálfræðiþjónusta
  Þolendum kynferðisofbeldis sem leita til neyðarmóttöku Landspítala stendur til boða að fá aðstoð sálfræðings sem hefur sérhæft sig í úrvinnslu kynferðisofbeldis.
  slys og áverkarsálfræðiþjónustanauðgunlögfræðingurofbeldibrotaþolikynferðisbrotbráðamóttaka
 • Neyðarmóttaka vegna kynferðisofbeldis - hlutverk lögmanna
  Allir þolendur kynferðisbrota sem leita á neyðarmóttöku eiga rétt á viðtali við réttargæslumann, óháð ákvörðun um kæru.
  bráðalækningarslys og áverkarnauðgunlögfræðingurofbeldibrotaþolikynferðisbrot
 • Neyðarsprauta við blóðsykurfalli
  Myndskeið með leiðbeiningum við blóðsykurfalli
  börn og unglingarblóðsykurfallsykursýki 1blóðskykurinsúlín
 • Niðurgangur af völdum bakteríunnar Clostridium difficile
  Í þessum bæklingi eru almennar upplýsingar um einkenni og meðferð vegna niðurgangs af völdum bakteríunnar Clostridium difficile.
  sýkingar og sýkingavarnirniðurgangurmatareitrun
 • Nierównego kształtu główki - Aflögun á höfuðkúpu barna (pólska)
  Jeśli dziecko zazwyczaj śpi z główką zwróconą w tę samą stronę, czaszka będzie bardziej płaska po tej stronie i kości głowy również się zdeformują.
  börn og unglingarsjúkraþjálfunpolskie
 • Noroveirusýking (Norwalk)
  Á þessum síðum eru almennar upplýsingar um einkenni og meðferð á niðurgangi af völdum Norwalkveira
  sýkingar og sýkingavarnirnóróveirusýkingnoroveirusýkingniðurgangurnoro
 • Notkun insúlíns á meðgöngu - leiðbeiningar um lyfjagjöf
  Ef blóðsykur verður of hár á meðgöngu getur verið nauðsynlegt að nota insúlín til að lækka hann. Of hár blóðsykur getur haft áhrif á líðan barns á meðgöngu og eykur líkur á að barn verði of þungt
  kvenlækningarmeðganga og fæðinginnkirtlar (sykursýki o.fl)blóðsykurmeðgangainsúlín
 • Notkun ópíóíða á meðgöngu
  Ópíóíðar eru efni sem unnin eru úr valmúaplöntu eða hafa sambærilega efnafræðilega byggingu. Auk verkjastillandi áhrifa geta ópíóíðar valdið syfju, sljóleika og sælutilfinningu. Þau eru einnig ávanabindandi og getur fólk fundið fyrir sterkum fráhvarfseinkennum við að hætta notkun þeirra
  meðganga og fæðing
 • Nóróveirusýking á spítala
  Nóróveirusýking er af völdum veira sem valda bráðum einkennum í meltingarvegi manna. Hún er algengasta orsök innlagnar á spítala vegna sýkinga í meltingafærum.
  sýkingar og sýkingavarnirnóróveirasýkingarsýkingavarnirnóróveirusýkingarnoroveirusýkingniðurgangurnoro
 • Núvitund og slökun
  Slökun og núvitund er eiginleiki sem gott er að geta gripið til í amstri dagsins.
  geðsjúkdómar og andleg líðannúvitundslökun
 • Nýburagula - meðferð með ljósateppi heima - fræðsluefni
  Nýburagula stafar af bilirubini sem er gult litarefni. Það myndast við niðurbrot rauðra blóðkorna í lifur og skilst út með hægðum. Hjá nýburum er lifrin ekki fullþroskuð og nær ekki að brjóta litarefnið niður svo það sveimar í blóðinu og getur valdið gulum litarhætti og slappleika hjá barni
  börn og unglingarnýburiungbörngulaljósateppi
 • Nýburaskimun
  Blóðrannsóknir eru gerðar á öllum nýfæddum börnum til þess að ganga úr skugga um hvort þau hafi sjaldgæfa en stundum mjög alvarlega meðfædda efnaskiptasjúkdóma.
  börn og unglingarblóðrannsóknnýburifæðingefnaskiptasjúkdómarskjaldkirtillnýrnahettur
 • Nýgreind sykursýki af tegund 2 - fyrsta hjálp
  innkirtlar (sykursýki o.fl)diabetesblóðsykurinsúlín
 • Nýragjöf - spurningalisti fyrir mögulega nýragjafa
  nýru og þvagfærinýraígræðsla og nýragjöfnýraþeginýrnaþegi
 • Nýragjöf - upplýsingar fyrir þá sem íhuga að gefa nýra
  Upplýsingar um nýrnasjúkdóma, nýraígræðslu, hverjir geta gefið nýra, áhættu við nýragjöf og fleira sem þessu tengist.
  nýru og þvagfærinýraígræðsla og nýragjöfnýrnasjúkdómarnýrnagjöfnýrnaígræðsla
 • Nýrnabilun - vökvajafnvægi viðhaldið (þurrþyngd)
  nýru og þvagfærinýranýrunýrnasjúkdómarskilunskilunardeild
 • Nýrnahetta fjarlægð
  Í skurðaðgerðinni er öll nýrnahettan fjarlægð. Oftast er aðgerðin gerð með kviðsjártækni en stundum þarf að gera opna skurðaðgerð. Aðgerðin er gerð í svæfingu.
  nýru og þvagfærinýrnahetturskurðaðgerðnýranýru
 • Nýrnaígræðsla
  Fræðsluvefur um nýraígræðslu (nýrnaígræðslu).
  skurðaðgerðirnýraígræðsla og nýragjöfnýraígræðslalíffæragjöfnýraþeginýrnaþeginýragjafinýrnagjafi
 • Nýrnarannsókn - joðhexol útskilnaður
  Með rannsókninni er reiknuð út hreinsigeta nýrnanna. Gefið er joðhexol skuggaefni í æð og mældur styrkur þess í blóði.
  myndgreiningnýraísótópastofaröntgendeild
 • Nýrnasjúkdómar
  Starfsemi nýrnanna er margþætt og einstaklingum lífsnauðsynleg.
  nýru og þvagfærinýrunýranýraþeginýragjafinýragjöfnýrnasjúkdómar
 • Nýrnasteinar
  Nýrnasteinar verða til í nýrum þegar sölt falla út í þvagi og mynda steina. Sumir losna með þvaginu en aðrir festast í nýra eða þvagleiðara og valda þá einkennum
  nýru og þvagfærinýranýrnasteinbrjótursteinbrjóturspeglun11a
 • Nýrnasteinar - forvarnir
  Æskilegt er að huga að mataræði og lífsháttum til að minnka líkur á steinamyndun.
  nýru og þvagfærinýrnasteinnnýra
 • Nýrnasteinataka gegnum húð
  Steinar í nýrnaskjóðu eru fjarlægðir eða brotnir niður með speglunartæki í gegnum lítið op á húð sem nær inn í nýra.
  skurðaðgerðir
 • Næring og máltíðir sjúklinga
  meltingarfæri og næring
 • Næringarríkur matur fyrir börn frá eins árs aldri
  Tilgangur þessa fræðsluefnis er að veita ráðleggingar um næringu fyrir börn frá eins árs aldri sem þurfa meiri næringu til að þyngjast og vaxa betur.
  meltingarfæri og næringnæringarfræði
 • Næringarslanga (PEG) - ísetning næringarslöngu í gegnum húð
  PEG-slöngu er með hjálp holsjár komið fyrir með magaraufun í gegnum húð, yfirleitt vegna þess að gefa þarf næringu í langan tíma.
  meltingarfæri og næringpegpercutaneous endoscopic gastronomy11dspeglunardeild
 • Næturvæta
  Örsök og meðferð við næturvætu barna.
  börn og unglingarpissa undirnæturvætapissa í rúmiðmissa þvag
 • Oddział intensywnej opieki medycznej E6 w Fossvogur - Gjörgæsludeild_E6 í Fossvogi (pólska)
  Informacje dla najbliższych krewnych
  svæfinga- og gjörgæslulækningarpolskie
 • Ofbeldi í nánum samböndum - ráðleggingar
  Ofbeldi í nánum samböndum getur við andlegt, líkamlegt, kynferðislegt og fjárhagslegt. Samantekt um hvar hægt er að fá hjálp.
  slys og áverkarannað
 • Offita barna
  Orsök, greining og meðferð við offitu hjá börnum
  börn og unglingaroffitaofátlotugræðgi
 • Orku- og próteinríkt fæði
  Lystarleysi og óæskilegt þyngdartap er algengur fylgikvilli ýmiss konar veikinda. Þyngdartap getur valdið þreytu og orkuleysi og skert þannig lífsgæði. Til að minnka líkur á að það gerist er mikilvægt að dagleg fæða innihaldi næga orku og næringarefni.
  meltingarfæri og næringlystarleysinæringmatur
 • Ómskoðun á blöðruhálskirtli
  Með ómskoðun er hægt að greina stækkun, bólgu og hnúta í blöðruhálskirtli. Til frekari greiningar getur stundum þurft að taka sýni úr blöðruhálskirtlinum.
  skurðaðgerðirþvagfæraskurðlækningarþvagfærikynfærisæði
 • Ómskoðun í tvíburameðgöngu
  Mælt er með að konur í tvíburameðgöngu fái þéttara eftirlit í meðgöngunni en í einburameðgöngu . Mæðraskoðun og ómskoðun er skipulögð oftar til að fylgjast með vexti, legvatnsmagni og legu barnanna.
  meðganga og fæðingmæðraskoðunmeðgangaþungunmonozygotictvíburidizygoticfósturgallilitningagallifósturgreining
 • Ómun á líffærum í kviðarholi í speglun - ómspeglun
  Í ómspeglun er hægt að ná frumu- eða vefjasýni á nákvæman hátt svo hægt sé að fá greiningu og í framhaldi að gera viðeigandi ráðstafanir um meðferð og frekari eftirfylgd. Ætlað þeim sem fara í ómspeglun (endoscopic ultrasound – EUS) á líffærum í kviðarholi svo sem vélinda, maga, skeifugörn, brisi og gallvegum.
  meltingarfæri og næringendoscopic ultrasoundeusómsjá
 • Ónæmisgallar - hvað er hægt að gera til að draga úr sýkingum?
  Ýmislegt er hægt að gera til að verjast sýkingum. Heilbrigt líferni, bólusetningar og sýkingavarnir eru atriði sem vega þungt í kraftmiklu ónæmissvari og þeir sem eru með skertar ónæmisvarnir eru sérstaklega hvattir til að huga að þessum atriðum
  ónæmisfræði
 • Óráð - upplýsingar til aðstandenda
  Óráð er skyndilegt ruglástand, oftast tímabundið, sem veldur breytingum á því hvernig fólk hugsar og hegðar sér. Óráð er algengur fylgikvilli veikinda og dvalar á sjúkrahúsi. Það dregur úr bata og eykur líkur á öðrum vandamálum.
  svæfinga- og gjörgæslulækningarruglheilabilunalzheiimer
 • Parkinsonsveiki - blóðþrýstingsfall
  Upplýsingar um einkenni, áhrif og úrræði við blóðþrýstingsfalli. En um það bil helmingur Parkinsonssjúklinga er með slíkt einkenni.
  heili og taugakerfiparkinssonsparkinsonsveikiblóðþrýstingsfalltaugasjúkdómartaugalækningar
 • Parkinsonsveiki - hægðatregða
  Upplýsingar um áhrif og úrræði við hægðatregðu. Með hægðatregðu er bæði átt við þegar hægðir eru harðar eða erfitt að koma þeim frá sér og þegar hægðir koma sjaldnar en áður. Flestir einstaklingar með Parkinsonsveiki glíma við hægðatregðu.
  heili og taugakerfihægðatregðaparkinsonsparkinsonsveiki
 • Parkinsonsveiki – kynlíf og nánd
  Þessu fræðsluefni er ætlað að auðvelda pörum, þar sem annar aðilinn er með Parkinsonsveiki, umræðu um kynlífstengd málefni. Með kynlífi er ekki eingöngu átt við kynlífsathafnir heldur einnig kynferðislegan áhuga, kynferðislegt sjálfstraust og nánd.
  heili og taugakerfiheili og taugakerfiparkinssonsparkinsonsveikitaugasjúkdómartaugalækningarkynlífnándkynlífsráðgjöf
 • Parkinsonsveiki - skjálfti
  Upplýsingar um úrræði við skjálfta. Með skjálfta er átt við litlar rykkjóttar hreyfingar sem koma fram í hendi eða fæti. Stundum er skjálfti fyrsta einkenni Parkinsonsveiki, en skjálfti kemur ekki fram hjá öllum.
  heili og taugakerfiskjálftiparkinsonsparkinsonsveiki
 • Parkinsonsveiki og þunglyndi
  Í þessu fræðsluefni er að finna mikilvægar upplýsingar um úrræði við því og hvert er hægt að leita eftir aðstoð
  heili og taugakerfiparkinssonsparkinsonsveikiþunglynditaugasjúkdómartaugalækningar
 • Patient Journey smáforritið
  Upplýsinga plakat um Patient Journey smáforritið. Hvernig á ná í það. Í forritinu eru upplýsingar fyrir þá sem fara í liðskiptaaðgerð á Landspítala.
  skurðaðgerðirsmáforritliðaskiptaaðgerð
 • Patients Without Icelandic Health Insurance - Ósjúkratryggðir - upplýsingar til erlendra sjúklinga og aðstandenda (enska)
  Information about where to go in case of an accident or illness for those without Health insurance - English / Enska
  annaðillnessaccidenthealth insurancepatientspatient
 • PEG-magaslanga til næringargjafar hjá fullorðnum
  meltingarfæri og næringpercutaneousendoscopicgastrostomymagastómaspeglun
 • PETscan - diet guidelines
  To increase the quality of your scan it is recommended that you follow the instructions below on allowed food and drink on the day before your scan. The aim is to reduce intake of carbohydrates but increase intake of proteins and fat.
  rannsóknirrannsóknarsviðdietjáeinsaskann á heilapetscand diet
 • Piparúði og táragas
  Piparúði inniheldur alkalóíðan capsacain og fleiri skylda alkalóíða sem eru mjög ertandi fyrir augu, húð og öndunarfæri.
  háls, nef, eyru og augupiparúðitáragasgasalkalóíðicapsacainoleoresin capsicumoc
 • Próteinskert fæði - fræðsluefni fyrir einstaklinga með skerta nýrnastarfsemi
  Prótein er helsta byggingarefni líkamans. Nauðsynlegt er að borða nægilega mikið af próteinríkri fæðu til að viðhalda vöðvum og vefjum og vinna á sýkingum.
  meltingarfæri og næringnýru og þvagfærimaturmatreiðslanæringmataræðinýranýru
 • Rafkerfi hjartans - rannsókn og meðferð
  Upplýsingar fyrir þá sem eru að fara í rannsókn/brennslu á rafkerfi hjartans vegna hjartsláttartruflana.
  hjarta- og æðakerfihjartsláttartruflanirhjartslátturtorleiðnihnúturgagnráðursinus hnútursleglarhjartaþræðingarstofahjartalínurithjartaómun
 • Raflækningar
  Raflækningar (electroconvulsive therapy, ECT) er meðferð við alvarlegum og meðferðarþráum lyndisröskunum ásamt geðrofi.
  geðsjúkdómar og andleg líðanelectroconvulsive therapyecthjartagátt
 • Rafvending
  Rafvending er gerð hjá fólki með gáttatif eða gáttaflökt til að koma hjartslætti í reglulegan tak.
  hjarta- og æðakerfihjartagáttatifgáttaflöktóregluleguyr hjartslátturhjartsláttaróreglarafstuðblóðþynningarlyfkóvartöflur
 • Ráðgjöf um getnaðarvarnir
  Ráðgjöf og fræðsla fyrir stúlkur um getnaðarvarnir og konur sem hafa farið í fóstureyðingu.
  annaðkvenlækningarfóstureyðingþungunþungunarprófneyðargetnaðarvörngetnaðarvörnpillanlykkjanhettan
 • Ráðleggingar við einkennum / erfiðleikum í kviðskilun
  Listi yfir helstu vandamál sem upp geta komið við kviðskilun og ráðleggingar um hvernig hægt er að bregðast við þeim.
  nýru og þvagfæriskilunardeild
 • Reykingar - upplýsingar fyrir sjúklinga á geðsviði
  Tóbaksreykingar eru mjög algengar meðal þeirra sem takast á við geðræn veikindi. Reykleysismiðstöð geðsviðs Landspítala er opin öllum skjólstæðingum sviðsins.
  geðsjúkdómar og andleg líðanreykleysismiðstöðtóbak
 • RIG-magaslanga til næringargjafar hjá fullorðnum
  RIG-magaslanga er sett til að hjálpa fólki sem gengur illa að nærast að uppfylla þörf fyrir orku- og næringarefni og vökva.
  meltingarfæri og næringgastrostomy
 • Ristill - endurtekning eftir stómaaðgerð
  Upplýsingar um stómaaðgerð og eftir hana.
  skurðaðgerðirristillstóma
 • Ristill - Endurtenging á ristli eftir stómaaðgerð - útskriftarfræðsla
  Útskriftarfræðsla tengd sjúklingafræðslu um endurtengingu á ristli eftir stómaaðgerð
  skurðaðgerðir
 • Ristilpokabólga
  meltingarfæri og næringskurðaðgerðirristillristilveggurþarmar
 • Ristilspeglun
  Ristilspeglun er rannsókn á neðri hluta meltingarvegar þ.e.a.s. skoðun á slímhúð ristilsins.
  meltingarfæri og næringristillmeltingarvegurspeglunæðaleggura311d
 • Ristilstóma
  Ristilstóma er í flestum tilfellum lagt vinstra megin á kvið. Ristillinn er tekinn út í gegnum kviðvegginn og snúið þannig að innri hluti hans snýr út og endinn síðan saumaður við húðina.
  meltingarfæri og næringstómacolonstómaþegistómapokistómaplatastómasamtök
 • Rituximab Lyfjagjöf vegna gigtarsjúkdóms
  Rituximab er líftæknilyf sem í gigtarsjúkdómum er notað sem meðferð við iktsýki, æðabólgum og ýmsum bandvefssjúkdómum.
  gigtarlækningarrituximablíftæknilyfgigt
 • Rof á hringvöðva endaþarms í fæðingu
  Á Íslandi verður rof á hringvöðva endaþarms í um fjórum af hverjum hundrað fæðingum um leggöng. Þessi áverki er algengari við fyrstu fæðingu um leggöng og einnig ef notuð er sogklukka eða töng við fæðingu.
  kvenlækningarmeðganga og fæðingfæðingleggönggrindarbotnspöngspangarsvæði
 • RS-vírus hjá börnum
  RS (repiratory syncytial) vírus er kvefveira en faraldrar af hennar völdum koma árlega á veturna. Hjá ungbörnum getur sýkingin valdið öndunarerfiðleikum. Veiran veldur annars kvefeinkennum og mörg börn fá einnig eyrnabólgu samfara sýkingunni.
  börn og unglingarkvefastmikvefveiraöndunarfæriöndunarstopplungnabólga
 • Saltskert fæði
  nýru og þvagfærimeltingarfæri og næringmaturmatreiðslanæringmataræði
 • Samfall á lunga
  Brjóstholsskurðaðgerð við samfalli á lunga -Lungað fellur oftast saman skyndilega og er ástæðan gjarnan sú að litlar blöðrur hafa myndast á yfirborði þess, þær springa og gat kemur á lungað. Þá lekur loft frá lunganu inn í brjósthol og hluti lungans eða allt fellur saman.
  lungu og öndunarfærilungasamfall í lungabrjóstholloftbrjóstpneumothorax
 • Samtal um meðferðarmarkmið
  Tilgangur þessa fræðsluefnis er að veita fólki með alvarlega sjúkdóma og aðstandendum þeirra upplýsingar um samtal um meðferðarmarkmið, tilgang þess og framkvæmd.
  annað
 • Sálgæsla presta og djákna á Landspítala
  Sjúkrahúsprestar og djákni á Landspítala sinna m.a. sálgæslu og helgihaldi og starfa í samvinnu við aðra heilbrigðisstarfsmenn að velferð sjúklinga og aðstandenda þeirra.
  geðsjúkdómar og andleg líðansjúkrahúspresturtilfinningarkapella
 • Sálræn viðbrögð við alvarlegum veikindum
  Farið yfir algeng viðbrögð við alvarlegum veikindum og bent á hvað hægt er að gera til að aðlagast breyttum aðstæðum.
  geðsjúkdómar og andleg líðanandlátlíðankvíðispenna
 • Sár og sárameðferð
  Um sárameðferð á bráða- og göngudeild G3 og hvernig fylgst er með sárum og hvað þarf að gera þar til sár telst gróið.
  húð, sár og brunislys og áverkarsaumarsáraumbúðir
 • Sáraristilbólga
  Orsök, einkenni, greining og einkenni sáraristilbólgu.
  meltingarfæri og næringmagasárþarmabólga
 • Segavarnarmeðferð
  Með blóðþynningu (segavörnum) er hægt að draga úr líkum á að blóð storkni í blóðrás þar sem hefur orðið skemmd á æðavegg.
  hjarta- og æðakerfiblóðþynningblóðtappiblóðsegiblóðmeinafræðideildkóvarwarfarínmarevandicumarolkransæðastífla
 • Sensor - Sykurnemi fyrir fólk sem er með sykursýki, tegund 1
  Myndskeið sem sýnir hvernig Sensor sykurnemi virkar.
  börn og unglingarsykursýki 1sensorinnsúlíndælainsúlínblóðsykurblóðsykurfall
 • Sérhæfð líknarþjónusta á Landspítala
  Líknarmeðferð er veitt í þeim tilgangi að bæta líðan og lífsgæði sjúklinga sem eru með langvinna og lífsógnandi sjúkdóma.
  lífslokameðferð og andlátlíknarmeðferðandlátheralíknardeildlíknarráðgjöf
 • Sjálfsskaðahegðun- Algengar spurningar og svör
  Upplýsingar fyrir foreldra, fjölskyldur og vini um mögulegar orsakir og einkenni sjálfsskaðahegðunar. Markmiðið er að foreldrar eigi auðveldar með að styðja ungling með óstöðugt geðslag og sjálsskaðahegðun.
  börn og unglingarsjálfsskaðisjálfsskaðahegðunbugl
 • Sjálfsskaðahegðun hjá börnum og unglingum - upplýsingar fyrir aðstandendur
  Upplýsingar fyrir börn og unglinga sem skaða sig eða þekkja einhvern sem skaðar sig.
  börn og unglingarsjálfsskaðiskera sigsjálfsskaði
 • Sjúkdómur - sarklíki - upplýsingar til sjúklinga
  Sjúkdómur af óþekktum orsökum. Bólga sem getur komið fram í nánast öllum líffærum líkamans. Algengast í lungum, liðum, augum, eitlum eða á húð. Getur einnig lagst á lifur, heila og hjarta.
  annaðsarcoidosislungua6
 • Sjúklingaráðin tíu
  Ráðleggingar fyrir sjúklinga um hvernig þeir geti orðið virkari þátttakendur í meðferð sinni.
  hjúkrunalmenn læknisfræðihjúkrunlækningar
 • Sjúkraþjálfun fyrir aldraða á Landakoti
  Æfingar í sjúkraþjálfun fyrir aldraða.
  aldraðirsjúkraþjálfunendurhæfing
 • Skammtakerfi
  Þetta skemmtilega myndband frá Heilsuskólanum sýnir þér hvernig þú getur notað þumalinn, höndina og hnefann til að mæla stærð skammta.
  börn og unglingarnæringnæringarfræðimælitækimatarmælingátröskunbulimíalotugræðgiheilsuskóli
 • Skert nýrnastarfsemi - ráðleggingar um mataræði
  Vegna skertrar nýrnastarfsemi er lögð er áhersla á matvæli sem eru næringarrík frá náttúrunnar hendi, eins og grænmeti, ávexti, ber, hnetur, möndlur og fræ, matvæli úr heilkorni, baunir og linsur, jurtaolíur, hreinar mjólkurvörur, fisk, egg og óunnar kjötvörur. Best er að drekka vatn.
  meltingarfæri og næringnýru og þvagfærinýramaturmataræðinæring
 • Skjaldkirtill allur fjarlægður
  Allur skjaldkirtillinn er fjarlægður með skurðaðgerð / Útskriftarfræðsla
  háls, nef, eyru og augu
 • Skjaldkirtill fjarlægður að hluta
  Hluti skjaldkirtils er fjarlægður með skurðaðgerð / Útskriftarfræðsla
  háls, nef, eyru og augu
 • Skráning nýfædds barns - félagsráðgjöf til foreldra
  Upplýsingar um hvernig haga skuli skráningu á feðrun og forsjá við fæðingu barns.
  meðganga og fæðingsambúðhjónabanddnafaðernimóðirfaðir
 • Skurðaðgerð á brisi, gallvegum og skeifugörn (Whipple´s)
  Upplýsingar um undirbúning fyrir aðgerð og meðferð sjúklinga sem fara í skurðaðgerð á brisi, gallvegum og skeifugörn.
  skurðaðgerðirmeltingarfæri og næringbrisgallvegirskeifugörn13gwhippels
 • Skurðaðgerð á hálsslagæðum
  Slagæðar á hálsi eru opnaðar og hreinsaðar að innan til að minnka hættu á blóðsegareka (blóðtappa) til heila í framtíðinni.
  skurðaðgerðirblóðtappib3a5æðaskurðlækningadeild_a4
 • Skurðaðgerð á hendi í staðdeyfingu
  Um undirbúning og meðferð sjúklinga sem fara í skurðaðgerð á hendi
  skurðaðgerðirhandaraðgerðhendurfingurfingrihönd
 • Skurðaðgerð á kjálka vegna bitskekkju
  Aðgerðin til að lagfæra skekkju á kjálka (bitskekkju). Yfirbit er oftast lagfært með aðgerð á neðri kjálka og undirbit ýmist með aðgerð á öðrum kjálkanum eða báðum.
  skurðaðgerðirháls, nef, eyru og augukjálkibitskekkjabitskekkjayfirbitundirbittannréttingar
 • Skurðaðgerð á kjálka vegna bitskekkju - útskriftarfræðsla
  skurðaðgerðir
 • Skurðaðgerð á lifur
  Hluti lifrar er fjarlægður í skurðaðgerð.
  skurðaðgerðirkviðarhol
 • Skurðaðgerð á maga
  Maginn eða hluti hans er fjarlægður í skurðaðgerð; aðgerðin undirbúin, aðgerðardagur og útskrift.
  skurðaðgerðirinnskriftarmiðstöð10e13d13g
 • Skurðaðgerð á maga - útskriftarfræðsla
  skurðaðgerðir
 • Skurðaðgerð á milta
  Miltað er fjarlægt í skurðaðgerð með kviðsjá eða í opinni aðgerð.
  skurðaðgerðirinnskriftarmiðstöð10e13d13g
 • Skurðaðgerð á ósæð
  Um skurðaðgerðir vegna þrengjandi sjúkdóms í æð sem hindrar blóðflæði eða víkkandi sjúkdóms sem leiðir til myndunar æðagúls.
  skurðaðgerðirblóðflæðiæðagúllblóðþynningalyfhjartaómun
 • Skurðaðgerð á ristli
  Ristill eða hluti hans er fjarlægður í skurðaðgerð.
  skurðaðgerðirristillmataræðimeltingarvegurristilaðgerð
 • Skurðaðgerð á ristli - Mataræði eftir skurðaðgerð í neðri hluta meltingarvegar
  Ristill eða hluti hans er fjarlægður í skurðaðgerð um kviðsjá eða í opinni aðgerð. Í einstaka tilfellum getur þurft að leggja út stóma í aðgerðinni. / Fyrsta máltíð eftir aðgerð er oftast fljótandi fæði en síðan geta flestir borðað fasta fæðu. Rétt er þó að fara rólega af stað í byrjun og gera ráð fyrir einhverjum aðlögunartíma.
  skurðaðgerðirristilskurðaðgerðristillútskriftarfræðslastómimeltinnæringfæðamáltíð
 • Skurðaðgerð á úf og mjúka gómi
  Markmið skurðaðgerðarinnar er að draga úr hrotum og kæfisvefni með því að fjarlægja hluta mjúka gómsins og úfsins.
  skurðaðgerðirháls, nef, eyru og augu"uvulo palato pharyngoplasty"hálskirtlara5b3úfurgómurhrjótahroturkæfisvefnúfurgómurmunnhol
 • Skurðaðgerð á vinstri hluta briss
  Í kviðsjáraðgerð er fjarlægður hluti eða sá hluti briskirtilsins sem liggur vinstra megin við gallganginn
  skurðaðgerðir
 • Skurðaðgerð á þvagleiðara
  Aðgerð á þvagleiðara vegna þrenginga. Gert með kviðsjá í gegnum 3-4 op á kviðvegg.
  skurðaðgerðirþvagleiðariþvagblaðranýraþvagrás
 • Skurðaðgerð í höfði (craniotomy)
  Aðgerð þar sem höfuðkúpa er opnuð (craniotomy) til að komast að meini sem er yfirleitt æxli eða æðagúll í heila.
  skurðaðgerðirhöfuðkúpa
 • Skurðaðgerð í neðri hluta meltingarvegar - ráðleggingar um mataræði
  næringarfræði
 • Skurðaðgerð í svæfingu - ferli sjúklings
  Í þessu myndbandi er lýst ferli sjúklings sem fer í aðgerð með svæfingu á Landspítala
  skurðaðgerðirsvæfinga- og gjörgæslulækningaraðgerðsvæfingsvæfingardeildferliskurðstofaskurðhjúkrunarfræðingursvæfingalæknirskurðarborðæðaleggurvöknunardeildvakning
 • Skurðaðgerð vegna brjóskloss í hálsi
  Skurðaðgerð vegna brjóskloss eða þrenginga í mænugöngum í hálsi. Það er kallað brjósklos þegar hluti liðþófakjarna á milli tveggja hryggjarliða losnar og þrýstir á taugar sem ganga út frá mænunni.
  skurðaðgerðir
 • Skurðaðgerð vegna brjóskloss í mjóbaki
  Brjósklos kallast það þegar hluti liðþófakjarna á milli tveggja hryggjarliða losnar og færist til. Þrýstingur á taugar sem ganga út frá mænu orsakar einkenni brjóskloss. Í aðgerðinni er notuð smásjá til að fjarlægja liðþófakjarnann sem klemmir að taugunum.
  skurðaðgerðirhryggurliðþófibrjósklos
 • Skurðaðgerð vegna brjóskloss í mjóbaki - sjúkraþjálfun
  skurðaðgerðirsjúkraþjálfunlíkamsstaðallikamsbeiting
 • Skurðaðgerð vegna brots á efri hluta upphandleggs
  Aðgerð í svæfingu til að lagfæra brot á efri hluta upphandleggs.
  bæklunarskurðlækningar
 • Skurðaðgerð vegna gláku
  Gláka er hægfara langvinnur augnsjúkdómur. Ef hefðbundin meðhöndlun skilar ekki tilætluðum árangur til að koma í veg fyrir frekari skemmdir á sjóntaug og sjónsviði en orðið er getur þurft skurðaðgerð.
  augnlækningarsjóntaugsjónsvið
 • Skurðaðgerð vegna krabbameins í lífhimnu - HIPEC
  skurðaðgerðirperitoneal carcinomatosiskviðarholkrabbamein
 • Skurðaðgerð vegna poka á vélinda - Zenker´s diverticulum
  Aðgerð vegna poka sem er aftan og ofan við efri vélindahringvöðva sem liggur á mótum koks og vélinda. Minni pokar eru lagfærðir með laseraðgerð þar sem farið er með speglunartækni um munn. Stærri pokar eru fjarlægðir í opinni skurðaðgerð.
  skurðaðgerðirháls, nef, eyru og auguzenker´s diverticulumhnekok
 • Skurðaðgerð vegna viðbeinsbrots
  Aðgerðin í svæfingu til að lagfæra brot á viðbeini.
  bæklunarskurðlækningar
 • Skurðaðgerð vegna þrýstingssárs (flipaaðgerð)
  Gripið er til aðgerðar þegar djúpt þrýstingssár hefur myndast og ekki líkur á að það grói á annan hátt. Þrýstingssárið er hreinsað og því lokað með því að taka nálægan vef og flytja yfir svæðið.
  skurðaðgerðirþrýstingssár
 • Skurðaðgerð vegna ökklabrots
  Aðgerð í svæfingu til að lagfæra brot á ökkla
  bæklunarskurðlækningarökkli
 • Skurðaðgerð við brjóstakrabbameini
  Ákvörðun um tegund aðgerðar á brjóstinu byggist m.a. á tegund krabbameins, stærð þess, legu meinsins í brjóstinu og stærð brjóstsins
  krabbamein
 • Skurðviðgerð í meginlívæðr (færeyska) (ósæð)
  skurðaðgerðiræðaskurðlækningarósæð
 • Skynörvun / Þyngingarsængur - Iðjuþjálfun BUGL
  Fræðsla um hvernig þyngingarsængur eru notaðar af iðjuþjálfurum til að auka líkamsvitund, serti-, hreyfi- og stöðuskyn.
  barnageðlækningarendurhæfingbörn og unglingarþyngingarsængurlíkamsvitundsertiskynhreyfiskynstöðuskyn
 • Skynörvun/grounding - Iðjuþjálfun BUGL
  Leiðbeiningar fyrir aðstandendur um skynörvun barna og unglinga
  endurhæfingbörn og unglingarbarnageðlækningarbugliðjuþjálfunskynörvunartækniskynörvun
 • Slagæðastíflun til legs - uterine fibroid embolization
  Við meðhöndlun vöðvahnúta í legi er slagæð til legs stífluð með þræðingu í gegnum nára. Vöðvahnútarnir minnka þegar blóðflæðið er stöðvað.
  kvenlækningarleggöngvöðvahnútaræðaþræðingblóðflæði
 • Slagæðastíflun til legs - útskriftarfræðsla
  kvenlækningarkvenlækningadeild_21auterine fibroid embolization
 • Slagæðastíflun til lifrarhnúta (TACE)
  Við meðferð á illkynja hnútum í lifur er í ákveðnum tilfellum gerð stíflun á slagæð. Blóðflæði til hnútar eða hnúta er stöðvað með blöndu krabbameinslyfja og annara efna.
  myndgreiningmyndgreiningæðaskurðlækningarlifurblóðflæðikrabbamein
 • Slagæðastíflun vegna stækkunar á blöðruhálskirtli
  Slagæðastíflun á blöðruhálskirtli (prostate artery embolization) er meðferð til að draga úr einkennum af völdum stækkunar á blöðruhálskirtli og ef stöðva þarf blæðingu frá blöðruhálskirtli.
  þvagfæraskurðlækningarnýru og þvagfæriþvagblaðraþvagfæriþvagrásþvagleiðariþvaglátþvagfærasýking
 • Slagæðaþræðing
  Slagæðaþræðing er röntgenrannsókn þar sem skuggaefni er sprautað inn í æðar og teknar myndir af þeim.
  æðaskurðlækningarskurðaðgerðirstoðnetkransæðæðaþrengsliskuggaefni
 • Slanga fjarlægð úr nýra
  Hjúkrunarfræðingur fjarlægir slöngu sem liggur inn í nýra (nephrostomy). Vatnsheldar umbúðir eru settar yfir opið sem lokast á um einum sólarhring.
  nýru og þvagfæri
 • Slanga sett í nýra /nephrostomy)
  Slanga er sett inn í nýra gegnum húð til að tryggja rennsli þvags frá nýra.
  þvagfæraskurðlækningarþvagþvagblaðraþvagpoki
 • Smásjáraðgerð á raddböndum eða barkakýli
  Raddböndin og svæðið í kring smásjárskoðuð með barkakýlissjá. Í aðgerðinni eru tekin sýni úr vefjabreytingum eða þær brenndar í burtu með laser ef þörf er á.
  háls, nef, eyru og augu
 • Smitsjúkdómar - kynfæravörtur - upplýsingar til sjúklinga
  Vörtur á kynfærum stafa af veiru sem kallast Human Papillomavirus (HPV). Ef önnur meðferð dugar ekki getur þurft að fjarlægja vörturnar með aðgerð.
  annaðhuman papillomavirushpvleggöngleggangaopskapabarmarendaþarmsopkvenlækningadeild21a
 • Smitvarnir og blóðgjöf - blóðgjafar bera ábyrgð
  Upplýsingar um hvenær ekki má gefa blóð eða fresta eigi blóðgjöf
  sýkingar og sýkingavarnircreutzfeldt-jakobhivhtlvlifrarbólgachagasbabesiosiskala-azar
 • Sorgin í hinum ýmsu myndum
  Viðbrögð við missi eru eðlileg viðbrögð sem hafa áhrif á alla, en það er einstaklingsbundið hvernig hver og einn upplifir sorgina og vinnur úr henni.
  aldraðirannaðsorginástvinursyrgjasyrgjendurlíknardeild
 • Sótt um búsetu á dvalarheimili
  Um öldrunarsvið á Landspítala
  aldraðirelliheimili
 • Spangartaka eftir lagfæringu á holubringu
  Spöng eða spangir sem settar voru í brjósthol til lagfæringar á holubringu eru yfirleitt fjarlægðar um þremur árum eftir aðgerð. Aðgerðin er gerð í svæfingu þar sem farið er inn um eldri skurðsár og spöng eða spangir eru þræddar þar út. Útskrift er áætluð samdægurs.
  skurðaðgerðirhorubringaaðgerðiraðgerð á holubringu
 • Specjalistyczna opieka paliatywna Landspítali - Sérhæfð líknarþjónusta á Landspítala (pólska)
  Opieka paliatywna ma na celu poprawę samopoczucia i jakości życia pacjentów z chorobami przewlekłymi lub zagrażającymi życiu. Leczenie – dotyczące zarówno pacjentów, jak i ich najbliższych – ma zapobiegać cierpieniu fizycznemu, psychicznemu i psychospołecznemu oraz je zmniejszać.
  lífslokameðferð og andlátlífslokameðferðpolskie
 • Speglun þvagblöðru á göngudeild þvagfæra 11A
  Þvagblaðra er spegluð til að skoða hana að innan og greina sjúkdóma eða bólgur sem þar geta verið.
  þvagfæraskurðlækningarþvagrás
 • Speglun þvagblöðru og brennsla á æxli
  Farið er með speglunartæki upp þvagrás og inn í þvagblöðru til að brenna æxli.
  þvagfæraskurðlækningarþvagblaðraþvagfæriþvagrásþvaglát
 • Spurningalisti varðandi þvaglát og þvagleka (karlar) - blöðruþrýstingsmæling
  skurðaðgerðir
 • Spurningalisti varðandi þvaglát og þvagleka (konur) - blöðruþrýstingsmæling
  skurðaðgerðir
 • Stafræn forvarnar- og heilbrigðisþjónusta fyrir einstaklinga með hjartasjúkdóma
  Fræðsluefni fyrir þátttakendur í rannsókn fyrir einstaklinga með hjartasjúkdóma.
  hjarta- og æðakerfihjartabilungáttatifkransæðasjúkdómarrannsókn hjartasjúkdómarhjartasidekick
 • Starfræn hreyfiröskun
  Starfræn hreyfiröskun stafar af truflun í starfsemi taugakerfisins, þ.e.a.s. hvernig unnið er með upplýsingar milli heilans og líkamans. Fræðsla er lykilþáttur í meðferð en einnig er vísað til fagfólks svo sem sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa, talmeinafræðinga eða sálfræðinga.
  sjúkraþjálfungöngulagstruflunmáttminnkunskjálftikippirvöðvaspenna
 • Stóma - lokun á lykkjustóma
  skurðaðgerðir
 • Stuðningssamtal - upphaf að árangursríkri samvinnu
  börn og unglingarvökudeildviðtalfjölskyldutrébarnaspítali
 • Stuðningssamtal á Barnaspítala Hringsins - upphaf að árangursríkri samvinnu
  Á Barnaspítalanum er boðið upp á regluleg stuðningssamtöl milli foreldra og hjúkrunarfræðings barns. Markmiðið er að foreldrar og barn fái þjónustu sem kemur til móts við þarfir og óskir fjölskyldu.
  börn og unglingar
 • Stuðningur við þvagrás (TVT) - Kvenlækningadeild
  Aðgerð vegna áreynsluþvagleka ef önnur meðferð hefur ekki skilað árangri.
  skurðaðgerðirþvagblaðraþvaglátþvagleki
 • Stuðningur við þvagrás (TVT) - Þvagfæraskurðdeild
  skurðaðgerðirþvagfæraskurðlækningarþvagblaðraþvaglátþvagleki
 • Stuðningur við þvagrás (TVT) - útskriftarfræðsla
  kvenlækningarþvagleki
 • Sturta með sótthreinsandi Klórhexidínsápu fyrir aðgerð (færeyska)
  skurðaðgerðir
 • Sturttæming maga - ráðleggingar um mataræði
  Þegar matur fer of hratt úr maga yfir í smáþarma er talað um um sturttæmingu maga (dumping syndrome)
  meltingarfæri og næringseddutilfinningógleðiuppþembameltingakramparniðurgangursvimiþreyta
 • Stutt ristilspeglun
  Stutt ristilspeglun er rannsókn þar sem slímhúð neðri hluta meltingarvegar er skoðuð með sérstöku speglunartæki.
  meltingarfæri og næringristillspegluna311d
 • Stækkun á blöðruhálskirtli - meðferð með heitri vatnsgufu (Rezum)
  Meðferðin er gerð til að minnka blöðruhálskirtil og auðvelda þvaglát. Hún er framkvæmd um þvagrás og felst í því að heitri vatnsgufu er hleypt snöggt með sérstöku tæki á þau svæði kirtilsins sem eru stækkuð. Svæðið er deyft með staðdeyfilyfi um endaþarm og þvagrás áður en hún hefst.
  þvagfæraskurðlækningarþvagfærarannsóknirblöðruhálskirtillmeðferðþvagrás
 • Súrefnismeðferð í heimahúsi
  Þetta fræðsluefni er ætlað fólki sem þarf súrefnis meðferð utan sjúkrahúss, til styttri eða lengri tíma.
  lungu og öndunarfærilungulunga
 • Svefnháðar öndunartruflanir
  Truflunar á öndun í svefni einkennast af óeðlilegri og erfiðri öndun í svefni, þar á meðal langvarandi hrotum og kæfisvefni. Sumar hafa lítil áhrif á heilsuna en aðrar geta haft alvarleg áhrif.
  lungu og öndunarfærisvefntruflaniröndunartruflanirsvefnisvefnhroturkæfisvefn
 • Svefnleysi - ráðleggingar
  Nokkur góð ráð og ábendingar um hvernig eigi að bregðast við svefnleysi.
  geðsjúkdómar og andleg líðansvefn
 • Svefnlyf og róandi lyf
  Leiðbeiningar til einstaklings sem fær ávísað róandi lyfi eða svefnlyfi
  geðsjúkdómar og andleg líðanaukaverkanir
 • Svefntruflanir hjá öldruðum
  Almennar leiðbeiningar til að bæta svefn.
  aldraðirsvefnsvefntruflanirtruflanirandvaka
 • Svefnvandi hjá 0 til 2 ára barni
  Á göngudeild Barnaspítala Hringsins er teymi hjúkrunarfræðinga sem veitir fjölskyldum ráðgjöf og fræðslu um svefn og svefnvanda barna á öllum aldri.
  börn og unglingar
 • Svefnvandi hjá 2 til 5 ára barni
  Á göngudeild Barnaspítala Hringsins er teymi hjúkrunarfræðinga sem veitir fjölskyldum ráðgjöf og fræðslu um svefn og svefnvanda barna á öllum aldri.
  börn og unglingar
 • Svefnvandi hjá 6 til 12 ára barni
  Svefnvandi getur lýst sér með erfiðleikum við að sofna eða að halda sér sofandi. Teymi á Barnaspítala Hringsins styður fjölskyldu til breytinga með það að markmiði að barn viðhaldi bættum svefni og svefnvenjum
  börn og unglingarsofa
 • Svefnöndunartæki -algeng vandamál og viðbrögö
  Farið yfir algeng vandamál sem geta komið upp varðandi tækið, villuboð (troubleshooting) sem það getur sýnt meðan á meðferð stendur og viðeigandi viðbrögð við þeim.
  rannsóknirhitabarkivandamál svefnöndunartækjanefgríma
 • Svengdar- og seddukvarðinn
  meltingarfæri og næringnæringsveltisaddursöddsvangursvönghungur
 • Svæðisgarnabólga (Chron's)
  Orsök, einkenni, greining og með ferð svæðisgarnabólgu (Chron's).
  meltingarfæri og næring
 • Svæfing barns - undirbúningur
  skurðaðgerðirsvæfinga- og gjörgæslulækningar
 • Svæfing eða deyfing sjúklinga sem fara í dagaðgerðir
  Svæfinga- og deyfingaraðferðir eru mismunandi eftir aðgerðum. Þetta eru upplýsingar fyrir sjúklinga til að vera sem best undirbúin fyrir aðgerð.
  skurðaðgerðirdeyfingsvæfingdagaðgerð
 • Sykursýki - fótamein
  Upplýsingarit um fótamein sem verða vegna skemmda í æðum og taugum af völdum sykursýki. Charcot fótur er mjög alvarlegur fylgikvilli sykursýki sem getur myndast ef þú ert með úttaugakvilla.
  innkirtlar (sykursýki o.fl)fótameinsykursýkifótaskimunfæturfótasárfótaeftirlitfæturfótaumhirða
 • Sykursýki - insúlín þolpróf
  Til að fá upplýsingar um hormónaframleiðslu heiladinguls. Gefinn lítill skammtur af insúlíni í æð og við það fellur blóðsykur. Líkaminn leitast við að ná aftur jafnvægi á blóðsykri með því að auka meðal annars framleiðslu vaxtarhormóns og kortisóls. Í þolprófinu eru teknar blóðprufur til að kanna virkni þessara hormóna.
  innkirtlar (sykursýki o.fl)heiladingullinnkirtladeildg3
 • Sykursýki - Skammtablað
  Skammtablað fyrir sykursýki
  börn og unglingarsykursýkiskammtablað
 • Sykursýki - skimun fóta vegna hættu á fótasári (grænt)
  Upplýsingarit eftir skoðun fóta. Skoðun fóta á göngudeild sykursýki leiddi í ljós að þú ert í lítilli hættu á að fá fótasár eins og er.
  innkirtlar (sykursýki o.fl)sykursýkifótaskimunfæturfótasárfótaeftirlitfæturfótaumhirðafótamein
 • Sykursýki - skimun fóta vegna hættu á fótasári (gult)
  Upplýsingarit eftir skimun fóta. Skoðun fóta á göngudeild sykursýki leiddi í ljós að þú ert í miðlungs hættu á að fá fótasár.
  innkirtlar (sykursýki o.fl)sykursýkifótaskimunfæturfótasárfótaeftirlitfæturfótaumhirðafótamein
 • Sykursýki - skimun fóta vegna hættu á fótasári (rautt)
  Upplýsingarit eftir skoðun fóta. Skoðun fóta á göngudeild sykursýki leiddi í ljós að þú ert í mikilli hættu á að fá fótasár.
  innkirtlar (sykursýki o.fl)sykursýkifótaskimunfæturfótasárfótaeftirlitfæturfótaumhirðafótamein
 • Sykursýki af tegund 1 hjá börnum og unglingum
  Fræðsluefni sem ætlað er að auðvelda barninu og fjölskyldu þess að ná tökum á sykursýki af tegund 1 þegar sjúkdómurinn hefur greinst.
  innkirtlar (sykursýki o.fl)börn og unglingarbarnaspítaliinsúlínblóðsykurbriskirtillkolvetniblóðsykurfallglucagonþorstiþvaglátþyngdartapþreytaúthaldsleysisjóntruflanirketónar
 • Sykursýki tegund 1
  Meðferð við sykursýki er mismunandi frá einum einstaklingi til annars. Jafnvægi milli lyfja, mataræðis og hreyfingar er undirstaða allrar meðferðar við sykursýki.
  innkirtlar (sykursýki o.fl)sykursýkiglúkósiinsúlín"hækkaður blóðsykur"blóðsykursjafnvægi
 • Sykursýki tegund 2 - ráðleggingar um mataræði
  Í ráðleggingum um mataræði fyrir fólk með sykursýki af tegund 2 er áhersla á matvæli svo sem grænmeti, ávexti, ber, hnetur, fræ, heilkornavörur, baunir, linsur, jurtaolíur, hreinar mjólkurvörur, fisk og kjöt. Vatnið er ávallt besti valkosturinn til drykkjar.
  næringarfræðilyflækningarmaturmáltíðgrænmetiávextirkolvetniblóðsykursykursætuefnigossvaladrykkursælgæti
 • Sýklalyfjadælur: Meðferð utan spítala
  Meðferð með sýklalyfjadælum gerir sjúklingum kleift að útskrifast af sjúkrahúsi þrátt fyrir að þurfa sýklalyf í æð. Um er að ræða einnota dælur, sem stýrt er með þrýstingi þannig að hvorki þarf að eiga við takka né stillingar. Það gerir meðferðina einfalda, enda hefur hún reynst vel.
  smitsjúkdómalækningarlyflækningarsýklalyflyfjadælurdælurlyf í æð
 • Sýnataka frá blöðruhálskirtli
  Blöðruhálskirtill liggur rétt undir þvagblöðrunni utan um efsta hluta þvagrásar. Hann myndar sæðisvökva sem tæmist ásamt sáðfrumum út í þvagrás við sáðlát. Við sýnatöku er pípulaga tæki sett varlega inn í endaþarminn, blöðruhálskirtillinn deyfður og sýni tekið með litlum stungum.
  þvagfæraskurðlækningarþvagfærikynfærisæði
 • Sýnataka frá eitli úr holhönd
  Eitill er fjarlægður úr holhönd í skurðaðgerð. Aðgerðin er gerð í staðdeyfingu eða svæfingu og yfirleitt er útskrift samdægurs.
  skurðaðgerðirholhöndeitilleitlar
 • Sýnataka frá eitli úr holhönd - á ensku /
  A lymph node is removed from the armpit in a surgical procedure. The operation is performed under local or general anesthesia and the patient is usually discharged from the hospital on the same day
  skurðaðgerðirsýnatakaholhöndenskaaxillary lymph node biopsy
 • Sýnataka frá eitli úr holhönd - á pólsku / Biopsja pachowego węzła chłonnego
  Węzeł chłonny z jamy pachowej usuwany jest w ramach zabiegu chirurgicznego. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, a pacjent zwykle opuszcza szpital jeszcze tego samego dnia.
  skurðaðgerðirsýnatakaholhöndpólskabiopsja
 • Sýnataka úr brjósti
  Stundum er þörf á að taka sýni úr brjósti til greiningar og er það gert með grannri nál.
  kvenlækningarbrjóstamiðstöð
 • Sýnataka úr lifur
  Algengast er að sýni sé tekið úr lifur til að greina orsök lifrarsjúkdóms eða til að meta umfang lifrarskemmdar (örmyndunar).
  lyflækningarlifrarskemmdlifrarsjúkdójmur
 • Sýnataka úr nýra
  Farið er með nál í gegnum húð og stungið í annað nýrað og tekið vefjasýni úr því.
  þvagfæraskurðlækningarnýraástunga
 • Sýni eða æxli fjarlægt úr þvagblöðru
  Aðgerð um þvagrás með speglunartæki.
  nýru og þvagfæriskurðaðgerðirþvagblaðraþagrásþvagblaðra
 • Tabela Weglowodanów - Kolvetnalisti - kolvetnainnihald í matvörum (pólska)
  meltingarfæri og næringnæringarfræðipolskie
 • Takotsubo heilkenni
  Takotsubo heilkenni er ákveðin gerð af hjartabilun. Samdráttur í vinstri hluta hjartans skerðist tímabundið þannig að efsti hluti hans dregst kröftuglega saman en mið og neðsti hlutinn (hjartabroddurinn) dregst lítið sem ekkert saman en gefur þess í stað eftir og þenst út. Við þetta ástand skerðist geta hjartans til að dæla blóði til líkamans verulega
  hjarta- og æðakerfitakotsubo cardiomyopathyslegillbroken heart syndrome
 • Talmeinafræði - 6 leiðir til að fá barnið þitt til að lesa með þér
  Lestur er fjársjóðskista ævintýra og orða. Í gegnum bækur og sögur má efla orðaforða og málþroska barna verulega en mikilvægast af öllu er upplifunin, samveran og samskiptin sem eiga sér stað við bóklestur.
  sálfræðiþjónustalesatalgallartalmein
 • Taugasálfræðileg endurhæfing
  Ef sjúkdómur eða slys hafa leitt til einhverra hugrænna einkenna, eins og breytinga á minni, er oft ráðlagt að fara í taugasálfræðilegt mat.
  heili og taugakerfiendurhæfingtaugasálfræðiheilaskaði
 • Taugasálfræðileg skoðun
  Markmiðin geta verið margskonar. Stundum er beðið um skoðun til að svara mjög afmarkaðri spurningu, t.d. hvort sjúklingur hafi skert minni eða ekki. Stundum er svo þörf á ítarlegri skoðun, til dæmis þegar reynt er að meta hvort sjúklingur geti snúið aftur til fyrri vinnu eða ekki.
  heili og taugakerfisálfræðingursálfræðiþjónusta
 • Taugasálfræðileg skoðun á geðsviði
  Í skoðuninni svarar einstaklingur nokkrum spurningum um sjálfan sig ásamt því að leysa ýmis konar verkefni sem reyna á minni, athygli og aðra þætti hugsunar.
  geðsjúkdómar og andleg líðansálfræðingursálfræðiþjónusta
 • Tey tíggju sjúklingaráðini - verð virkin luttakari í tínari viðgerð - Sjúklingaráðin tíu (Færeyska)
  almenn læknisfræðihjúkrun
 • Treatment for miscarriage with medication
  The treatment for miscarriage consists of a drug called Cytotec (misoprostol).
  kvenlækningarkvenlækningar
 • Tvíburabróðir (Sinus pil)
  Sýking myndast í hársekk rétt fyrir ofan rassskoru. Með skurðaðgerð er húð og húðfita á sýkta svæðinu fjarlægð.
  skurðaðgerðir
 • Type 2 Diabetes - dietary guidelines
  Dietary guidelines for people who are diagnosed with type 2 diabetes are much the same as for anybody else: a healthy, balanced diet made up of suitable portion sizes.
  næringarfræðisykursýkienglishmataræði
 • Umgengni við ígræddan blóðskilunarlegg
  Mikilvægt er að gæta fyllsta hreinlætis í umgengni við blóðskilunarlegg sem komið hefur verið fyrir með ígræðslu.
  nýru og þvagfæriblóðskilunskilun
 • Umgengni við æðagraft
  Mikilvægt er að hugsa vel um æðagraft sem á að nota til blóðskilunar til að auka líkur á því að hann endist vel.
  nýru og þvagfæriæðaskurðlækningarblóðskilunskilun
 • Umhirða barkaraufartúbu og húðar í heimahúsi
  Fræðsla um umhirðu vegna barkaraufartúbu
  háls, nef, eyru og augutalventillrakanefhálsbandbarkatúpa
 • Umhirða þvagleggs
  nýru og þvagfæri
 • Umhirða þvagstóma - útskriftarfræðsla
  nýru og þvagfæri
 • Ungmenni með langvinnan heilsufarsvanda
  börn og unglingarbörnunglingarungmennilangvinnurlangvinn veikindiheilsufarsvandibarnadeild
 • Uppbygging kjálka með beini frá mjaðmarkambi
  Gerður er skurður í húð yfir mjaðmarkambinum öðrum megin og beinflís tekin úr honum innanverðum. Með öðrum skurði innan í munnholi er beinflísinni komið fyrir utan á efri kjálkabein og hún fest með litlum títaníumskrúfum. Aðgerðin
  skurðaðgerðirháls, nef, eyru og augumunnholtítaníumskrúfa
 • Upplýsingar fyrir aðstandendur sjúklinga með krabbamein
  Hér fylgja ráðleggingar og upplýsingar um stuðning sem aðstandendum sjúklinga með krabbamein stendur til boða. Þegar náinn ástvinur fær krabbamein hefur það ekki einungis áhrif á líf og líðan hans heldur líka á þá sem standa honum næstir. Það er mikilvægt að aðstandendur hugi að eigin líðan og nýti þá þjónustu sem þeim stendur til boða þegar á þarf að halda. Það gerir þig sem aðstandenda betur í stakk búinn til að takast á við aðstæður og veita ástvini þínum stuðning.
  krabbamein
 • Upplýsingar fyrir systkini
  Það getur verið mjög erfitt að vera bróðir eða systir þess sem er með krabbamein.
  börn og unglingarkrabbameinsystkini
 • Upplýsingar til sjúklings og fjölskyldu við útskrift af gjörgæsludeild
  Gjörgæslusjúklingar flytjast á legudeild eftir að vera komnir í stöðugt ástand. Þau umskipti geta fyllt fólk kvíða og óöryggi.
  annaðsvæfinga- og gjörgæslulækningargjörgæsla
 • Utanbastsdeyfing
  Utanbastsdeyfing, öðru nafni epiduraldeyfing, er meðferð við verkjum sem stafað geta af stórum skurðaðgerðum, slysum eða alvarlegum veikindum. Settur er plastleggur inn í hrygg í staðdeyfingu.
  skurðaðgerðirannaðdeyfingepiduralstaðdeyfingverkjastilling
 • Utanlegsþungun
  Þetta fræðsluefni fjallar um utanlegsþungun, einkenni, greiningu og meðferð
  kvenlækningarþungun utan legsutanlegsþungun
 • Úlnliðsbrot
  Úlnliðsbrot kallst þegar annað eða bæði framhandleggsbeinin, öln og sveif, brotna rétt ofan við úlnliðinn.
  stoðkerfi (bein og liðir)slys og áverkarúlnliðurhandleggsbrothandleggurbeinbrotgips
 • Úlnliðsbrot - tilfært
  Úlnliðsbrot er þegar annað eða bæði framhandleggsbeinin, öln og sveif, brotna rétt ofan við úlnliðinn. Stundum getur þurft að rétta brotið og jafnvel kyrrsetja tilfærsluna með pinnum og ytri ramma.
  stoðkerfi (bein og liðir)slys og áverkarbrotúlnliðurgips
 • Úlnliðsbrot - æfingar
  sjúkraþjálfunstoðkerfi (bein og liðir)úlnliðurgifs
 • Úlnliðsbrot - æfingar eftir gifstöku / Złamanie nadgarstka - fræðsluefni á pólsku
  stjórnunarupplýsingarbæklunarskurðlækningarslys og áverkarúlnliðurpólskupólska
 • Úthreinsun fyrir TEM skurðaðgerð á endaþarmi
  skurðaðgerðir
 • Úthreinsun með Picoprep fyrir skurðaðgerð á ristli eða endaþarmi
  skurðaðgerðirristillklyx
 • Útskaf úr legi
  Útskaf er gert til að tæma leghol. Aðgerðin er notuð í völdum tilfellum eftir fósturlát, þungunarrof eða fæðingu.
  kvenlækningarútskafundirbúningsfræðslaeftir fósturlát
 • Útskriftardeild aldraðra L2
  Upplýsingarit um útskriftardeild aldrarðasem L2. Deildin byggir á endurhæfingu fyrir aldraða sem útskrifast heim til sín á 2-4 vikum frá innlögn á deildina.
  aldraðir
 • Vánaligt gongulag (Clauticatio intermittens) vegna æðrakálking í lívæðrum í lærinum (færeyska) - Heltiganga
  skurðaðgerðiræðaskurðlækningarheltiganga
 • Velkomin á gjörgæsludeild 12B
  Upplýsingar um starfsemi gjörgæsludeildar 12B á Landspítala Hringbraut.
  annaðsvæfinga- og gjörgæslulækningargjörgæslavöknunuppvöknun
 • Velkomin á heila-, tauga- og öldrunarbæklunarskurðdeild B6
  Á Heila-, tauga- og öldrunarbæklunarskurðdeild B6 er tekið á móti sjúklingum eftir aðgerð á heila, mænu og taugum eða vegna mjaðmarbrots.
  skurðaðgerðirbæklunarskurðlækningar
 • Velkomin(n) í endurhæfingu - Endurhæfing eftir aflimun
  Fræðsla umn endurhæfingu aftir aflimun
  endurhæfingstoðkerfi (bein og liðir)hjálpartækifötlunendurhæfing
 • Verkir í rófubeini eftir fæðingu
  Sumar konur frá verk í rófubein eftir fæðingu.
  meðganga og fæðingsjúkraþjálfunverkirrófubein
 • Verkjameðferð barna - sjálfstýrð (PCA)
  Meðferð á verkjum hjá börnum vegna skurðaðgerða, slysa eða alvarlegra veikinda.
  börn og unglingarverkjastillingverkjadælaverkjamælistikamorfín
 • Verkjameðferð eftir skurðaðgerð - mikilvægur þáttur í að ná bata
  Fjallað um mikilvægi verkjameðferðar eftir skurðaðgerð, hvenær og hvernig er hægt að fá aðstoð vegna verkja, hver eru helstu áhyggjuefni sjúklinga í tengslum við verkjameðferð og dæmi tekin um leiðir til að draga úr verkjum.
  skurðaðgerðirverkurverkjalyf
 • Verkjameðferð eftir skurðaðgerð - útskriftarfræðsla
  skurðaðgerðirverkirverkjalyf
 • Verndað heimili fyrir einstaklinga með geðrænan sjúkdóm
  Faglegur stuðningur við vernduð heimili kemur frá félagsráðgjöfum geðdeilda LSH og Félagsþjónustu Reykjavíkurborgar.
  geðsjúkdómar og andleg líðan
 • Vélinda - skurðaðgerð
  Við skurðaðgerð á vélinda er hluti þess og maga fjarlægður vegna meins.
  skurðaðgerðirinnskriftarmiðstöð10e13d13g
 • Vélindabakflæði - skurðaðgerð hjá börnum
  Vélindabakflæði verður þegar hringvöðvi sem á að hindra að magainnihald flæði upp í vélinda starfar ekki eðlilega eða vegna þindarslits. Skurðaðgerð, kölluð Nissen, er stundum notuð til að meðhöndla börn við þessu.
  börn og unglingarbakflæði
 • Viðgerð á skökku miðnesi (Septum plastic)
  Skekkja á miðnesi er leiðrétt með skurðaðgerð þar sem farið er inn um aðra hvora nösina.
  skurðaðgerðirháls, nef, eyru og auguseptum pastica5b3nef
 • Vilt þú verða stofnfrumugjafi?
  Upplýsingar um stofnfrumugjöf
  krabbameinstofnfrumurstofnfrumugjafistofnfrumugjafaskrástofnfrumugjöf
 • Víkkun á þrengingu í barka
  Þrenging efst í barka er víkkuð út með loftfylltum belg í þeim tilgangi að auka þvermál barkans og þar með bæta loftflæði og minnka andþyngsli / Útskriftarfræðsla
  háls, nef, eyru og augu
 • Vírataka úr bringubeini
  Vírar eftir hjartaaðgerð eru fjarlægðir úr bringubeini í skurðaðgerð vegna sýkingar eða óþæginda sem af þeim stafa
  hjarta- og lungnaskurðlækningarskurðaðgerðirhjartaaðgerð
 • Vökudeild - félagsráðgjöf til foreldra
  Fræðsla um réttindamál foreldra ef leggja þarf nýrbura á Vökudeild í fleiri en sjö daga vegna alvarlegs sjúkleika eða fötlunar.
  börn og unglingarfæðingarorloffjölburafæðingbarnaspítalisjúikrahótelfæðingarstyrkur
 • Vökva- og þvaglátaskrá
  þvagfæraskurðlækningarþvaglekiþvagblaðra
 • Vökvajafnvægi og uppgjör
  börn og unglingar
 • Vökvasöfnun undir húð eftir brottnám á brjósti og eitlum
  Þegar skorið er á sogæðar eða eitlar fjarlægðir við brottnám á brjósti og eitlum getur safnast blóðvökvi á aðgerðarsvæðinu. Til að veita blóðvökvanum af aðgerðarsvæðinu eru settar drenslöngur, ein eða fleiri.
  kvenlækningar
 • Vökvi fjarlægður úr pung
  Með skurðaðgerð er losað vatn sem hefur safnast fyrir í pungnum og hindrað að það komi aftur.
  skurðaðgerðirpungur13d
 • Wypis po porodzie ze szpitala - Heimferð eftir fæðingu (Pólska)
  Po porodzie po wyjściu ze szpitala do domu opiekę przejmuje położna środowiskowa. Położna ta będzie przychodziła do Was do domu i będzie opiekować się Wami i Waszym dzieckiem przez pierwsze dni.
  kvenlækningarmeðganga og fæðingpolskie
 • Zoledronsýra - lyf við beinþynningu
  Zoledronsýra (zoledronic acid) er lyf til meðhöndlunar fólks með beinþynningu sem er í aukinni hættu á beinbrotum.
  gigtarlækningarinnkirtlar (sykursýki o.fl)bisfosfónötkalk
 • Það sem ég hefði viljað vita
  Myndskeið - móðir miðlar af reynslu sinni að eiga veikt barn.
  börn og unglingarveikindi barnaforeldrar veikra barna
 • Þegar ástvinur er deyjandi
  Upplýsingarit sem fjallar um nokkur einkenni og breytingar sem geta átt sér stað þegar þegar ástvinur er deyjandi. Einkennin þurfa þó ekki að vera öll til staðar hjá þeim sem er deyjandi, né koma fram í sérstakri röð.
  lífslokameðferð og andlátdeyjaástvinur deyrdeyjandidauðisorgandlát
 • Þér kann að vera hætta búin - um róandi lyf og svefnlyf
  Fróðleikur um lyf sem hjálpar fólki, í samvinnu við heilbrigðisstarfsmenn, til að meta hvort hægt sé að feta veg að betri heilsu og byrja að trappa niður notkun róandi lyfja og svefnlyfja. Bæklingurinn er afrakstur rannsóknarvinnu The Canadian Deprescribing Network sem nefndist EMPOWER - Eliminating Medications Through Patient Ownership of End Results.
  lyflækningarlyfjamálz-lyfbenzódíazepínum
 • Þjónustuna heim - Heimaþjónusta / Homeservice - aðstoð fyrir eldri borgara sem búa heima
  Þegar heilsan bilar og færnin til að sjá um sig minnkar er hægt að sækja um margvíslega aðstoð til að geta haldið áfram að búa heima hjá sér. Þá er gott að geta fengið þjónustuna heim
  aldraðirheimahjúkrunheimahjúkruneldri borgarieldri borgararöldrunhvíldarinnlögnþjónustan heimþjónustuna heimheimaþjónustaservice homehomeservice
 • Þreyta / magnleysi
  Upplýsingarit með dagbók fyrir þá sem finna fyrir þreytu og magnleysi eftir greiningu krabbameina
  krabbameinendurhæfingkrabbameinþreytamagnleysidagbókendurhæfingorkuleysi
 • Þreyta vegna krabbameins og meðferðar (pdf glærur)
  Fræðsla um krabbameinstengda þreytu, sem er algengasta einkennið sem einstaklingar sem greinst hafa með krabbamein finna fyrir. Efnið er þýtt og staðfært úr erlendum leiðbeiningum og unnið í samvinnu við íslenska einstaklinga sem hafa greinst með krabbamein.
  krabbamein
 • Þrýstingssáravarnir - fræðslubæklingur
  Þrýstingssár eru áverkar á húð og undirliggjandi vef sem myndast vegna staðbundins þrýstings eða álags. Þrýstingssár eru líka nefnd legusár því þau myndast oftast hjá fólki sem á erfitt með að hreyfa sig og situr eða liggur mikið í sömu stellingu
  almenn læknisfræði
 • Þrýstingssáravarnir - upplýsingasíða
  Þrýstingssár eru áverkar á húð og undirliggjandi vef sem myndast vegna staðbundins þrýstings eða álags. Þrýstingssár eru líka nefnd legusár því að þau myndast oftast hjá fólki sem á erfitt með að hreyfa sig og situr eða liggur mikið í sömu stellingu.
  aldraðirsvæfinga- og gjörgæslulækningaralmenn læknisfræðistoðkerfi (bein og liðir)þrýstingssáravarnir þrýstingssár hamur legusár húð hreyfa / hreyfing
 • Þunglyndi
  Orsök, einkenni, greining og meðferð við þunglyndi barna.
  börn og unglingarþunglyndigeðröskun
 • Þungun án staðsetningar
  Þetta fræðsluefni fjallar um þungun án staðsetningar, einkenni, greiningu og meðferð
  kvenlækningarþungun
 • Þungunarrof eftir 12. viku meðgöngu
  Þegar þungun er rofin eftir 12. viku meðgöngu, er það gert með lyfjameðferð á kvenlækningadeild 21A. H
  kvenlækningarfóstureyðingrof á þungun
 • Þungunarrof með lyfjum á deild
  Hægt er að rjúfa þungun með lyfjameðferð. Ef lengd meðgöngu er 9-12 vikur er meðferðin á deild.
  kvenlækningarmeðgangaómskoðunmifepristonmifegynmisoprostolcytotec
 • Þungunarrof með lyfjum heima
  Hægt er að rjúfa þungun með lyfjameðferð. Ef meðgöngulengd er staðfest fimm til níu vikur er getur meðferðin verið heima.
  kvenlækningarmifepristonmifegynmisoprostolcytotec
 • Þvagblöðru-, endaþarms- og/eða legsigsaðgerðir
  Algengustu ástæður aðgerðanna eur að grindarbotnsvöðvarnir eru orðnir slappir eða að bandvefur og liðbönd sem viðhalda eðlilegri stöðu grindarbotnslíffæra hafa slitnað.
  skurðaðgerðirkvenlækningarþvagblaðraendaþarmurleglegsigkvenlækningadeild21aaðgerðir
 • Þvagblöðru-, endaþarms- og/eða legsigsaðgerðir - Útskriftarfræðsla
  kvenlækningarþvagblaðraendaþarmuraðgerðirlegsiglegsigsaðgerðútskriftarfræðsla
 • Þvagblöðruspeglun
  Ástand blöðru er kannað með því að fara með speglunartæki upp í þvagrás, inn í þvagblöðru og stundum áfram upp í þvagleiðara.
  þvagfæraskurðlækningar
 • Þvagflæði- og þvagafgangsmæling
  Mæling á þvagmagni og flæði frá þvagblöðru og mat á þvagafgangi í þvagblöðru
  þvagfæraskurðlækningarpissa
 • Þvagfærasýking
  Þvagfærasýking er það þegar bakteríur komast upp þvagrásina, í blöðru eða jafnvel til nýrna. Þar fjölga þær sér og valda einkennum sýkingar.
  sýkingar og sýkingavarnirþvagrás
 • Þvagfærasýking hjá barni
  Þvagfærasýking kallast það þegar bakteríur valda bólgu í þvagblöðru (blöðrubólgu) eða nýrum (nýrnasýkingu). Um 1–2% drengja og 3–5% stúlkna fá þvagfærasýkingu á fyrstu 10 árum ævinnar.
  börn og unglingarþvagblaðraþvagrásarop
 • Þvagleggur fjarlægður heima
  Leiðbeiningar um hvernig á á að fjarlægja þvaglegg heima.
  nýru og þvagfæriþvagpokiþvaglát
 • Þvagleggur fjarlægður heima - kvennadeildir
  Fyrir heimferð af kvennadeild eru veittar upplýsingar um hvenær eigi að fjarlægja þvaglegg. Í fræðsluefninu er lýst hvernig þvagleggurinn er fjarlægður og hvað gera þurfi á eftir.
  kvenlækningarbelgurkvenlækningarmeðgönguverndþvagblaðra
 • Þvagleggur settur í gegnum kviðvegg
  Aðgerðin er gerð með blöðruspeglun í svæfingu. Farið er með speglunartæki upp þvagrásina og inn í þvagblöðru.
  skurðaðgerðir
 • Þvagleggur settur í gegnum kviðvegg í deyfingu
  Þagleggur er settur í gegnum kviðvegg í staðdeyfingu í blöðruspeglun.
  þvagfæraskurðlækningarblöðruspeglunþvagblaðraþvaglátþvagpoki
 • Þvagleiðari hjá börnum - aðgerð vegna þrengsla
  Skert þvagflæði frá nýrum getur orðið brátt eða langvarandi, öðru megin eða báðum megin. Þrengslin geta orðið hvar sem er í nýrnaleiðaranum.
  börn og unglingarpyeloplasticnýrnaleiðaribarnaskurðdeild22dnýraþvagflæðiþvagleiðari
 • Þvagleiðari hjá börnum - skurðaðgerð
  Leiðbeiningar til foreldra barna sem fara í aðgerð á nýrnaþvagleiðurum.
  börn og unglingarnýruþvagleiðaribakflæðiþvagblaðraþvagfærasýkingivpblöðrumyndatakamucgblöðruspegluncystoscopy
 • Þvaglekamóttaka á 11A
  Þvaglekamóttaka á göngudeild þvagfæra 11A - hjúkrunarfræðingur veitir fræðslu, ráðgjöf og meðferð við þvagvandamálum.
  þvagfæraskurðlækningarþvagfærarannsóknirpissaþvagfærasýkingblaðraþvagflæðiblöðrutæming
 • Þvagstóma (urostomy)
  Tilgangur þessa rits er að veita upplýsingar um þvagstóma og svara algengum spurningum sem geta vaknað við að gangast undir þessa skurðaðgerð.
  nýru og þvagfæri
 • Þvagteppa eftir aðgerð eða fæðingu
  kvenlækningarþvagblaðraþvaglát
 • Þvottur með klórhexidínsápu
  skurðaðgerðirsýkingar og sýkingavarnir
 • Æðagúll í höfði - aðgerð í æðaþræðingu
  Aðgerðin er til að fyrirbyggja blæðingu úr æðagúl í höfði. Grannur leggur er þræddur inn í slagæð í nára og leiddur upp í æðagúlinn. Gúllinn er einangraður frá blóðrásinni með því að fylla hann af örfínum platínuþráðum og þannig komið í veg fyrir hugsanlega blæðingu.
  æðaskurðlækningarútskriftarfræðsla
 • Æðahnútar í pung
  Æðahnúta í pung er hægt að meðhöndla með æðaþræðingartækni þar sem bláæð sem viðheldur ástandinu er lokað en heilbrigðar æar sem sjá um blóðflæði frá eista eru látnar óhreyfðar.
  þvagfæraskurðlækningar
 • Æðamissmíð - meðferð með æðaherpandi lyfi
  æðaskurðlækningaræðaflækja
 • Æðastíflubrottnám í nára
  Skurðaðgerð þegar þrengsli eða lokanir í slagæðum í nára valda verulegum verkjum við gang, verkjum í hvíld eða sárum sem ekki gróa. Í aðgerðinni eru slagæðar í nára opnaðar og hreinsaðar að innan til að auka blóðflæði til fótleggjar.
  skurðaðgerðiræðastíflanárislagæð
 • Æðaþræðing
  Æðaþræðing er röntgenrannsókn þar sem skuggaefni er sprautað inn í æðar og teknar myndir af þeim. Sjáist þrengsli eða lokanir í æðum er stundum hægt að víkka þær samtímis með stoðnetum.
  skurðaðgerðirhjarta- og æðakerfistoðnetæðaþrengsliæðaskurðlækningadeilda4
 • Æfingar af Hreyfirás fyrir inniliggjandi sjúklinga
  Myndbönd af Hreyfirásinni, fræðslu- og æfingarás sjúkraþjálfunar á Landspítala. Þar er farið yfir fjölbreyttar æfingar sem gott er að gera reglulega til að koma í veg fyrir skaðlegar afleiðingar langvarandi rúmlegu.
  stoðkerfi (bein og liðir)sjúkraþjálfunmyndböndvideofjölbreyttar æfingarafleiðingar langvarandi rúmlegahreyfirásinæfingar
 • Æfingar eftir aðgerð á brjósti og holhönd
  Með æfingum er leitast við að koma í veg fyrir hreyfiskerðingu í öxl og vöðvabólgu í herðum eftir aðgerð á brjósti og holhönd.
  kvenlækningarstoðkerfi (bein og liðir)endurhæfing eftir brjóstaaðgerð
 • Ælupest – Þegar þú ert með sykursýki, tegund 1
  Það eru ítarlegri upplýsingar í myndskeiðinu, og góð ráð hvað hægt er að gera ef erfitt er að halda mat og vökva niðri.
  börn og unglingarælupestgubbupestsykursýki 1
 • Æxli hjá börnum
  Æxlin geta myndast á mörgum stöðum í líkamanum t.d.í heila, eitlum, nýrum, nýrnahettum eða í beinum
  börn og unglingarkrabbameinæxlihvítblæðikrabbamein hjá börnum
 • Ökklatognun
  Ökklinn bólgnar upp þegar blæðing verður undir húðinni og vefjunum í kring og þessu geta fylgt talsverðir verkir.
  stoðkerfi (bein og liðir)slys og áverkarliðböndg3
 • Öldrunarþjónusta á bráðadeild
  aldraðirbráðalækningaröldrunbráðaöldrunbráðadeild öldrunar
 • Öndunarmælingar
  Öndunarmæling er rannsókn sem mælir starfsgetu lungna og er mikilvæg við greiningu, meðferð og eftirlit lungnasjúkdóma.
  lungu og öndunarfærilungnarannsóknirfráblásturspirometrialoftskiptamælingdlcolungnarúmmálsmælingtlcfrclungnarannsóknarstofaa3
 • Örugg dvöl á sjúkrahúsi
  Hér eru tilgreind átta einföld atriði sem gott er að hafa í huga til að sjúkrahúsdvöl verði sem öruggust. Fjallað er um byltur, blóðtappa, sýkingar, lyf, þrýstingssár, persónuupplýsingar, áhyggjur og útskriftir.
  sjúklingafræðsla
 • Öryggishringurinn (Cos-P)
  börn og unglingarbarnageðlækningar